Papiermakers site van Jeroen en Gerdien Nikkels

Papiermolens aan de Smallertsebeek en de Nijmolense beek in Emst

De overzichtskaart

Smallertse beek:
83. Jan Dirksen Suijthofs molen
84. De Smallertse molen I
85. De Smallertse molen II
Nijmolense beek:
86. De Hofse molen I
87. De Hofse molen II
88. De Nieuwe molen I
89. De Nieuwe molen II

Deze molens op Google Maps


Papiermolens Veluwe weergeven op een grotere kaart

De molens aan de Smallertse beek

Jan Dirksen Suijthofs molen

1680 Abraham Ambrosius Broekhuizen - papiermaker.
1685 Ambrosius en Marritien Abrahams - eigenaren.
1685 Jannes (Joannes) Willems Pannekoek - pachter en papiermaker.
1689 Jan Derks Suythoff - eigenaar, pachter van water en grond en papiermaker.
1715 Jan Laurents Montesaen - pachter en papiermaker.
1723 Abraham Suythoff - eigenaar.
1727 Jan Laurents Montesaen - eigenaar.
1733 Balthus Leyendekker - papiermakersknecht.
1749 molen mogelijk al gesloopt.

De Smallertse molen I

1693 molen gelegd.
1693 Ambrosius Broekhuizen - pachter en papiermaker.
1739 Willem Langen - pachter en papiermaker.
1743 Geurt (Gerrit) Jans Pannekoek - pachter en papiermaker.
  ??    Derk van Gerrevink - pachter en papiermaker.
1765 Hendrik, Lubbertus en Petrus van Gerrevink - pachters en papiermakers.
1765 Frans Jan Haack - eigenaar.
1774 - 1789 Petrus van Gerrevink - pachter en papiermaker.
1789 Catharina Elisabeth Backer - eigenaresse.
1789 Andries Bomhoff - pachter en papiermaker.
1798 Teunis Bomhoff - eigenaar en papiermaker.
1802 Rijnder Oosterbroek - eigenaar.
1802 Hendrikus Aarnink - pachter en papiermaker.
1821 Albert Feith - pachter en papiermaker.
1826 Pieter Louis Berkhoff - eigenaar.
         (molen gerestaureerd)
1854 Jan en Gerrit de Graaf - eigenaren.
1854 Hermijntje Verbeek (van Beek) en Gerrit Feith - pachtster en papiermaker.
  ??    afgebrand en herbouwd.
1867 Gerrit Jan de Graaf - eigenaar en papiermaker.
1890 Hermannus de Graaf - eigenaar, molen is dan een korenmolen.

De Smallertse molen II

1693 molen gelegd.
1693 Jan Warners Bitter - pachter en papiermaker.
1715 Willem Bitter - papiermaker.
1735 Margaretha van Rede - eigenaresse molenopstal.
1737 Willem Braskamp - pachter en papiermaker.
1739 Hendrik van Ekkenhuis - papiermakersknecht.
1744 Warner Jans Veenhuisen - pachter en papiermaker.
1754 Jannes Veenhuisen - papiermaker.
1757 Lucas Veenhuisen - papiermaker.
  ??   Willem, Gerhardus en Joachim Veenhuisen - papiermakers.
1765 Frans Jan Haack - eigenaar.
1792 Teunis Bomhoff - pachter en papiermaker.
1798 Jacobus Alexander de Chalmot - eigenaar.
1800 Gasparus Amelius de Chalmot - eigenaar.
1805 Arend Jans van Apeldoorn - pachter en papiermaker.
1815 Hendrik Kamphuis - pachter en papiermaker.
1820 Klaas Smienk - eigenaar.
1820 Gerrit van Hulsteyn - pachter en papiermaker.
1834 Everhardus Kolkman - eigenaar.
1855 (circa) afgebrand.

