Papiermakers site van Jeroen en Gerdien Nikkels

Papiermolens aan de Grift

De overzichtskaart

33. Holthuizen I
34. Holthuizen II
35. Het Slop I
36. Het Slop II
37. De Tepelenberg
38. De verbrande molen
39. De Vlijt
40. Stinkmolen I
41. Stinkmolen II
42. Stinkmolen III

Deze molens op Google Maps


Papiermolens Veluwe weergeven op een grotere kaart

De molens

Holthuizen I

1618 Roelof en Jurrien Jansen - molen gelegd, eigenaren. (grond is eigendom van Hendrik Pannekoek)
1648 Roelof Jansen en Pouwel Peelen  - eigenaar en papiermakers.
1675 (circa) Hendrik Hendriks van Hierde en Gerard Muller (Mulder) - eigenaren.
1708 Aert Muller - eigenaar en papiermaker.
voor 1725 Jan Muller en Wigmonda van Lieren - eigenaren.
1725 Gerrit Muller - deels eigenaar en papiermaker.
         Herman(nus) Hendriks Klein - papiermaker.
1743 molens afzonderlijk beheerd.
1743 Jan Aerts Schut - pachter en papiermaker.
1780 Aart Daniel Jans Schut - pachter en papiermaker. (1789 voor de helft eigenaar)
1783 Margarita Klein - deels eigenaresse.
1798 Aart, Marten en Zeger Schut - papiermakers.
1800 Aart Daniel Jans Schut - eigenaar van de hele molen.
1805 Jan Berends Donker - eigenaar en papiermaker.
voor 1839 Hendrik van der Hel - eigenaar en papiermaker.
1841 Hendrik van Baaren - eigenaar en papiermaker.
1843 Martinus Johannes van Delden - eigenaar en papiermaker.
  ??   Elbert de Graaf - eigenaar en papiermaker.
1851 Derk de Graaf - eigenaar en papiermaker.
1897 Hermina Kamphuis - eigenaresse, molen ingericht tot wasserij.

Holthuizen II

1675 (circa) Hendrik Hendriks van Hierde en Gerard Muller (Mulder) - eigenaren.
1708 Aert Muller - eigenaar.
1743 molens afzonderlijk beheerd.
1743 Huibert, Hendrik, Gerrit en Jan Muller (Mulder)  - deels eigenaar en papiermaker.
1790 Jannes (Johannes) Pol - eigenaar en papiermaker.
1798 Derk Pol - papiermaker.
1811 Paul Pol - eigenaar en papiermaker.
1814 Maria Pol en Merten Kers - eigenaresse en papiermaker.
1818 Heimen Kamphuis - pachter en papiermaker.
  ??   Peter Loois - pachter en papiermaker.
1830 Lucas Dijkgraaf - eigenaar en papiermaker.
1874 Gerrit Dijkgraaf - eigenaar en papiermaker.
na 1885 L.H. Dijkgraaf - eigenaar en papiermaker.
1922 (circa) molen stilgelegd.

Het Slop I

1648 Jan Stevens en Jan Driessen (Dresen) - eigenaren en papiermakers.
1660 (circa) Gerrit en Bart Jansen en Jurrien Jansen - deels eigenaren.
1679 Jurrien Jansen (Ritbroek) - eigenaar. (water en grond in pacht)
1679 Frans Toenissen - pachter en papiermaker.
  ??   Lambert Jurriens Ritbroek - eigenaar en papiermaker.
1752 Hermannus Proper en Jan Evers Vierevant - schuldeisers, eigenaren van de molen.
1752 Jan Steven Ritbroek - eigenaar en papiermaker.
1752 Jan Theunis Middelink - pachter en papiermaker. (1766 eigenaar)
1774 Arend Box - papiermakersknecht.
         Hendrik van Delden - meesterknecht.
         Rijk Cornelis - papiermakersknecht.
         Jannis van Duuren - papiermakersknecht.
         Reyntje Wijnbergen - papiermakersmeid.
1775 Hendrikje Ritbroek - deels eigenaresse.
1783 Hendrik van Delden - deels eigenaar en papiermaker.
1797 Jan Middelink - eigenaar en papiermaker.
1807 Johanna Peters Maas - eigenaresse en papiermaakster.
1811 stilstand van de molen.
1814 Dirk Kamphuis - pachter en papiermaker.
1820 (circa) Jan van Riessen - eigenaar en papiermaker.
1829 Jan Brouwer - papiermakersknecht.
         Jan Willem Beekhuis - papiermakersknecht.
         Marten Hendriks Kraay - papiermakersknecht.
         Andries van Oorspronk - papiermakersknecht.
1839 Gerrit Hanlee - pachter en papiermaker.
         Egbert Kluin - papiermakersknecht.
         Marten Woudenberg - papiermakersknecht.
         Andries van Oorspronk - zonder beroep.
1843 Geurt van Riessen - eigenaar en papiermaker.
1892 verbouwd tot wasserij. (later drukkerij)
1931 afgebrand.

