Papiermakers site van Jeroen en Gerdien Nikkels

Papiermolens aan de Hierdense, Leuvenumse en Staverdense beek

De overzichtskaart

163. De Wasmolen/Staverdense molen
164. De Zandmolen I
165. De Zandmolen II
166. Het Heilige Huis I
167. Het Heilige Huis II
168. Het Gellegat
169. Hessenmolen
170. Westelijke Ottermolen
171. Oostelijke Ottermolen

Deze molens op Google Maps


Papiermolens Veluwe weergeven op een grotere kaart

De molens

De Wasmolen/Staverdense molen

na 1663 Rutger van Haersolte tot Haerst - molen gelegd.
1666 Willem Willems - papiermaker.
1670 Hendrik Jurriens Pannekoek - papiermaker.
1680 Wouter (Wolter) ...... - papiermaker.
1694 Johannes Solingen - papiermaker.
1698 Cornelis Cornelissen Bast - papiermaker.
1704 Jacob Mertens - papiermaker.
1733 Anthony en Jacobus van Kalkenstein - pachters en papiermakers.
1743 Jacobus van Kalkenstein - pachter en papiermaker.
1745 Anthony van Kalkenstein - pachter en papiermaker.
1749 molen staat "ledig".
1752 Anthony Janssen Klomp - pachter en papiermaker.
1769 Berend (K)Camphuis - pachter en papiermaker.
1778 Johan Bavius de Vries - eigenaar.
1779 Evert van Oorsprong - papiermakersknecht.
1781 Christoffel van Oorsprong - papiermaker.
1785 Jacob van Otterlo - pachter en papiermaker.
1786 Jacob van Sorgen - papiermakersknecht.
1788 Frederik Camphuis - papiermakersknecht.
1791 Jan Hendrik Baverman - papiermakersknecht.
1802 Evert Jansen de Graaf - papiermakersknecht.
1807 Evert van Otterloo - pachter en papiermaker.

De Zandmolen I

1690 Lucas Willem van Essen - molen gelegd.
1715 Theunis Cornelissen - pachter en papiermaker.
1715 Gerrit Theunissen van den Burg - eigenaar.
1716 Jan (Johannes) Laurens Montezaan - pachter en papiermaker.
1726 Eybert Jans Brink - pachter en papiermaker.
1729 Dirk Barentsen Emaus - papiermaker.
1732 Anthony van Westervelt - eigenaar.
1739 Eybert Jacobsen Put - pachter en papiermaker.
  ??    Jacobus van Kalkenstein - pachter en papiermaker.
1756 - 1764 Frederik Willem Jansen (Friedrig Wiellem Yansen) - papiermaker.
1766 Derk Frederiks Kamphuis - pachter en papiermaker.
         (de beide Zandmolens worden vanaf nu aan één pachter verhuurd)
1786 Dirk Hendriks Baverman - pachter en papiermaker.
1789 Teunis Jansen ten Hove - pachter en papiermaker.
1811 Teunis, Jan en Heymen ten Hove - papiermakers.
1812 Samuel Johannes Sandberg - eigenaar.
1830 Jan ten Hove - pachter en papiermaker.
1833 Jan Florijn - papiermaker.
  ??   Hendrik Baverman - papiermaker.
  ??   Joost ter Wel - papiermakersknecht.
  ??   Martinus Brinkman - papiermakersknecht.
  ??   Gijsbert en Reyer Huisman - papiermakersknechten.
1858 Stijntje de Weerd - pachtster en papiermaakster.
1865 Hendrikus van Slot - molen wordt verbouwd tot boswachtershuis.

