Papiermakers site van Jeroen en Gerdien Nikkels

Papiermolens aan de Heerderbeek

De overzichtskaart

65. De Veense papiermolen
66. De nieuwe of kleine molen op Steensvoort
67. De molen in het Hoornerveen
68. De Beek
69. Nieuwe molen op Vosbergen
70. Grote molen op Vosbergen
71. Papiermolen in Hoorn

Deze molens op Google Maps


Papiermolens Veluwe weergeven op een grotere kaart

De molens

De Veense papiermolen

1669 Luier Daendels - krijgt toestemming om een papiermolen te leggen en sprengen te graven.
1681 Hendrik Jan Berghorst - papiermaker.
1711 bouw van tweede kleinere molen.
1712 Berent, Jan, Sebus en Tijmen Berghorst en Lucas Jans - deels eigenaar.
1715 Tijmen Berghorst -eigenaar en  papiermaker.
1720 Peter Jansen Douw(es) - eigenaar grote molen en papiermaker.
1720 Sebus van der Beek - eigenaar kleine molen en papiermaker.
1723 Peter Dercks - eigenaar halve molen.
1727 Sebus Berghorst - eigenaar halve molen.
1727 Hendrik Jurriens van den Dullink - eigenaar kleine molen.
1729 Hendrik Jurriens van den Dullink - eigenaar grote molen en papiermaker.
1737 Jacomina Smits - eigenaresse van beide molens.
1737 Hendrik Jurriens - pachter en papiermaker.
1743 Jan Berghorst - pachter en papiermaker.
1760 Gerrit Kroon - pachter en papiermaker.
  ??   P.T. Golts - eigenaar.
  ??   Helena Eva Golts en Berend van Marle - eigenaren van beide molens.
1761 Gerrit Schoop - pachter en papiermaker.
1770 - 1820 Derk van Gerrevink - eigenaar en papiermaker.
1783 Gerrit Kroon - pachter en papiermaker.
1787 Derk Haverkamp - pachter en papiermaker.
1793 Lubbert van Gerrevink - eigenaar beide molens.
1808 Derk Haverkamp - pachter en papiermaker.
tot 1816 Peter Everts Veldhuis - pachter en papiermaker.
1820 Aartje Rakhorst - eigenaresse beide molens.
1822 afgebrand en herbouwd.
  ??    Gerhardus van Gerrevink - beheerder.
1848 kleine molen afgebroken.
1864 Hendrik Jonker - papiermaker.
1873 verbouwd tot wasserij en blekerij.

De nieuwe of kleine molen op Steensvoort

1648 Marten (Jansen) Hanssen - molen gelegd, eigenaar,pachter van water en papiermaker.
(1648 Arnt Henricks - pachter en papiermaker.)
1667 (circa) Lijsbeth Martensen en Jan Jansen Wolfs (Muller) - eigenaren en papiermaker.
1675  Marten Jans Wolfs - deels eigenaar en papiermaker. (1681 eigenaar)
1694 Jan Willem van Dieren - eigenaar en papiermaker.
1719 Sebus van der Beek - deels eigenaar.
tot 1725 Derck Aerts - pachter en papiermaker.
1725 Hendrik Jansen Muller - pachter en papiermaker.
1728 Fennetje Evers Bijsterbos - deels eigenaresse.
1729 Sebus van der Beek - papiermaker.
1736 Berend, Jurrien, Arend, Jan, Hendrik en Willem Hendrik van der Beek - eigenaren.
1736 Jurrien van der Beek - beheerder en papiermaker. (1743 helft eigenaar)
         Arend van der Beek - helft eigenaar.
tot 1762 Jan Jansen van Noorle - pachter en papiermaker.
1766 mogelijk pachter : Jan van Emst.
1768 P.T. Golts - eigenaar. (molen vernieuwd)
1771 Steven Berghorst - pachter en papiermaker.
1793 Lubbert van Gerrevink - eigenaar en papiermaker.
         Derk van Gerrevink - beheerder.
1820 Aartje Rakhorst - beheerder.
tot 1848 Gerhardus van Gerrevink - eigenaar en papiermaker.
1848 molen gesloopt.

De molen in het Hoornerveen

1669 Borghert Joost van Weelvelt - molen gelegd.
1669 Jan Gerrits - pachter en papiermaker.
1677 Hendrik Driessen (van Emst) - pachter en papiermaker. (1699 eigenaar)
1710 Dries van Emst - eigenaar en papiermaker.
1721 Jan van Noorle - pachter en papiermaker.
1729 Jan van Cleef - pachter en papiermaker.
tot 1756 Gerrit Berghorst - pachter en papiermaker.
1766 Gerrit Jansen Schoop - pachter en papiermaker.
1777 Jan Eilerts - pachter en papiermaker.
1809 Jan Meyer - pachter en papiermaker.
1815 Fam. Jonker - eigenaar.
1835 Johannes Docter - eigenaar.
1835 Gerhardus Berghorst - pachter en papiermaker.
1841 Jacob Buisman - eigenaar.
         (molen afgebroken en herbouwd als grutmolen)