Het Slop II

voor 1692 molen gelegd.
1692 Hendrik Claessen Kluppel - papiermaker.
1700 Claes (Klaas)  Schurink - eigenaar en papiermaker.
1724 Hendrik Driessen - papiermaker.
1750 Hendrik Cornelissen van den Berg (Nijdecken) - eigenaar en papiermaker.
1759 (circa)Peter Middelburg - eigenaar.
1759 Matthijs Kuyt - pachter en papiermaker.
1769 Aaltje Willems van Veelen - pachtster en papiermaakster.
1780 Jan Bloemink (Bleumink Davids) - pachter en papiermaker.
1787 Arnoldus Middelburg - eigenaar.
1798 Andries Bomhof - eigenaar en papiermaker.
1800 Jan Jeremias van Niel en Frederik Hendreik Schmidt - eigenaren.
1800 Andries Bomhof - papiermaker.
1805 Jan Paul Schut - pachter en papiermaker.
voor 1823 Jan Hoegen - pachter en papiermaker.
1829 Toon Braakman - papiermakersknecht.
         Carel Jans - papiermakersknecht.
1839 Willem Brouwer - papiermakersknecht.
         Rijer Krombos - papiermakersknecht.
1851 Reinder, Willem en Hendrik Hoegen - eigenaren.
1855 (circa) Jan Palm - pachter en papiermaker.
1857 Kornelis Boks - pachter, molen als korenmolen gebruikt.
1909 leerlooierij.

De Tepelenberg

1676 Toenis Toenisse Grofsmit - papiermaker.
1678 Jan Jansz. Korthals - pachter en papiermaker.
1684 Willem III - eigenaar.
1732 Jan Jansen Korthals - pachter en papiermaker.
1745 Albertje Gerrits - pachtster.
1747 Jacob Zevenhuisen en Gerrit Reyholt (Reinholt) - eigenaren.
1748 afgebrand.
1748 Cornelis Gerrits - nieuwe molen gebouwd.
1766 Hendrik Cornelissen en  Harmen Cop - pachters en papiermakers.
1776 Teunis Janssen Box - eigenaar en papiermaker.
1798 Jan Moet - papiermakersknecht.
         Willem Nijland - papiermakersknecht.
         Teunis Jacobs Box - "in papier werkende".
1804 Teunis Boks - eigenaar en papiermaker.
1815 Lambert en Arend Uijt den Bogaard - eigenaren.
1815 Jan Meijer - papierfabrikeur.
1840 Klaas uit den Bogaard - papiermaker.
1851 Gerrit uit den Bogaard - papiermaker. (1852 eigenaar)
1862 J.B. Hugenholtz - eigenaar.
1873 Pook van Baggen - eigenaar.
1877 Bernard Herman Wübbe - eigenaar. (molen ingericht tot wasserij en blekerij)

