Welkom op de genealogie pagina's van Jeroen en Gerdien Nikkels

I. Pirkea de Stembert, geboren waarschijnlijk in Stembert rond 1370. Hij wordt genoemd in 1408 en 1410 als woonachtig te Stembert. Zo rond 1390-1395 trouwt hij en uit dit huwelijk zijn twee zonen geboren in Stembert, waaronder Collin de jongste zoon. Hij overlijdt na 1410.
Uit dit huwelijk:
1.Collin Pirkeal II.1


II.1 Collin Pirkeal, geboren in Stembert rond 1398. Hij trouwt voor 1420 te Stembert. Sinds 1438 wordt hij genoemd als woonachtig in Stembert. Hij overlijdt voor 21-3-1450 te Stembert.
Uit dit huwelijk:
1.Collet Pirkea(l) III.1


III.1 Collet Pirkea(l), geboren in Stembert rond 1420. Hij trouwt rond 1445 met Nicole N. Hij wordt nog genoemd in Stembert in 1443 en 1450. Twee van de drie kinderen gebruiken later de voornaam van de moeder als familienaam. Collet overlijdt tussen 1450 en 1455.
Uit dit huwelijk:
1. Jacyuemin Nicole IV.1
2. .........Pirkeal IV.2
3. Jean Nicole IV.3


IV.1. Jacyuemin Nicole, geboren te Stembert rond 1446. Hij trouwt met Helluy Danseral.

IV.2. .........Pirkeal, geboren te Stembert circa 1450.

IV.3. Jean Nicole,geboren rond 1455 te Stembert, een gemeente in de provincie Luik, dicht bij de straatweg van Verviers naar Gileppe en op ruim 4 km van Limbourg. Hij trouwt rond 1480 met waarschijnlijk een dochter van Franck de Serezé. Samen krijgen ze meerdere kinderen. Hij is lid van de broederschap St. Jacques in de pastorie van Clermont, een gemeente in de provincie Luik. Woonachtig te Serezé bij Thimister. Op 17-12-1523 verheft hij de goederen van zijn vader te Stembert, en kort daarop voert hij een proces met zijn schoonzuster Helluy. Jean overlijdt te Serezé tussen 12-1 en 16-3-1531.
Uit dit huwelijk:
1. Leonard Jean Nicole V.1


V.1. Leonard Jean Nicole, geboren te Serezé rond 1490. Zeilmaker van beroep. Hij trouwt tussen 1510-1515 met
Cybel (Sibylla) l'Ange, dochter van Ange de Dolhain. Na hun huwelijk wonen ze in Dolhain en daar sluit hij zich aan bij de reformatie. Cybel overlijdt voor 1563 in Dolhain en Leonard verhuist dan naar Frankfurt waar ook zijn dochter woont. Hier overlijdt hij waarschijnlijk na 5-7-1563.
Uit dit huwelijk:
1. Johann Nickel VI.1
2. Maria Nicole VI.2


VI.1. Johann Nickel, geboren te Dolhain circa 1515. Verver en groothandelaar in granen. Hij trouwt rond 1538 met Maria Schleicher, ze wordt geboren te Aken rond 1520 als dochter van Leonhard Schleicher. Leonhard is lid van de sociëteit "zum Bock" te Aken. Johann wordt op 28-8-1549 genoemd als "Jehan Nicol fils de Léonard Lange demeurant à Dolhain, en op 12-4-1551 "Johan Nicol des seylsmackers son van Daelhen". In 1557 is hij woonachtig te Aken en in 1559 burger van Aken. Hij ondertekent de petitie aan de Rijksdag van de burgers van Aken om voor aanhangers van de Augsburgse geloofsbelijdenis in deze stad geloofsvrijheid te verkrijgen. Maria overlijdt voor 1560.
Uit dit huwelijk:
1.......Nickel/Nicole VII.1
2. Leonard Nickel VII.2
3. Johann Nickel VII.3

Tr.2: Johann trouwt voor de tweede keer met Maria, dochter van Le jeune Nisze de Dolhain. Ze trouwen voor 16-5-1561. In 1566 weer in Limbourg of Dolhain woonachtig en van 1567 tot 1573 in Jülich, waar hij het burgerrecht koopt. Op 28-1-1569 zegelt hij een volmacht voor de advocaat aan het Reichskammergericht in Speyer, dit huismerk vindt men terug in het "nieuwe" familiewapen. In 1577 woont hij in Bedburg. Hij overlijdt vermoedelijk in Bedburg tussen 9-3-1577 en 15-9-1577.

