Papiermakers site van Jeroen en Gerdien Nikkels

Papiermolens aan de Coldenhovense/Eerbeekse beek en de Voorstondense beek

De overzichtskaarten

107. Kerstensmolentje
108. De Hummense molen
109. Onderste molen onder Coldenhove I
110. Onderste molen onder Coldenhove II
111. Bovenste Schoonmansmolen
112. Onderste Schoonmansmolen
113. Het Oude Klooster
114. Het Klooster
115. De eerste molen op de Haar
116. De tweede molen op de Haar

Deze molens op Google Maps


Papiermolens Veluwe weergeven op een grotere kaart

De molens

Kerstensmolentje

1717 Joseph Maurits van Lamsweerde - molen gelegd, eigenaar.
1717 Harmannus Licht - pachter en papiermaker.
1733 Hendrik Roelofs Licht - pachter en papiermaker.
1757 Wilm Gerard van Lamsweerde - eigenaar.
  ??    Maria Anna Henrietta van Lamsweerde - eigenaresse.
1776 Jacobus Berns - eigenaar.
1779 Gerrit van der Maaten (Materman) - pachter en papiermaker.
1799 Pouwel Jan Schut - pachter en papiermaker.
         Nicolaas, Hendrik Abram en Evert Schut - papiermakers.
1801 Hendrica Sophia Willemina Berns - eigenaresse.
1833 Hendrik Brouwer - pachter en papiermaker.
1834 Evert Rutgers Modderkolk - eigenaar.
1840 Levi Marcus van Duren - eigenaar.
1855 Arend Reinder Noorman - eigenaar.
1855 Hendrik Abraham Schut - pachter en papiermaker.
1856 Hermanus Kruijff - eigenaar.
1856 Jannes van 't Hull - pachter en papiermaker.
1867 Hendrik Kersten - pachter (dagloner)
1933 Kroonwiel en hollander worden gebruikt bij de inrichting van de watermolen in het Nederlands Openlucht Museum.

De Hummense molen

Hagens noemt dit de Bovenste molen op Coldenhove.

1661 Rudolff van Boshoff - molen gelegd.
1661 Jan Hummen - pachter en papiermaker.
1671 Hendrick Jansz. Hummen - eigenaar en papiermaker.
  ??    Reinder Willems - papiermaker.
1719 Jan Hummen - eigenaar en papiermaker.
         Reinder Gelsink - papiermakersknecht.
         Roelof Gerrits - papiermakersknecht.
1770 Johannes Hummen - papiermaker (later eigenaar)
1819 Jacob Gerrits Langenberg - pachter en papiermaker.
1833 Willem van Pannekoek - eigenaar en papiermaker.
1842 molen afgebrand en herbouwd.
1867 Jantje van Delden - eigenaresse.
1877 Reinder Jans Huiskamp - eigenaar en papiermaker.
1881 Firma Huiskamp Zonen - (Reinder Jans  en Albertus Gerhard Huiskamp)
1885 Willem Cornelis en Albertus Gerhard Huiskamp - papiermakers.
1893 Arnoldus Johannes van Houtum - eigenaar.
1910 Johannes Wilhelm van Arkel - eigenaar.
1913 Johanna Maria Antonetta van Kempen - eigenaresse.
1915 Frederik Nicolaas en Charles Louis Marie de Charro van Kempen - eigenaren.
1921 N.V. Vereenigde Papierfabrieken.
1924 Willem Andries Sanders - (W.A. Sanders Papierfabriek "Coldenhove" n.v.)
  ??    Hendrikus (Hein) Sanders en H. de Kroon - directeuren en papiermakers.

De Onderste molen onder Coldenhove I

Voorn noemt dit de Bovenste molen onder het huis Coldenhove.