De verbrande molen

1660 molen gelegd door Jan Gerrits en Diederik van Stepraedt.
1660 Jan Gerrits (Muller) - pachter. (korenmolenaar) later eigenaar.
1662 Gosen Dercks - pachter.
voor 1676 afgebrand en herbouwd.
1676 Wilhelm van Ulft - eigenaar.
1684 Willem III - eigenaar.
1684 - 1708  Gijsbert Gerritse - pachter en papiermaker.
1709 Heyman Hendricks van Vemden - pachter en papiermaker.
1721 - 1761 Teeuwis Cornelis Nijlandt - pachter en papiermaker.
1761 Jan Theuwis Nijlandt - pachter en papiermaker.
1798 Berendina Cramer - pachtster.
1802 Willem Nijland - pachter en papiermaker.
1808 Jan Derks Siebelink - pachter van de papiermolen en de korenmolen.
1808 Derk van Oorspronk - papiermaker.
1812 - 1824 Johannis Hermanus Gunningh - pachter.
1812 Gerrit en Evert van Oorspronk - papiermakers.
1824 stilstand van de molen.
1829 Evert van Oorspronk, Bartha de Graaf - papiermaker.
         Frans Rombout - papiermakersknecht.
         Jan en Hermen Middelink - papiermakersknecht.
         Hendrika de Graaf - meid.
         Geertje Macon - meid.
1839 Jacob Berends - papiermaker.
         Gerrit Cornelis Schoep - papiermakersknecht.
         Frederik Kamphuis - papiermakersknecht.
         Kaatje Pol - meid.
         Alijda Rouwendaal - meid.
1843 Elbert de Graaf - papiermaker.
1851 Hendrika Sanders en Derk de Graaf - pachters.
  ??   Arend Mensink - pachter en papiermaker.
1854 Christiaan Geurts - eigenaar (ook van de korenmolen, en later een oliemolen)
1854  afgebrand en 7 jaar later herbouwd.
1860 (circa) Reinier van Gerrevink - eigenaar en papiermaker.
1879 inventaris molen verkocht.

De Vlijt

1593 Johan Steenbergen de Jonge - papiermolen gelegd.
1597 Hans Alleman - pachter en papiermaker.
1602 Peter van Bossenhoven en Jan Everts Cloppenburg - pachters.
1605 Mattijs van Zyrich ( Surich, Sirick) - pachter.
1616 Jan Thonis - papiermaker.
1618 kopermolen tegen de papiermolen aangebouwd.
1618 Jan Gerritsen en Mattijs van Zyrich - eigenaren.
1618 Andries en Lodewijk van Aelst - pachters en papiermakers.
1623 er wordt nog een papiermolen gelegd, eigenaar Claas Pannekoek.
1632 Andries van Aelst - eigenaar papier en kopermolen.
1637 Steven Jansz. Potgieter - eigenaar papier en kopermolen.
1650 Catharina, Hester, Claasje en Judith van Aelst - eigenaressen.
1650 Willem Jansz. van Munnickhuysen - beheerder en papiermaker.
1663 Willem van Munnikhuysen en Judith van Aelst - eigenaren papiermolen en kopermolen.
1678 Andries en Jan van Munnikhuizen en Judith van Aalst - eigenaren.
1685 Willem Huyberts - pachter en papiermaker.
1687 Aart Gerrits Hulshof - pachter en papiernaker.
1691 Jan van Munnikhuysen - eigenaar.
1706 Adriaen Buitenwech en Jan Munnikhuysen - eigenaren.
1706 Willem en Jan van Munnikhuysen - beheerders en papiermakers.
1739 Susanna Jansd. van Munnikhuizen - beheerster van beide molens.
1740 Jan Willems Wilbrink - papiermaker.
1742 Harmen Davids - papiermaker.
1752 Hendrik Limpers Hillebrink - papiermaker.
1755 Susanna Adriaansd. van Munnikhuizen - eigenaresse van koper en papiermolen.
1762 Hendrik van Dam - papiermaker.
         Dirk Broekhuys - papiermaker.
         Jacob van Wechel - papiermaker.
         Peel Rouwenhorst - papiermaker.
1774 Jacob van Wechel - deels eigenaar en papiermaker.
1785 (circa) kopermolen gestopt omgezet in papiermolen.
1798 Jan van Lil - meesterknecht.
1808 Pieter van Herzeele en Johannes Hermanus Gunningh - eigenaren.
1811 50 man personeel.
1816 Johannes Hermanus Gunningh - eigenaar, molens gemoderniseerd en naam gegeven "De Vlijt".
1824 Jan Hendrik Ameshoff - eigenaar.
1827 Bernardus (Barend) Gunningh - directeur papierfabriek.
1839 De Vlijt wordt omgezet in een naamloze vennootschap.
1841 bedrijf stilgelegd.
1843 Hendrik de Heus - eigenaar, ingericht tot koperpletterij.