VI.2. Maria Nicole, geboren te Dolhain rond 1520. Ze trouwt met Thomas le Maréchal en ze woont in Frankfurt op 5-7-1563.


VII.1.......Nickel/Nicole, geboren te Dolhain circa 1540.

VII.2. Leonard Nickel, geboren te Dolhain circa 1545.

VII.3. Johann Nickel, geboren te Dolhain circa 1550. Hij trouwt rond 1575 met N. Keuchen een zuster van Walter Keuchen zu Etgendorf. Ze overlijdt rond 1577. Op 9-3-1577 woont hij in Bedburg a/d Erft. Hier komt hij voor als participant aan het Reichskammergericht proces nr J 1302 in een oproep om voor het gerecht te Speyer te verschijnen. Hij vertrekt op 15-9-1577 met zijn oudere broer Leonard naar Limbourg, nadat hij de advocaat en procureur in Speyer een volmacht heeft verstrekt. Hij gebruikt hierbij een zegel dat lijkt op dat van zijn vader.

Tr.2: Hij trouwt in 1579 met Katharina Herberath, dochter van Adam zu Herberath, ze wordt geboren rond 1560 in Herberath. Op 2-11-1579 wordt er een huwelijkscontract opgesteld. Na 1579 wonen ze in Düren en betaalt daar in 1584 als bewoner van Holztirmpts (een stadswijk om een houten toren) 4 gulden belasting, inclusief 1 Gld. 8 Albus (albus is een munteenheid die omstreeks 1600 in Düren een waarde had van 24 voor 1 gulden) voor de jaarhuur van zijn woning, die eigendom is van Michael Newfeind. Het huis staat aan de Hünermarkt. Voor 10-3-1585 wordt hij gekozen als presbyter (ouderling) van de gereformeerde gemeente. Hij weigert dit ambt te aanvaarden. Hij bezit dan een aanzienlijk fortuin, wat geschat wordt op 10.000 Reichstaler. Hij overlijdt zo rond zijn 35ste jaar te Düren, spoedig na 10-3-1585.
Katharina hertrouwt met Leonard Schleicher (huwelijkscontract 28-8-1588). Zij overlijdt te Stolberg na 1632.
Uit dit huwelijk:
1. Johann Nickel VIII.1


VIII.1. Johann Nickel, geboren waarschijnlijk te Düren circa 1580. Hij trouwt rond 1600 met Beelgen (Sibylle) Mondenschein, dochter van Johann Mondenschein en Drütgen von Loevenich. Ze wordt geboren in Gressenich circa 1580. Als erfgenaam van de houtvesterijwoning in Gressenich bouwt hij deze weer op. Van beroep is hij "Reidemeister en Kupfermeister. Van 1608 tot 1617 wonen ze op "Bernardshammer", een kopermolen bij Stolberg aan de Vicht. Op 19-3-1603 worden ze samen voor 1/3 deel eigenaar van Bernardshammer. 14 jaar later op 30-10-1617 verkopen ze dit deel aan Leonard Schleicher en Katharina Herberath (zijn moeder). Johann koopt vanaf 1606 grondstukken en huizen in Gressenich. Beelgen overlijdt in Gressenich in 1627, en Johann aldaar in 1636.
Uit dit huwelijk:
1. Johannnes Nickel IX.1
2. Bernhard Nickel IX.2
3. Catharina Nickel IX.3
4. Gertrude Nickel IX.4
5. Leonhard Nickel IX.5


IX.1. Johannes Nickel, geboren circa 1601.

