Papiermakers site van Jeroen en Gerdien Nikkels

Papiermolens aan de Orderbeek, beek in het Orderveen en Eendrachtspreng

De overzichtskaart

Orderbeek:
8. Molen bij het Berghuis
9. De Ordermolen
10. Hennemansmolen I
11. Hennemansmolen II
12. Het Hul
Beek in het Orderveen:
13. Bovenste Brouwersmolen
14. Onderste Brouwersmolen
Eendrachtspreng:
15. De Eendracht

Deze molens op Google Maps


Papiermolens Veluwe weergeven op een grotere kaart

De molens

Molen bij het Berghuis

1650 molen gelegd.
1653 Marten van Heyden - eigenaar.
1692 Jan van Munster - eigenaar.
1692 Marten Adams - pachter en papiermaker.
1692 Willem III - eigenaar. (molen afgebroken)

De Ordermolen

1626 molen gelegd, eigenaar Wouter Jans Hoemoet.
1628 Tijmen Jacobsen - pachter, eigenaar en papiermaker.
1648 Willem Thymens - eigenaar en papiermaker.
??     Morre Thymens - eigenaar en papiermaker.
??     Derck Willemsen Haendewegen - eigenaar en papiermaker.
1700 (mei) Gerrit van Cleeff (Kleef) - eigenaar en papiermaker.
1700 (nov.) Johan (Jan) Vastenouw - eigenaar voor de helft.
1701 nieuwe molen gebouwd.
1701 Wilhelm(us) Hendriks Greve - pachter en papiermaker. (1702 eigenaar)
1712 Teunis Huyberts - pachter en papiermaker. (1716 eigenaar)
1747 Huybert en Aert Teunissen - eigenaren en papiermakers.
1752 Geertje en Hester Teunissen - eigenaressen.
1754 Jan Bitter - eigenaar en papiermaker.
1762 Jan en Jacob Bitter - eigenaren.
1784 Jacob Otterloo - papiermakersknecht.
1788 Jan Teunis Luttikhuys - papiermakersknecht.
1789 Arnoldus van Houtum - papiermakersknecht.
1791 Teunis Hendriks - eigenaar en papiermaker.
1794 Teunis Middelink - meesterknecht.
1802 Gerritje Teunis en Sebus Zevenhuizen - eigenaren.
1802 Peter Dekker - pachter en papiermaker.
1817 Harmanus Jansen - eigenaar en papiermaker (koopman en timmerman)
1827 Teunis Luttikhuizen - eigenaar en papiermaker.
1829 Engelbert Koetsier - papiermakersknecht.
         Frederik Smit - papiermakersknecht.
         Hendrik Beekman - papiermakersknecht.
1839 Jan van Beek - papiermakersknecht.
1843 (circa) Jannes van 't Hul - eigenaar en papiermaker.
1851 (circa) Jan Palm - eigenaar en papiermaker.
1858 Reintje Palm - eigenaresse en papiermaakster.
1858 Gerrit Jan Schut - meesterknecht.
1877 Arnoldus Jacobus Berends - eigenaar en papiermaker.
1879 Arnoldus combineert de papiermakerij met een wasserij. Na enkele jaren stopt hij met papier maken.

Hennemansmolen I (later Waterloo)