De Beek

1718 Jan Jacobs Docter - papiermaker.
1742 Hendrik en Jan Docter - deels eigenaar.
1753 Jan Docter - eigenaar.
1780 Jacob Docter - eigenaar.
1780 Willem Coenjes - pachter en papiermaker.
na 1786 Jan Haverkamp - pachter en papiermaker.
1798 Johannes (Jannes) Docter - eigenaar en papiermaker.
1834 Jannes Docter - eigenaar.
1834 Warner Veenhuysen - pachter en papiermaker.
1841 Jan Jacob Berends - eigenaar.
1854 molen ingericht tot wolkammerij.
1859 Klaas uit den Bogaard - eigenaar, gaat hier weer papier maken.
1871 Albertus uit den Bogaard - eigenaar, verbouwd de molen tot wasserij.

Nieuwe molen op Vosbergen

1672 molen gelegd.
1672 Hendrik Jansen van Zalmigh - pachter en papiermaker.
1673 stilstand van de molen.
1675 Hendrik Jansen van Zalmigh (Zallick) - pachter en papiermaker.
1698 Gerrit Krijt - eigenaar van water, grond en opstal.
1699 Sebus Berends van (der) Beek - pachter en papiermaker.
1712 Huibert Roelofs - molen in pandschap.(opstal molen gekocht)
1713 Hendrik Leusink - papiermaker.
1715 Alexander van Dedem - eigenaar.
1715 Gerrit Jansen - pachter en papiermaker.
1729 (circa) afgebrand en herbouwd. (Aeltien Hermans, verdacht van brandstichting)
1729 Hendrick Jansen Mulder - pachter en papiermaker.
1741 Arent van Deventer - pachter en papiermaker. (1754 eigenaar)
1756 Lubbigje Rijx - eigenaresse.
1760 Jan Berghorst - eigenaar en papiermaker.
1768 Catharina Elisabeth Sloet, Jan Albert en Alexander van Dedem - eigenaren.
1776 Cornelis Gerrits - pachter en papiermaker.
  ??   Derk van Gerrevink - pachter en papiermaker.
1829 Lubbertus van Gerrevink - pachter en papiermaker.
1839 Hendrik Jonker - pachter en papiermaker.
1864 Johan Frederik Bisschoff - eigenaar.
1865 Willem Karel Jan van Dedem - eigenaar.
1865 Klaas Uit den Bogaard - pachter en papiermaker.
1880 stilgelegd.

Grote molen op Vosbergen

1614 Frans van Aelst - korenmolen tot papiermolen verbouwd.
1640 Marten Janssen - meesterknecht, later pachter, papiermaker.
         Hendrik Jans Steenbergen - papiermakersknecht.
1675 Roelof Huyberts - pachter en papiermaker.
1699 Huibert Roelofs - pachter en papiermaker.
1713 Huibert Roelofs - eigenaar Nieuwe en Grote molen.
1715 Margriete van Zallick - eigenaresse.
1715 Hendrik Leusink - eigenaar en papiermaker.
1751 Jannes Wolbrink - eigenaar en papiermaker.
1761 Ernst Barnevelt en Reinder Luitjens  - eigenaren.
1761 Jacob Wolbrink - pachter en papiermaker.
1768 Catharina Elisabeth Sloet - eigenaresse.
1768 Johannes (Jannes) de Hesse -  pachter en papiermaker.
1792 Willem Bitter -  pachter en papiermaker.
1829 Lubbertus van Gerrevink - pachter en papiermaker.
1839 Hendrik Jonker - pachter en papiermaker.
1864 Johan Frederik Bisschoff - eigenaar.
1865 Willem Karel Jan van Dedem - eigenaar.
1865 Klaas Uit den Bogaard - pachter en papiermaker.
1872 molen afgebrand.

Papiermolen in Hoorn

1653 Vrouwe van Swanenburg - eigenaresse.
1653 Hendrick Jansen - pachter en papiermaker.
1685 Engelbert Rijkwijn van Ensse - eigenaar.
1703 (circa) Wichman (Wieghman) Alberts Crijns (Crinius) - pachter en papiermaker.
1714 Wichman Albers - eigenaar.
1734 Gerrit (Gerhard) van Sonsbeek - eigenaar.
1734 Hendrik Arents Bybo - pachter en papiermaker.
1743 (circa) Tijmen Berghorst - pachter en papiermaker. (1746 eigenaar)
tot 1771 Steven Berghorst - pachter en papiermaker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Veense Papiermolen De nieuwe of kleine molen op Steensvoort De Beek De molen in het Hoornerveen Nieuwe en Grote molen op Vosbergen Papiermolen in Hoorn