Papiermakers site van Jeroen en Gerdien Nikkels

Papiermolens aan de Beekbergsebeek

De overzichtskaart

45. Tullekensmolen I
46. Tullekensmolen II
47. Ruitersmolen I
48. Ruitersmolen II

Deze molens op Google Maps

De molens


Papiermolens Veluwe weergeven op een grotere kaart

Tullekensmolen I

1601 Marten Orges - pachter en papiermaker.
1626 Geertje Schut - pachtster.
1637 Pouwel Martens en Jacob Jacobs Schut - pachters en papiermakers.
1645 Bastiaan (Janus) Otten - pachter en papiermaker.
1676 Willemtje Tonis - pachtster.
1680 Willem Tulleken en Johanna Otten  - eigenaar, pachter en papiermaker.
1716 Evert, Adriana en Petronella Tulleken - eigenaren.
1718 Evert Tulleken en Gerrit Westerik - papiermakers.
1724 Claes Schuerinck en Pouwel Jansen Schut - verpand, ieder eigenaar voor de helft.
1734 Reynder Jansz. Luitjes - pachter en papiermaker.
1745 - 1751 Reynder Luytjes - eigenaar en papiermaker.
1790 Reinder Luitjes - eigenaar en papiermaker (knecht).
1797 Berend Luitjes - eigenaar.
1800 (circa) Frederik van Delden en Jan Burgers - pachters en papiermakers.
1800 (circa) Willem Anthoon - papiermakersknecht.
1816 Willem van Pannekoek - pachter en papiermaker.
1817 Hendrik Jans Capel - eigenaar
1829 Derk Braakman - papiermakersknecht.
1839 Derk Braakman - pachter en papiermaker.
1864 Daniel Dijkgraaf - pachter en papiermaker.
1872 afgebrand.

Tullekensmolen II

1718 (circa) molen gelegd.
1718 Gerrit Westerik - eigenaar en papiermaker.
1731 Peter Wil(t)brink - pachter en papiermaker.
1733 Reynder Luytjes - eigenaar.
1745 - 1788 Reinder en Gilliam Luitjes - papiermakers.
1790 Gilliam Luitjes - eigenaar en papiermaker.
1793 Bernardus Wolfgangus Crepel en Willem Dijkhuizen - eigenaren.
1794 Peter van Asselt - pachter en papiermaker.
1797 Jacobus (Arend Klaas) Schut - pachter en papiermaker.
1814 Marten van Delden - eigenaar en papiermaker.
1829 Hendrik Luitjes - papiermakersknecht.
1840 Gerrit Jan Palm - eigenaar en  papiermaker.
1853 Janna (Johanna) van Delden en Gerrit, Hendrik en Gerrit Jan Palm - pachter en papiermakers.
1872 afgebrand en opgebouwd.
1873 Gerrit Jan Palm - eigenaar en papiermaker.
1904 Herman Anton Geurts - wasserij.

Ruitersmolen I

1606 Marten Orges - pachtte grond en water voor het leggen van een molen.
1625 molen komt stil te staan.
1629 Geertje Schut en kinderen - pachtster en papiermakers.
1638 Jan van Amersfoort - eigenaar en papiermaker.
1693 Jan Jansz. van Amersfoort - eigenaar en papiermaker.
1700 Klaas Jansz. van Amersfoort - eigenaar en papiermaker.
1729 Jan Gerrit van Amersfoort - eigenaar en papiermaker.
1737 Willem Brouwer - eigenaar en papiermaker.
1739 Jacob Gerrits Timmerman, Zeger Cornelis en Cornelis Willems Brouwer - eigenaren.
1739 Berend en Jan Oosterhof - pachters en papiermakers.
1744 Evert van Oorspronk - pachter en papiermaker.
1751 Willem Derx - pachter en papiermaker. (eigenaar voor 2/3 deel).
1761 Herman van Lil - papiermakersknecht.
1762 Arnoldus Schut - pachter en papiermaker.
1762 - 1764 Gerrit Brink en Berend Capel - eigenaren.
1766 Herman van Lil - pachter en papiermaker.
1770 Cornelis Magnificq - papiermakersknecht.
1778 Jacobjen Jansen Schut - eigenaresse.
1779 Jan Capel - eigenaar en papiermaker.
1788 Aaltje Woudenberg - eigenaresse.
1789 Berend Derks Boks - papiermaker.
1808 Berend en Derk Boks - papiermakers.
1843 Korenmolen.

Zie ook de website van de Ruitersmolen.

Ruitersmolen II

1693 (circa) molen gelegd.
1704 Hendrik van Amersfoort - eigenaar en papiermaker.
1729 Willem Jansen (Beeckhuis) - pachter en papiermaker (1734 eigenaar).
1747 Hendrik Ekkenhuis - papiermakersknecht.
1754 Coenraat Beumer en Jan Willem Beekhuis - eigenaren en papiermakers.
1790 Cornelia van Amersfoort en Jacob Beekhuis - eigenaren en papiermakers.
1811 Baron hackfort - eigenaar.
1811 Jacob Beekhuis - pachter en papiermaker.
1817 Alard Jan - pachter en papiermaker.
1821 Lammert van Gerrevink - pachter en papiermaker.
1857 Hendrik van Gerrevink - pachter en papiermaker.
1864 afgebrand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tullekensmolen I en II Ruitersmolen I en II