Stinkmolen I

1610 Derk Warners en Johan Bongerts  - toestemming om een zeem en ledermolen te bouwen.
1626 Jan Roelof Schoemacker - runmolen waar Jan toestemming krijgt om eek  te malen.
        (de nare geur die met de bereiding van zeem gepaard ging, bezorgde de molen de naam "Stinkmolen")
1648 Bartolt Dercksen - eigenaar en papiermaker.
na 1652 Hendrik Bartolts Leemhorst - eigenaar en papiermaker.
1687 Jacob Derks Krijt - eigenaar en papiermaker.
1720 Willem Jacobs Krijt - eigenaar en papiermaker.
1742 Johanna Reyns Haverkamp - eigenaresse.
1742 Arent Evers - pachter en papiermaker.
1752 Lucas Hanlee - eigenaar en papiermaker.
1770 Gerrit Jan Olthaar - eigenaar.
tot 1794 Lucas Hanlee - pachter en papiermaker.
1794  Marten Hanlee - pachter en papiermaker.
1798  Lubbert Telgen - papiermakersknecht.
         Albert Huyskamp - papiermakersknecht.
1825 Marten Buitenhuis - papiermakersknecht.
         Gerrit Jonker - papiermakersknecht.
1830 Arendina Nijland - papiermaakster.
1843 Lucas en Jan Hanlee - eigenaren en papiermakers.
1860 Gerrit Bomhof - eigenaar en papiermaker.
1897 Gerrit Jan Bomhof - eigenaar en papiermaker.
1908 firma Marten van Delden - eigenaar.
1937 molen gesloopt.

Stinkmolen II

1626 Johan Bongerts - volmolen gelegd.
  ??   Hessel Bartolts Leemhorst - eigenaar, molen verbouwd tot papiermolen.
1674 Neeltje Jurriens Pannekoek - deels eigenaresse.
         Gerrit Hessels Leemhorst en Jenneke Hessels - deels eigenaren.
         Hendrik Jurriens Pannekoek - deels eigenaar.
1685 Judith van Aelst - eigenaresse.
1687 Aert Gerrits Hulshoff - pachter en papiermaker.
1701 Cornelis Abrahams Leemhorst - eigenaar halve molen, papiermaker.
1709 Cornelis Abrahams Leemhorst - eigenaar hele molen.
na 1713 Klaas Wegenaar - eigenaar en papiermaker.
1733 Mechtelt Jacobs Krijt en Teeuwis Cornelis Nijlandt - eigenaren.
1733 Martin Hanlee - pachter en papiermaker.
1740 Jacob Wegenaar - pachter en papiermaker.
1778 afgebrand.
1778 Wouter (Wolter) Poll - koopt de afgebrande molen en herbouwd de molen.
1780 Maria Bijsterbos en Paul Hering - eigenaren en papiermaker.
1793 Gerrit van Oorsprong - pachter en papiermaker.
1823 Arend van Apeldoorn - pachter en papiermaker.
1827 Heimen Kamphuis - pachter en papiermaker.
1828 J. Aarnink - pachter en papiermaker.
1829 Arend van Apeldoorn - pachter en papiermaker.
1839 Lucas Dijkgraaf - pachter en papiermaker.
1843 Johan Wegerif - pachter en papiermaker.
1855 Hendrik Roes - pachter en papiermaker.
1873 Marten van Delden - eigenaar en papiermaker.
1897 Hendrik Jan en Johannes Jan van Delden - eigenaren.
1939 molen gesloopt.

Stinkmolen III

1691 (circa) Gerrit Hessels Leemhorst - molen gelegd, eigenaar en papiermaker.
1731 Hessel, Naleken, Elisabeth Leemhorst en Jacobus Oorspronk - deels eigenaar.
1731 Hessel Leemhorst - beheerder en papiermaker.
1740 Berend van Marle - beheerder en papiermaker.
1743 Claasje La Marcq - deels eigenaresse.
  ??   Johannes van Barneveldt - deels eigenaar.
1747 Jacobus van Oorspronk - pachter en papiermaker.
1749 -1752 Steven Jans Muller - pachter en papiermaker.
1750 Evert van Oorspronk - deels eigenaar en papiermaker. (1752 eigenaar)
1777 Jacobus van Oorspronk - deels eigenaar en papiermaker. (1802 eigenaar)
1803 Heimen Oosterbroek - pachter en papiermaker.
1814 Evert Jan van Oorspronk - eigenaar en papiermaker.
1850 (circa) Jacobus van Oorspronk - eigenaar en papiermaker.
1881 Marten van Delden - eigenaar en papiermaker.
1931 molen stilgelegd en later gesloopt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stinkmolen I, II en III De Vlijt Holthuizen I en II Het Slop I en II Tepelenberg De verbrande molen