Papiermakers site van Jeroen en Gerdien Nikkels

Papiermolens aan de Horsthoekerbeken

De overzichtskaart

Noordelijke Horsthoekerbeek:
72. Bovenste molen
73. Onderste molen (de Hoop)
Zuidelijk Horsthoekerbeek:
74. De Dullinks papiermolen
75. Onderste molen
Molenbeek:
76. Norel
77. Vemde

Deze molens op Google Maps


Papiermolens Veluwe weergeven op een grotere kaart

De molens aan de Noordelijke Horsthoekerbeek in Heerde

(gegevens volgens Voorn)

Bovenste molen

1715 Derk Reynders van Dobbenberg - molen gelegd, papiermaker.
         Egbert Jansen Vrijdag - papiermakersknecht.
1737 Berend van der Beek - beheerder en papiermaker. (1750 eigenaar)
1759 Derk Roelofs Rakhorst - eigenaar.
1761 Willem Rakhorst - eigenaar.
1795 Derk Rakhorst - eigenaar en papiermaker.
1795 Willem Rakhorst - pachter en papiermaker.
1820 Greetje Vissers - eigenaresse.
1830 Willem Derksz. Rakhorst - eigenaar.
1846 Teunis van Lohuizen - pachter en papiermaker.
1859 Derk Willems Rakhorst - eigenaar.
1876 Bastiaan Naaktgeboren - eigenaar.
1878 Willem Wesselsz. Rakhorst - eigenaar en papiermaker.
1885 Veluwsche Wasch en Bleekerij - eigenaar.

Onderste molen I (later korenmolen de Hoop)

1667 Luyer (Luier) Daendels -eigenaar water.
1667 Berend Jurriens (van der Beek) - eigenaar en papiermaker.
1669 Hendrik Derks Put - meesterknecht.
1679 Hendrik Put - pachter en papiermaker.
  ??   Gerrit de Man - pachter van grond en water, eigenaar en papiermaker.
1706 Hendrik Dries van Emst - eigenaar en papiermaker.
1710 Jan Dries van Emst - eigenaar en papiermaker.
1721 Dries Jans van Emst - deels eigenaar en papiermaker.
1735 Sebus Berents van Alm(en) - papiermaker.
1745 - 1753 Teunis Wouters (Wolters) Buitenhuis - pachter en papiermaker.
1753 Derk Roelofs Rakhorst - eigenaar.
1761 Willem Rakhorst - eigenaar.
1795 Wessel Rakhorst - eigenaar.
1795 Gerhardus Berghorst - pachter en papiermaker.
1839 molen ingericht als korenmolen.

De molens aan de Zuidelijke Horsthoekerbeek in Heerde

De Dullinks papiermolen

tot 1695 Lubbert Adams - papiermaker.
1695 Jurrien Hendriks - eigenaar en papiermaker.
  ??   Hendrik Jurriaans van den Dullink - eigenaar en papiermaker.
1727 Sebus Berghorst - beheerder en papiermaker.
1729 afgebrand en herbouwd.
1747 Jacomina Aerts - eigenaresse.
1747 Abraham Willems Jonker - pachter en papiermaker. (1762 eigenaar)
1791 Willem Abrahams Jonker - eigenaar.
1791 Gerhardus Berghorst - pachter en papiermaker.
1800 Abraham Willems Jonker - papiermaker.
1824 Lambert van Gerrevink - eigenaar en papiermaker.
1841 Willem Jan van Gerrevink - eigenaar.
1849 Josephus Castelijns - eigenaar.
1850 Martinus van Regteren Altena - eigenaar.
1851 mogelijk Klaas uit den Bogaard - pachter en papiermaker.
1858 Derk ter Hoeven - eigenaar en papiermaker.
1862 familie Bagerman - eigenaar.
1869 Jan Bagerman - eigenaar en papiermaker.
1873 Gerrit Horst - verbouwd de molen tot wasserij.
heden: Textielreiniging gebroeders Bagerman

Onderste molen II

1666 molen gelegd.
1666 Jan en Adam Lubberts - papiermakers.
  ??   Lubbert Adamsen (Vredenburg) en Grietje Hendriks - papiermaker en eigenaresse.
1715 Sebus van der Beek - eigenaar en papiermaker.
1719 Hendrik Mulder - papiermakersknecht.
1729 afgebrand en herbouwd.
1729 Berent, Arent, Jan, Willem, Jurrien en Hendrick van der Beek - eigenaren.
tot 1742 Berend en Jurrien van der Beek - beheerders en papiermakers.
1742 Jurrien van der Beek - beheerder en papiermaker.
1753 Hendrik Wallert - eigenaar en papiermaker.
1798 Fam. van IJsselmuiden - eigenaar.
1798 Gerrit Abraham Jonker - pachter en papiermaker.
1806 Harmen Jonker - koopt het papiermakersgereedschap en het meubilair.
tot 1829 Harmen Jonker - papiermaker (eigenaar geworden in ??)
1829 Harmanus Scholten - eigenaar.
1844 molen afgebroken en herbouwd als wolspinnerij.

Molens aan de Molenbeek in Epe

Norel

1675 Jan Jansen van Boven - eigenaar en papiermaker.
1732 Luitje Roelofs - eigenaresse.
  ??   Jannes Jansen Schiphorst - eigenaar en papiermaker.
1773 Anna Pauline Jordens - eigenaresse.
1773 Jan Abrahams Jonker - pachter en papiermaker.
1790 Wilhelmina Elisabeth Mechteld Vijfhuis - eigenaresse.
1791 Berendina Berghorst - pachtster en papiermaakster. (1799 eigenaresse)
1803 Hendrik Reinders en Berendina Berghorst - papiermakers.
1826 Hendrik Reinders - eigenaar en papiermaker.
  ??   Jan Jans Jonker - eigenaar en papiermaker.
1838 Hermina Jonker - eigenaresse en papiermaakster.
1850 Peter Johannes en Bernardus Jonker - eigenaren en papiermakers.
1895 Aaltje Berkhof - beheerster en deels eigenaresse.
1897 ingericht tot wasserij.

Vemde

1673 Berend Berendsen van Alm(en) - papiermaker.
1700 Derck Meijer - papiermaker.
1722 Jan Gerrits Hulshoff - papiermaker. (1738 voor 11/12 deel eigenaar)
1756 Gerrit Berghorst en Egbertje Claes Daendels (van Dregt)- eigenaren en papiermaker.
1761 Jacob Klopman - eigenaar.
1761 Gerrit Berghorst - pachter en papiermaker.
1764 - 1770 Aert Kroon - pachter en papiermaker.
1767 Cyriacus Lancelot Wildrik - eigenaar.
1771 Evert de Veer - pachter en papiermaker.
1779 Johanna Hengevelt - pachtster en papiermaakster.
1786 Maria Anthonia Greve - eigenaresse.
1786 Hermannus (Harmen) Jonker - pachter en papiermaker.
1808 Gerrit Aerts Bosch - eigenaar.
1808 - 1812 stilstand van de molen.
1812 Abraham Jans Jonker - papiermaker.
1829 Lambert Uyt den Bogaard - eigenaar en papiermaker.
1842 Johannes Bernardus van Tubergen - eigenaar.
1848 Arend van Tubergen - eigenaar.
1850 Herm Jan Buysman - eigenaar, molen ingericht tot wolkammerij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenste molen Onderste molen I (de Hoop) De Dullinks papiermolen Onderste molen II Norel Vemde