IX.2. Bernhard Nickel, geboren circa 1608 op "Bernardshammer". Hij trouwt op 19-2-1640 in Stolberg met Maria Thiecken, dochter van Niclas Thiecken en Katharina Freisheim. Ze wordt geboren te Düren circa 1618. Ze gaan wonen in Gressenich, op huize "Lürken". Sinds 1638 is hij erfgenaam in Gressenich. In 1671 en 1672 voor het laatst vermeld in de boekhouding van de "Wehrmeisterei". Van beroep is hij "Reidemeister" en later Landbouwer. Van zijn vader had hij aandelen geërfd van het "Johaes Werk". Tevens bezit hij op latere leeftijd ongeveer 3000 m² land. Hij overlijdt in Gressenich in 1672 en Maria sterft aldaar in 1709.
Uit dit huwelijk:
1. Leonhard Nickel X.1
2. Bernhard Nickel X.2

IX.3. Catharina Nickel, geboren circa 1610.

IX.4. Gertrude Nickel, geboren circa 1612.

IX.5. Leonhard Nickel, geboren circa 1614.


X.1. Leonhard Nickel, geboren in Gressenich en gereformeerd gedoopt in Stolberg op 15-11-1643. Hij is "Halfmann" van de rijksbaron van Quadt Wickrath op het slot Sievernich. Dat houd in dat hij als een soort pachter de helft van de oogst als loon krijgt. Hij trouwt in Sievernich op 7-2-1668 met Christina Brewers, dochter van Casper Brewers en Maria Detten. Ze wordt geboren in Sievernich, circa 1644. Ze overlijdt circa 1685 te Sievernich.
Uit dit huwelijk:
1. Bernhard Bernd Nickel XI.1

Tr.2. Leonhard trouwt voor de tweede keer rond 1687 met Anna Flos, dochter van Philipp Dederich Flos en Magdalena Creutz. Ze is geboren te Eick en Luthers gedoopt in Gemünd (Eifel) op 1-3-1656. Leonhard overlijdt te Sievernich ü Euskirchen op 19-2-1702 en wordt aldaar begraven op 22-2-1702. Anna hertrouwt in 1705 met Wilhelm Keller. Ze overlijdt tussen 1717 en 1719.

X.2. Bernhard Nickel, geboren te Gressenich circa 1645.


XI.1. Bernhard Bernd Nickel,geboren te Sievernich cica 1671. Hij wordt aangenomen in de gereformeerde kerk van Flakersheim op 6-4-1693. Van beroep was hij koopman. In 1707 erft hij als enige erfgenaam van zijn oom Bernhard Nickel uit Birkesdorf ü Düren. Op 14-1-1711 verkoopt hij deze erfenis in Gressenich. Hij trouwt in 1709 met Anna Catharina Overkamp, dochter van Johann Overkamp en Loverich. Ze wordt geboren in Flakersheim voor 1686. Ze zijn lid van de gereformeerde gemeente in Düren en wonen van 1710 tot 1721 in Birkesdorf. De eerste twee kinderen zijn voor het huwelijk geboren en worden geëcht bij het huwelijk.  Anna overlijdt in Birkesdorf op 23-2-1720.
Uit dit huwelijk:
1. Hendricus Nickel XII.1
2. Johannes Marsilius Nickel XII.2
3. Maria Elisabeth Nickel XII.3
4. Nicolaus Nickel XII.4
5. Johan Rütger Nickel XII.5
6. Anna Gertrud Nickel XII.6

Tr.2. Bernhard trouwt na het overlijden van Anna weer met Els Schmitz op 19-3-1721 in Flamersheim. Ze is een dochter van Balthasar Schmitz en Odilia Schorn. Ze is geboren rond 1673 in Holzheim ü Münstereifel. Ze is eerder gehuwd geweest met Johann Wilhelm Simonis von der Ahrhütte. Dit huwelijk werd gesloten op 12-5-1695. Op 29-6-1697 wordt ze aangenomen gereformeerd te Flamersheim. Ze veranderd dan van geloof, zij was nl. oorspronkelijk R.K. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XII.1. Hendricus Nickel, gereformeerd gedoopt in Flamersheim op 22-3-1708. Hij is niet oud geworden.