De Zandmolen II

1732 Anthony van Westervelt - eigenaar.
1734 Evert Gerritsen - pachter en papiermaker.
1751 - 1759 Mathijs Kuijt - pachter en papiermaker.
1766 Derk Frederiks Kamphuis - pachter en papiermaker.
        (zie voor verder verloop Zandmolen I)

Het Heilige huis I

1735 Anthony van Westervelt - molen gelegd.
1735 Dirk Martens Heyligenhuis (Hilligenhuis, Helgershuis) - pachter en papiermaker.
na 1744 Aaltje Willems Otten - pachtster en papiermaakster.
1752 Lubbert Berends van (Z)Surgtum (Zorgen) - pachter en papiermaker.
         (na 1752 werden de beide molens steeds aan een pachter verhuurd)
na 1762 Evert Sebus van der Beek - pachter en papiermaker.
         Barend van der Beek - papiermaker.
1767 Claas Bomhoff - papiermakersknecht.
         Willem Lubbertsen - papiermakersknecht.
          Hendrikus van Kalkenstein - papiermakersknecht.
          Willem Poll - papiermakersknecht.
1777 Frederik Heymens Camphuis - pachter en papiermaker.
1809 Willem van der Beek - pachter en papiermaker.
1812 Samuel Johan Sandberg - eigenaar.
1814 Pouwel Pol - pachter en papiermaker.
1823 molen afgebrand.

Het Heilige huis II

1735 molen gelegd.
1736 Tymen Berghorst - pachter en papiermaker.
1745 Tymen Jans - pachter en papiermaker.
1752 Lubbert Berends van (Z)Surgtum - pachter en papiermaker.
         (zie voor verder verloop Heilige Huis I)

Het Gellegat

1706 Dirk Stoffelsen - papiermaker.
1735 Benjamin Herms - papiermaker.
1738 Jan van Cleef - papiermaker.
voor 1749 is de molen afgebroken.

Hessenmolen

1736 Anthony van Westervelt - molen gelegd.
  ??   Derk Coenjers - pachter.
1736 Jan Jansen Boon - meesterknecht.
  ??   Marten Pol - papiermakersknecht.
1782 Hendrik Berends Smeenk (Smienk) - pachter en papiermaker.
1786 Peter Georg de Hes(se) - pachter en papiermaker.
         (hij geeft zijn naam aan de molen)
1786 Klaas Smienk - papiermaker.
1805 Klaas Smienk - pachter en papiermaker.
1820 Albert Feith - papiermakersknecht.
  ??   Willem van der Beek - papiermakersknecht.
1830 Tymen Smienk - pachter en papiermaker.
1869 molen afgebroken.

Westelijke Ottermolen

1731 Anthony van Westervelt - molen gelegd.
1731 Derck Roelofsen Rakhorst - pachter en papiermaker.
1733 Hendrik Brouwer - papiermakersknecht.
1739 Jan Jansen Boon - papiermakersknecht.
  ??   Balthus Leyendekker - papiermakersknecht.
1750 Marten Pol - papiermakersknecht.
1754 Willem Brouwer - papiermakersknecht.
         Alof Berends Wolven - papiermakersknecht.
1755 Jan Willemsen Mol - pachter en papiermaker.
1764 Johannes van Montezaan - pachter en papiermaker.
  ??   Renger Jansen - papiermakersknecht.
  ??   Peter Georg de Hes - papiermakersknecht.
1769 Peter Georg de Hes - pachter en papiermaker.
1786 Maas Kroon - pachter en papiermaker.
         Simon Kroon - papiermaker.
         ( de beide molens worden vanaf nu als een bedrijf verpacht)

Oostelijke Ottermolen

1731 Anthony van Westervelt - molen gelegd.
1731 Evert Gerritsen - pachter en papiermaker.
1733 Jan Dirks Ankersmidt - pachter en papiermaker.
1735 Hendrik Gerrits - pachter en papiermaker.
tot 1753 Renger Jansen - papiermakersknecht (gaat later naar de west. ottermolen)
tot 1750 Hendrik Ekkenhuis - papiermakersknecht.
1750 Jan Willemsen Mol - pachter en papiermaker.
1753 Barens Willems Bosweerd - meesterknecht.
1755 Barend Willemsz. Bosweerd - pachter en papiermaker.
1786 - 1803 Maas Kroon - pachter en papiermaker.
         Gerrit Kroon - papiermaker.
(na de dood van Maas Kroon wordt er geen papier meer gemaakt op de Ottermolens)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Westelijke en Oostelijke Ottermolen Hessenmolen Het Gellegat Het Heilige Huis I en II De Zandmolen I en II De Wasmolen