Papiermakers site van Jeroen en Gerdien Nikkels

Papiermolens aan de Loosebeek

De overzichtskaart

5. Bovenste molen op het Loo
6. Middelste molen op het Loo
7. Onderste molen op het Loo

Deze molens op Google Maps


Papiermolens Veluwe weergeven op een grotere kaart

De molens

Bovenste molen op het Loo

1641 molen gelegd.
1641 Dries Cornelis van Eps - papiermaker (pacht een deel van de molenbeek)
na 1652 Cornelis Driessen - pachter en papiermaker.
1684 Willem III - eigenaar. (molen afgebroken)

Middelste/Nieuwe molen op het Loo

1629 Evert Toenissen -papier molen gelegd (voorheen oliemolen)en pachter van de beek.
1655 Thonis Everts - pachter en papiermaker.
1663 Goosen Derks - pachter, eigenaar en papiermaker.
1677 Hendrick Jurriaans Pannekoek - eigenaar voor een vierde part.
1682 Jan Cornelissen - pachter en papiermaker.
1695 ligt de molen stil door aanleg van visvijvers op het Loo die gevoed werden door de beek van de molen.
1697 Cornelis de Amersvoorder - pachter. (gebruikt de molen als woonhuis of pakhuis)
1700 Jan Cornelissen - verkoopt het molenwerk aan Willem III.
1700 molen wordt gesloopt.
1723 herbouwd als de Nieuwe Papiermolen.

Onderste molen op het Loo (Veldhuizen)

1633 Dirck Jacobs Valck - pacht water en grond om een papiermolen te leggen.
1644 Bartolt Dircks - eigenaar en papiermaker. (pachter van water)
1659 Abraham Bartolts Leemhorst - eigenaar en papiermaker.
1677 Grietje Gerrits - eigenaresse.
1678 - 1692  Jan Jacobsen Sevenhuysen - pachter en papiermaker.
1699 Reinder van Marle - pachter en papiermaker.
1700 Willem III - eigenaar. (molen gesloopt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenste molen op het Loo Middelste molen op het Loo Onderste molen op het Loo