XII.2. Johannes Marsilius Nickel, gereformeerd gedoopt te Frechen op 1-4-1709. Hij was papiermaker in Eilpe bij Hagen in Westfalen. Hij trouwt in Hagen op 3-6-1732 met Anna Margarethe Boecker, dochter van Dietrich Boecker. Ze wordt geboren rond 1702 en ze overlijdt in 1733 op 31 jarige leeftijd in het kraambed zonder bevalling. Op 8-5-1733 begraven in Hagen.
Tr.2. Johannes trouwt voor de tweede keer met Anna Scheuermann te Hagen op 4-5-1734. Ze is een dochter van Henrich Scheuermann.
Uit dit huwelijk:
1. Johannis Henricus Nickel XIII.1
2. Catharina Getrud Nickel XIII.2
3. ........Nickel XIII.3

XII.3. Maria Elisabeth Nickel, geboren in Birkesdorf en gereformeerd gedoopt in Düren op 6-12-1711. Getuigen bij de doop zijn Maria Elisabeth Nickels en Anna Elisabeth Overkamps.

XII.4. Nicolaus Nickel, geboren te Birkesdorf en gereformeerd gedoopt in Düren op 10-7-1714. Hij komt naar Nederland als papiermaker te Loenen op de Veluwe. (papiermaker op 't Kijveen) Hij wordt als Klaas Nikkels vermeld door R. Hardonk in het boek Koornmullenaars, Pampiermaekers en Coperslaghers. Hij trouwt in Loenen op 16-6-1742 als Nicolaas Nikkel, jongeman uit het land van Gulik, met Anneken van Veelen, dochter van Johannis van Veelen en Aaltje Bernds. Ze is gedoopt in Loenen op 16-7-1719. Nicolaus wordt in 1750 genoemd als diaken. Klaas pachtte in 1742 de Middelste Molen II van Johannes Bosch, waarschijnlijk een lompenhandelaaar. In 1749 werkte hij hier met 5 knechten. Hij bleef de molen pachtten tot 1776. Anneken overlijdt in Loenen circa 1758.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Catharina Nikkels XIII.4
2. Aaltjen Nikkels XIII.5
3. Jantje Nikkels XIII.6
4. Henderika Nikkels XIII.7
5. Jantje Nikkels XIII.8
6. Bernardus Nikkels XIII.9
7. Henrica Nikkels XIII.10

Tr.2. Hij trouwt voor de tweede keer als Nicolaas Nickels met Hendrikje Gosens te Loenen op 27-9-1759. Vlak voor hun huwelijk op 4-9-1759 wordt er een inventaris gemaakt van de eigendommen van Nicolaas, ten behoeve van 5 minderjarige kinderen. Hij bezat aan ongerede goederen een hangschuur die 40 gulden waard was. In de schuur stonden 4 koeien, 2 kalveren en 2 varkens en wat hooi, rogge en gerst samen 150 gulden waard. Aan geld was er 135 gulden. Kleding en huisraad waren er overvloedig. In de molen stond voor 725 gulden aan lompen, stof en papier. In Amsterdam stond bij de factor voor 335 gulden aan papier. Alles bij elkaar kwamen ze op bijna 1800 gulden, maar de schulden waren ruim 1500 gulden. Hendrikje is geboren in Beekbergen als dochter van Gosen Alberts en Maria Hendriks.
Uit dit huwelijk:
1. Anneken Nikkels XIII.11
2. Maria Nikkels XIII.12
3. Hendrik Willem Nikkels XIII.13
4. Willemina Nikkels XIII.14
5. Goosen Nikkels XIII.15
6. Jannes Nikkels XIII.16
7. Aalbert Nikkels XIII.17

XII.5. Johan Rütger Nickel, geboren te Birkesdorf en gereformeerd gedoopt te Düren op 2-11-1716.

XII.6. Anna Gertrud Nickel, gereformeerd gedoopt te Düren op 16-2-1719.


XIII.1. Johannis Henricus Nickel, gedoopt te Hagen op 2-3-1735. Hij komt als papiermaker naar Nederland. Zijn nageslacht, in Nederland, wordt verder uitgewerkt in parenteel Nikkels.