voor 1652 molen deels ingericht tot papiermolen.
1652 Aelbert Gerrits - papiermaker.
1679 Theunis Jansen - papiermaker.
1681 Theunis Jansen en Arent Alberts - mede eigenaren.
1684 Derk Harmens - pachter en papiermaker.
1686 Maas Hendriksz. de Goeije - pachter en papiermaker.
         Theunis Cornelissen - papiermakersknecht.
         Franck Jansen - papiermakersknecht.
         Helmigh Gerrits van Unen - papiermakersknecht.
         Jan Gerritsen - papiermakersknecht.
         Aert Derksen Labots - papiermakersknecht.
??     Abraham Otterloo - papiermakersknecht.
1688 Hartger Cornelissen Ligt - pachter en papiermaker.
1692 Maas Hendriks de Goeije - eigenaar
1727 Hendrik de Goeije - beheerder en papiermaker. (benedenste molen gaat afzonderlijk verder)
1736 Jan Harms Steunenbergh (Steunbergen) - eigenaar.
1736 -1777 Gerrit Sebus de Bruin (Bruyn) - pachter en papiermaker.
1749 Jacobus Elkenhuys - papiermakersknecht.
1772 Johanna Toewater - eigenaresse.
1772 Jan Capel - eigenaar.
1792 Sebus de Bruin - pachter en papiermaker.
1807 Arend Box (Boks) - papiermakersknecht.
1814 Cornelis Klomp - meesterknecht.
         Gerrit de Bruin - koetser.
1826 Hendrik Jansz. Capel - eigenaar.
1826 Andries Huiskamp - pachter en papiermaker.
         Hendrik Slijkhuis - papiermakersknecht.
         Johannes Cornelis Slijkhuis - papiermakersknecht.
         Peter Johan van Duren - papiermakersknecht.
1842 Wijsje Capel - eigenaresse.
1865 bedrijf krijgt stoommachine.
1870 (circa) Teunis Hendrik Huiskamp - pachter en papiermaker. (1878 eigenaar)
1872 Arend Christiaan Capel - eigenaar.
1894 Beide onderste molens fuseren en heetten voortaan firma Huiskamp & Sanders
1894 Teunis Hendrik Huiskamp en Johannes Sanders - eigenaren
1916 Andries Huiskamp - eigenaar.
1922 nieuwe fabriek gebouwd aan de Loubergerweg.
  ??   W.R. Huiskamp - directeur.

De Onderste molen onder Coldenhove II

Voorn noemt dit de Benedenste molen onder Coldenhove.

1727 Jan de Goeije - eigenaar en papiermaker.
1749 molen onbewoond.
1750 (circa) Jacob ten Hove - pachter en papiermaker.
1755 Abraham Pannekoek - eigenaar.
1755 Johannes (Jannes) Pannekoek - papiermaker. (1770 eigenaar)
1782 Maas Harmens de Goeije - papiermaker.
1785 Hendrik Hagen - papiermaker.
         Rik Hagen - papiermakersknecht.
         Abraham en Jan Pannekoek - papiermakersknechten.
1809 Abraham Pannekoek - pachter en papiermaker.
1814 Rik en Hendrik Hagen - papiermakersknechten.
         Willem Wulfen - koetser.
          Jannes Cornelissen de Beer - "mulder".
1815 Herman Cornes - papiermakersknecht.
         Jan de Goeij - papiermakersknecht.
         H. van Zorgen - papiermakersknecht.
tot 1836 Hendrik Hagen - eigenaar molenopstal.
1836 Hendrik Slijkhuis - eigenaar molenopstal en papiermaker.
  ??   Berend en Johan Christiaan Slijkhuis - eigenaren en papiermakers.
1886 "Erven Berend Slijkhuis", bedrijf krijgt stoomketel/machine.
1895 Hendrik Slijkhuis - eigenaar, verbouwd tot wasserij.

Bovenste Schoonmansmolen (Boshoffsmolen)

1648 Rudolf van Boshoff - eigenaar
1648 Johannes Schoonman - pachter en papiermaker
1657 verbouwd tot dubbele molen, Johannes Schoonman - 1/2 eigenaar
1692 Johannes Schoonman - eigenaar
1698 Caspar en Derk Schoonman - beheerders
1737 Frank Jansen Krimp en Derk Schoonman - beheerders
1738 Anthony Vos en Huybert Sebus de Bruijn - beheerders
1746 Scheiding van bovenste en onderste Schoonmansmolen, Huybert Sebus de Bruijn beheert de bovenste molen
1749 Gerrit Sebus - papiermaker
1767 Abraham Roelofs Schut - papiermaker en deels eigenaar
1771 Lambertje Jansen - deels eigenaar
?       Paul Jan Schut - papiermaker
1799 Berend van Zorgen - papiermaker
1811 molen heeft stil gestaan
1812 Eva Schut - beheerder
1812 Jacob van Zorgen - papiermakersknecht
         Jan Hulsteyn - papiermakersknecht
         Johannes Cornelissen de Beer - papiermaker
?       Antoni Abraham van Zorgen - pachter en papiermaker
1826 Hendrik Jan Capel - eigenaar
1842 Arend Christiaan Capel - eigenaar
1855 molen vergroot
1858 Willem Andries Sanders - eigenaar
1865 bedrijf krijgt stoomketel/machine
1870 Catharina Brouwers - eigenaar
1888 Johannes Slijkhuis - verbouwd molen in 1894 tot wasserij
1954 Aangekocht door Papierfabriek de Hoop (zie Onderste Schoonmansmolen)

