Papiermakers site van Jeroen en Gerdien Nikkels

Papiermolens aan de Wittebeek in Epe

De overzichtskaart

78. Achterste molen
79. De zuidelijke Wisselse molen
80. De noordelijke Wisselse molen
81. Rozendaalse molen
82. Noordelijke Zuukermolen

Deze molens op Google Maps


Papiermolens Veluwe weergeven op een grotere kaart

De molens

Achterste molen

1710 Berend Jansen van Wissel en Lucas Coldewey - molen gelegd, papiermakers.
1715 Aalt Ernst Barneveld - eigenaar en papiermaker.
1749 Ernst Barneveld - papiermaker. (1757 eigenaar)
1789 Hendricus Poll - eigenaar.
1800 Klaas Schaddenberg (Scherrenberg) - pachter en papiermaker.
1822 Klaas Uit den Bogaard - pachter en papiermaker.
1823 Johanna Poll - helft eigenaresse. (1841 eigenaresse)
1862 Hendricus Poll Jonker - eigenaar en papiermaker en grutter.
         (molen wordt dan al koren of grutmolen genoemd)
1874 gesloopt.

De zuidelijke Wisselse molen

1615 Casper Weydeman (Wedeman) - molen gelegd.
  ??    Pouwel Peelen - eigenaar.
1639 Peter Toenissen - eigenaar en papiermaker.
1648 korenmolen bij de papiermolen gebouwd.
1653 Jan Berends(en) (Barendse) - papiermaker.
1675 Jan Berends (van Wissel) - eigenaar koren en papiermolen.
         (korenmolen tot papiermolen verbouwd)
1674 Theunis Peters - papiermaker. (1682 eigenaar)
1697 Daniel Warners Boekelman - papiermaker.
1708 Luitje Theunis en Lucas Coldewey - eigenaren.
1708 Peter van Gerrevink - pachter en papiermaker.
1722 Teunis Coldewey - pachter en papiermaker.
1737 Jan Wolters Hafkamp - pachter en papiermaker.
1748 Jan Prijs - papiermakersknecht.
1756 Teunis Coldewey - eigenaar en papiermaker.
1758 Elias Coldewey - eigenaar en papiermaker.
1771 Bartha Bibo - deels eigenaresse.
         Lucas, Peter, Lucretia Coldewey - deels eigenaren.
         kinderen van Jannes Coldewey - deels eigenaren.
1774 Henricus Poll - eigenaar en papiermaker.
1789 Jan Eilders - pachter en papiermaker.
1797 Annetje Poll en Aert Jonker - pachter en papiermaker. (1810 eigenaren)
1823 Jan Jonker - papiermaker.
1841 Maria Jonker - eigenaresse.
1852 Gerrit Abrahamsz. Jonker - pachter en papiermaker.
1872 Albert Kasteel - eigenaar.
1879 Evert Kasteel - eigenaar.
1881 G.P.J. Ockerse - eigenaar. (fabriek voor houtbewerking)

De noordelijke Wisselse molen

1648 (circa) korenmolen gelegd.
1669 Johan van Hattem - pachter.
  ??    Adriaan Sloot - pachter.
1675 Jan Berends (van Wissel) - eigenaar zuidelijke en noordelijke molen.
         (korenmolen verbouwd tot papiermolen)
1675 Jan Berends - papiermaker.
1683 Berend Jansen - eigenaar en papiermaker.
1719 Agneta (Agenieta) van Raalte - eigenaresse.
1719 Abraham Broekhuizen - pachter en papiermaker.
1725 Derk Aertsen Haverkamp - eigenaar en papiermaker.
1737 Aert Derksen Haverkamp - papiermaker.
1771 Luijgke Coops - eigenaar.
1771 Aart Haverkamp - pachter en papiermaker.
1778 Reyer Camphuis - pachter en papiermaker.
1781 Gerrit Kamphuis - pachter en papiermaker.
1796 Henricus Poll - eigenaar.
1823 Daniel Jonker - deels eigenaar en papiermaker. (1841 eigenaar)
1860 Jan Willem en Gijsbert Willem van Pannekoek - eigenaren.
1860 Gerhardus Martinus van Gerrevink - pachter en papiermaker.
1866 Jantje van Delden - eigenaresse.
1877 Jan Zeger van den Berg - eigenaar.
1895 molen ingericht tot wasserij. (er zou nog tot 1908 papier zijn gemaakt)

Rozendaalse molen

1694 korenmolen verbouwd tot papiermolen.
1706 Elisabeth van Arnhem - eigenaresse.
1706 Wolbert Ariaens Hafkamp - pachter en papiermaker. (1726 eigenaar)
1708 Johanna Margaretha van Arnhem - eigenaresse.
1741 Jan Wolberts Hafkamp - eigenaar en papiermaker.
1745 Frans Jan Haack - eigenaar.
         molen verbouwd tot kopermolen.
1858 Aart Heering - eigenaar en papiermaker.
         molen verbouwd tot papiermolen.
1891 molen verbouwd tot korenmolen.

Noordelijke Zuukermolen

1862 Gerrit Cornelis Schoep - eigenaar en papiermaker
         (breidde de kopermolen uit met een papiermolen op de noordelijk oever).
1864 Gerrit Hendrik Schoep - eigenaar
1876 Nicolaas van Wijk Jurrianse
1881 papiermolen verbouwd tot houtzagerij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Achterste molen Noordelijke en Zuidelijk Wisselse molen Rozendaalse molen Noordelijke Zuukermolen