XIII.2. Catharina Getrud Nickel, gedoopt te Hagen op 18-1-1738.

XIII.3. ........Nickel, (een zoon) later trouwt hij en uit dit huwelijk wordt een zoon geboren, nl. Johann Nickel, in 1794 is hij papiermaker in Eilpe. Hij trouwt met Dorethea Evert.


XIII.4. Anna Catharina Nikkels,gedoopt te Loenen op 5-4-1743. Ze trouwt te Harderwijk op 3-5-1772 met Geurt Lubbertse van der Beek. Hij wordt gedoopt te Hierden op 13-9-1744. Geurt overlijdt te Harderwijk op 57 jarige leeftijd op 21-11-1801 en Anna overlijdt aldaar op 7-3-1819. Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacob van der Beek (Harderwijk 1773-1847)
2. Annetje van Beek (Harderwijk 1777)

XIII.5. Aaltjen Nikkels, gedoopt te Loenen op 6-9-1744. Ze trouwt met Carel Slagman. Na het overlijden van Carel trouwt ze voor de tweede keer met de 18 jaar oudere Bernardus Haitink. Ze trouwen in Deventer op 15-3-1789. Bernardus is chirurgijn. Aaltje overlijdt te Deventer op 27-7-1795 en Bernardus sterft aldaar op 8-5-1831.

XIII.6. Jantje Nikkels, gedoopt te Loenen op 18-9-1746.

XIII.7. Henderika Nikkels, gedoopt te Loenen op 28-4-1748. Belijdenis gedaan in Apeldoorn op 4-10-1792.

XIII.8. Jantje Nikkels, gedoopt te Loenen op 28-4-1748.

XIII.9. Bernardus Nikkels, gedoopt te Loenen op 12-2-1750 en overleden te Loenen op 11-1-1784 en aldaar begraven op 16-1-1784.

XIII.10. Henrica Nikkels, gedoopt te Loenen op 26-12-1751.


XIII.11. Anneken Nikkels, gedoopt te Loenen op 13-1-1760. Landbouwster. Ze trouwt te Hall op 3-5-1789 met Pouwel Jansen Schut (Jan Paul Schut), zoon van Abraham Roelofs Schut en Lammetje Jansen. Hij wordt gedoopt te Hall op 2-8-1758.  Op de Bovenste Schoonmansmolen is Pouwel Mr. Papiermaker. Rond 1799 komt hij op de Nieuwe Molen in Coldenhove. In 1808 en 1811 heeft hij drie man in dienst en de molen beschikt dan over 20 hamers en 1 kuip. In 1811 is de productie van de molen 420 riem. Hij is lid van de gemeenteraad in Loenen in 1813 en hij is winkelier in waren van het eerste soort. Hun zoon Hendrik Abraham ("Hennebram") werkt later met zijn vader als papiermaker op de Nieuwe Molen, nadat hij jaren heeft gewerkt op de Achterste Molen te Loenen. Al hun kinderen blijven werkzaam in de papierindustrie. Pouwel overlijdt te Brummen op 14-4-1823 en Anneken te Loenen op 11-8-1826.
Uit dit huwelijk:
1. Lammertje Schut (Hall 1790)
2. Nicolaas Schut (Hall 1791)
3. Aartje Schut (Brummen 1795)
4. Hendrik Abraham Schut (1796)
5. Bernardus Schut (Hall 1798)
6. Evert Schut (Hall 1802)

XIII.12. Maria Nikkels, gedoopt te Loenen op 25-10-1761. Ze trouwt te Loenen op 23-2-1794 met Jacob Put, hij wordt gedoopt in Loenen op 4-9-1768, als zoon van Frerik Gerrits Put en Catharina Veldmaat. Hij is papiermaker en dagloner. Jacob overlijdt te Brummen op 14-11-1819 en Maria een maand later op 28-12-1819. Kinderen uit dit huwelijk:
1. Fredrik Put (1795-)
2. Hendrikka Put (1796-)
3. Catharina Put (1796-)
4. Claasina Put (1800-)
5. Hendrik Put (1802-)