Onderste Schoonmansmolen, De Hoop

1746 Scheiding van bovenste en onderste Schoonmansmolen, Frank Jansen Krimp beheert de onderste molen
1770 Jan van Heelsum - eigenaar en papiermaker.
1794 Reinder Huiskamp - papiermaker. (1821 eigenaar)
1834 Goossen Huiskamp - eigenaar en papiermaker.
1850 Willem Cornelis Huiskamp - beheerder en papiermaker.
         Reinder Jan Huiskamp - papiermaker.
1864 firma W.C. Huiskamp & Co.
1895 Teunis Sanders - eigenaar en papiermaker.
1910 Jan Tjapko Bos en Hendrik Bos - eigenaren.
1919 n.v. Papierfabriek "De Hoop".
1943 Jaap en Tjapko Bos - directeuren.
1968 Hendrik Otto Bos - directeur.

Het Oude Klooster

1661 Willem Jansz - bouwt een papiermolen bij de slijpmolen.
1671 Jasper Dirricks Enkelaar (Enclaer) - eigenaar.
1672 Jan (Johan) Swarthoff - eigenaar.
1711 (circa) Anna Swarthoff - eigenaresse.
1720 Peter Cornelissen Licht - pachter en papiermaker.
1727 Jan Pouwel Schut - eigenaar.
1729 Abraham Pannekoek - pachter en papiermaker.

Het Klooster

1667 Jan Peters Lubberhuysen - papiermolen gelegd.
         Willem Rittinkhuysen (Rittinghausen) - papiermaker.
          Matthias Vorster - papiermaker.
          Johannes Lubberhuysen - papiermaker.
1723 Agnis Lubberhuysen en Jan Steunbergen - 3/4 deel eigenaren.
         Metje  Lubberhuysen - 1/4 deel eigenaresse.
1723 Jan Pouwel Schut - pachter.
         Pouwel Martens Schut - papiermaker.
1728 Abraham Roelofs Schut en Reynder Alberts ten Hove - papiermakers.
1767 Gerrit Sebus de Bruyn - papiermaker.
1772 Cornelis Pannekoek. papiermaker.

De eerste molen op De Haar (Haarse molen)

1661 Andries Schimmelpenninck van der Oye - eigenaar, molen gelegd.
1663 - 1670 Hendrik Willems - papiermaker.
                    Gerrit Willems - papiermaker.
                    Tonis Willems - papiermaker.
                    Jan Willems - papiermaker.
 ??    Herman Egberts - papiermaker.
 ??    Berend Hermens - papiermaker.
1692 Frans Alexander Schimmelpenninck van der Oye - eigenaar erf en waterrecht.
1693 Reynder Teunissen Bello - pachter en papiermaker, eigenaar van opstal.
1729 Hendrik Teunissen Sevenhuysen - papiermaker, vanaf 1733 eigenaar opstal.
         Maas Teunissen Sevenhuysen - papiermaker.
1727 Henrick Johan van Eck - eigenaar erf en waterrecht.
1734 Hendrik Aarts Hagedoorn - papiermaker.
1737 Teunis Egberts Bello - papiermaker.
1741 Jenneken Hummen - eigenaar opstal.
 ??    Alof Wolven - papiermakersknecht.
1749 Henrik Maas de Goeije - pachter en papiermaker.
1751 Teunis Sevenhuysen - pachter en papiermaker.
1764 Derk Willem Abraham Brantsen - eigenaar erf en waterrecht.
 ??    Maas Hendriksz. de Goeije - pachter en papiermaker.
1780 Johannes Ledeboer - eigenaar, beide molens verenigd tot één bedrijf.

De tweede molen op De Haar

?? Jan Bello - pachter en papiermaker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Hummense molen De Onderste molen onder Coldenhove I en II Kerstensmolentje Bovenste en Onderste Schoonmansmolen Het (Oude) Klooster De eerste en tweede molen op De Haar