De molens aan de Nijmolense beek

De Hofse molen I

1691 Wier (Wijer) Lamberts van Laar - eigenaar en papiermaker.
  ??    Gerrit van Laar - papiermaker.
1713 Hoege Gerrits - papiermakersknecht.
1714 Abram Peters Velthuysen - papiermakersknecht.
1717 Dirk Freriks - papiermakersknecht.
1720 (circa) Wilhelmus (Willem) van Laar - eigenaar.
1720 Peter Dirks van Gerrevink - pachter en papiermaker.
1723 Hendrik Langen - papiermakersknecht.
         Jan Spaan - papiermakersknecht.
1724 Jannes Schiphorst - papiermakersknecht.
1729 Gerrit van Schoonhoven - pachter en papiermaker.
1733 Willem Reyers - papiermakersknecht.
1736 Berend de Man - papiermakersknecht.
         Dirk en Jannetje van Gerrevink - papiermakersknecht.
1738 Jan Langen - eigenaar.
1746 Fam. Brouwer - eigenaar.
1747 Baron van Isendoorn à Blois - eigenaar.
1749 Hendrik Gerrits Bos - pachter en papiermaker.
         Melis Willems - meesterknecht.
1760 Derk Pol(l) - pachter en papiermaker.
1768 Johannes van Montezaan - pachter en papiermaker.
1783 Jan van Montezaan - pachter en papiermaker.
1832 G. v.d. Beld - pachter
1840 (circa) Daniel Heering Westhof - pachter en papiermaker. (1871 eigenaar)
1865 Franciscus Johannes Hallo - eigenaar.
1901 Gerrit Herman Westhof - eigenaar, begint een houtwolfabriek.
1929 Frederik Braakman - eigenaar, wasserij.

De Hofse molen II

1713 Wier van Laar - papiermaker.
1714 Jan Jansen - papiermakersknecht.
1720 (circa) Wilhelmus (Willem) van Laar - eigenaar en papiermaker.
1720 Johannes van Laar - 1/6 deel eigenaar.
1724 Willemtje Roelofs - papiermakersmeid.
1725 Steven Morren - papiermakersknecht.
1727 Annitje Jans - papiermakersmeid.
1729 Jentje Jans - papiermakersmeid.
1736 Gerrit Doornenberg - papiermakersknecht.
1738 Jan Langen - eigenaar en papiermaker.
1746 Fam. Brouwer - eigenaar.
1747 Baron van Isendoorn à Blois - eigenaar.
1749 Hendrik Gerrits Bos - pachter en papiermaker.
1760 Derk Pol(l) - pachter en papiermaker.
1768 Johannes van Montezaan - pachter en papiermaker.
1814 (circa) Elias Montezaan - pachter en papiermaker.
1845 Johannes Reuvekamp - pachter en papiermaker. (1871 eigenaar)
  ??    Hendrik Jan Reuvekamp - eigenaar en papiermaker.
1936 Kon. Fabriek van Verbrandstoffen - eigenaar.

De Nieuwe molen I

1660 - 1680 - molen gelegd.
1680 Lambert en Aart Sijmons - papiermolen in gebruik.
1691 Lambert en Aart Sijmons - eigenaar van de opstal, pachters van grond en water.
1700 Lambert Simons (Kroon) - papiermaker.
1712 Johannes Ledeboer - deels eigenaar en papiermaker.
1719 Simon Lamberts Kroon - eigenaar.
1721 Simon Kroon - papiermaker.
1725 Jannes de Goeyen -eigenaar, pachter en papiermaker.
1735 Willem Emaus - papiermakersknecht.
1745 afgebrand en herbouwd. (vanaf dan de naam nieuwe molen)
1776 Janna Gerrits en Jan de Goeyen - papiermakers.
1801 Aart Labots - pachter en papiermaker.
1826 Johannes de Goeyen - eigenaar van de opstal, papiermaker.
1865 Franciscus Johannes Hallo - eigenaar.
1871 J. Ch. Heering - eigenaar opstal, molen gesloopt.

De Nieuwe molen II

1691 Aart Simons - eigenaar, pachter en papiermaker.
1717 Willem Aerts Kroon - eigenaar, pachter en papiermaker.
1745 afgebrand en herbouwd.
1751 Baron van Isendoorn à Blois - eigenaar.
1751 Aert Kroon - pachter en papiermaker.
1754 Lambertje Kroon en Derk van Laar - pachters en papiermakers.
1782 Aart Jonker - pachter en papiermaker.
1790 Peter Herkert (Hackert) - pachter en papiermaker.
1812 Abraham Willems Jonker - eigenaar.
1813 stilstand van de molen.
1840 (circa) Elbert Herkert - pachter en papiermaker.
1865 Gerrit Palm - pachter en papiermaker. (1871 eigenaar)
1865 Franciscus Johannes Hallo - eigenaar.
1882 Louis Reinier Jan Anthony Roosmale Nepveu - eigenaar. (houtbewerkingsbedrijf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Dirksen Suijthofs molen De Smallertse molen I en II De Hofse molen I en II De Nieuwe molen I en II