XIII.13. Hendrik Willem Nikkels, gedoopt te Loenen op 29-4-1764. Hij is logementhouder. Op 2-11-1788 te Hall trouwt hij met Helena Wienanda Waanders, gedoopt te Hall op 12-2-1764 als dochter van Waander Wessels en Margriete Mensink. Hendrik overlijdt in 1805 en wordt begraven in Zutphen op 9-3-1805. Helena overlijdt aldaar op 17-3-1843. Uit dit huwelijk:
1. Bernardus Nikkels (Zutphen 1798)

XIII.14. Willemina Nikkels, gedoopt te Loenen op 23-3-1766. Ze trouwt met Gerrit van den Billaar (Bylar). Ze overlijdt te Brummen op 10-11-1850. Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrika van den Billaar (Hall 1797)
2. Aaltje van den Billaar (Brummen 1803)
3. Hendrijette van den Bylar (Brummen 1806)
4. Elisabeth van den Billaar (Brummen 1806)

XIII.15. Goosen Nikkels, gedoopt te Loenen op 23-7-1769. Koopman. Hij trouwt in de Groote Kerk op 2-10-1793 met Johanna Geertruida Borninkhof(f), weduwe van Roelof Scholten. Geboren te Aalten rond 1760. Ze overlijdt te Zutphen op 29-8-1825 en Goossen op 4-5-1835.

XIII.16. Jannes Nikkels, gedoopt te Loenen op 25-8-1771. Kastelein. Hij blijft ongehuwd en overlijdt te Loenen op 8-7-1839 in het huis van zijn broer Aalbert.

XIII.17. Aalbert Nikkels, geboren te Loenen op 9-2-1775 en aldaar gedoopt op 12-2-1775. Papiermakersknecht en Papiermaker. Aalbert is in 1794 papiermakersknecht op de Slatsmolen bij pachter Derk Ligt. Eigenaar van de molen is Jan Limphert Hilbrink. In 1798 is hij de militaire dienst "onwillig". Als hij trouwt met Carolina betekent dit het einde van Derk Ligt op de Slatsmolen. Zijn huwelijk wordt gesloten te  Loenen op 23-12-1798 met Carolina Limphers Hilbrink, geboren te Eerbeek op 24-10-1782 en gedoopt te Hall op 27-10-1782, als dochter van Jan Limphers Hilbrink en Aaltje Kluyvers. Samen wonen ze in 1800-1801 op "het kleyne Mooltjen" te Loenen, een vierbaks waterpapiermolen die Aalbert van zijn schoonvader in pacht heeft. De grond is eigendom van Baron van Wijnbergen. In 1808 maken ze één soort papier. Hij verwerkt in 1811 met twee man 4000 pond lompen tot 210 riem papier (circa 500 vel) (12000 pond is dan normaal). In die tijd woont hij in een huis met 3 deuren, hebben ze 4 kinderen en een koe. Carolina overlijdt te Loenen op 12-10-1818.  In 1815 wordt in een pachtcontract de Kleine Molen en aan de overkant van de beek de Grote Molen als 1 bedrijf geexploiteerd. Uit dit huwelijk worden 6 kinderen geboren: 
1. Nicolaas Nikkels, geb Loenen 5-12-1798.
2. Wilhelmina Algonda Nikkels, geb Loenen 7-1-1801.
3. Jan Willem Nikkels, geb Loenen 11-1-1802.
4. Aaltjen Nikkels, geb Loenen 4-3-1803.
5. Hendrika Nikkels, geb Loenen 21-11-1803.
6. Jantje Nikkels, geb Brummen 1812.

Tr.2. Aalbert trouwt voor de tweede keer te Apeldoorn op 25-3-1819 met Maria Anslag, geboren te Loenen op 22-5-1785 als dochter van Steven Anslag en Gerritjen Absen. In 1819 doet Aalbert ook belijdenis. Na het huwelijk met Maria vervalt Aalbert van papiermaker tot dagloner.  Uit dit huwelijk:
7. Gerrit Nikkels, geb. Loenen 1823.