1619 Casper Weydeman - molen gelegd, papiermaker.
1624 Daniel Martens (Schut) - eigenaar en papiermaker.
1648 Derck Hendricksen Put - eigenaar en papiermaker.
1675 (circa) Derkje Gerrits - eigenaresse.
1675 (circa) Thonis Jacobs Sevenhuysen - pachter en papiermaker.
1679 Dries Cornelissen - eigenaar en papiermaker.
1684 Lubbert, Teunisje en Derckje Aerts - papiermaker en ieder voor 5/8 eigenaar.
1713 (circa) Cornelis Lubberts (van den Berg) - 3/8 deel eigenaar en papiermaker.
1713 (circa) Aart Lubberts - 2/8 deel eigenaar.
1729 Jacob Thonis Sevenhuysen - papiermaker.
1743 Naleken Thonis Sevenhuysen en Jacob Aartsen van Putten - eigenaren.
1747 Andries Aertsen - 2/8 deel eigenaar.
tot 1749 Cornelis Gerrits - pachter en papiermaker.
1749 Teunis Sevenhuysen - pachter en papiermaker.
1751 Bernardus Verdonk - eigenaar voor 3/8 part, pachter en papiermaker.
1757 Hendrik Cornelissen Nijdecken (van den Berg) - deels eigenaar.
1763 Peter Middelburg - 3/8 deel eigenaar.(lompenhandelaar)
1765 Peter Middelburg - 2/8 deel eigenaar.
1763 Lucas Verdonk - 3/8 deel eigenaar.
1763 Claas Crombos en Jannes van Amersfoort  - papiermakersknechten.
1763 Evert Ploeg - pachter en papiermaker.
1777 - 1793 Jannes (Johannes) Reuvekamp (Ruyvencamp) - pachter en papiermaker.
1782 Peter Middelburg - 3/8 deel eigenaar.
1785 (circa) Hermannes Middelburg - eigenaar.
1787 Teunis Hendriks - eigenaar.
1792 Daniel Ekkenhuys - papiermakersknecht.
1793 Reinder Zevenhuizen - pachter en papiermaker.
1800 Gerritje Teunis en Sebus Zevenhuizen - eigenaren.
tot 1810 Gerrit Palm - pachter en papiermaker.
1810 stilstand van de molen.
1815 Arend Jansz. van Apeldoorn - pachter en papiermaker.
1817 Jacob, Derk en Bernardus Berends - eigenaren.
1817 molen verbouwd en hernoemd tot Waterloo.
1831 Derk van Gerrevink en Teunis van Delden - eigenaren.
1839 afgebrand (Teunis trekt zich terug)
voor 1850 Hendrik Hoegen - eigenaar en papiermaker.
1855 Geurt Jan Willem Pannekoek - eigenaar en papiermaker.
1868 Hendrik, Reinder en Geurt Jan Willem Pannekoek (jr) - eigenaar en papiermaker.
1877 afgebrand en herbouwd.
1886 afgebrand.

Hennemansmolen II (later Waterloo)

1760 molen gelegd.
1764 Gerrit van Lill - eigenaar.
1764 Harmen Davids - pachter en papiermaker.
1776 Jan Bleumink Davids - pachter en papiermaker.
1780 Jan Jansen - pachter en papiermaker.
1782 Teunis Hendriksen - eigenaar.
1782 Berend Willems van den Heuvel - pachter en papiermaker.
1795 Steven Hartjes - papiermakersknecht.
1800 Gerritje Teunis en Sebus Zevenhuizen - eigenaren.
1802 Peter Evers Veldhuis - pachter en papiermaker.
1810 stilstand van de molen.
1817 Jacob, Derk en Bernardus Berends - eigenaren.
1817 molen verbouwd en hernoemd tot Waterloo.
1831 Derk van Gerrevink en Teunis van Delden - eigenaren en papiermaker.
1839 afgebrand en herbouwd.
1848 Derkje Bredenoort - eigenaresse.
1860 Hendrik Jan, Gerhardus en Herman Gerrevink - eigenaren en papiermakers.
1877 afgebrand. en herbouwd.
1886 afgebrand.

Het Hul

1624 Jurrien en Roelof Jansen - molen gelegd.
1675 Derk Willem op 't Hul - papiermaker.
1680 Hendrik Theunis Velthuysen - eigenaar en papiermaker.
1720 Teunis Hendrix Velthuysen - eigenaar en papiermaker.
1740 Hendrikus Hendrix Velthuysen - papiermaker.
1756 Hendrik Jansz. Velthuysen - pachter en papiermaker. (1773 eigenaar)
         Henrick van Lill - papiermakersknecht.
         Willem Holtman - papiermakersknecht.
         Reijer Teunis - papiermakersknecht.
         Jannetje Hendriks - papiermakersmeid.
        Hendrina Gerrits - papiermakersmeid.
1808 Heymen Oosterbroek - pachter en papiermaker.
1810 - 1817 Gerrit Glismeijer - pachter en papiermaker.
1812 Berend Eghberts van Weenum - eigenaar.
1818 geveild, einde papiermakerij.
1900 (circa) stoomwasserij Nieuw Steenbeek.

Bovenste Brouwersmolen

1691 Jacob van Erckelens - molen gelegd, papiermaker.
         (Brouwersmolens samen een bedrijf)
1709 Jurrien Jansen - eigenaar. (molens worden weer gescheiden)
??     Jan Stevens Jurriens (Ritbroek) - eigenaar en papiermaker.
1766 Warner Ritbroek - eigenaar en papiermaker.
1779 Thomas Kuyt - eigenaar en papiermaker.
1792 Gerrit Jan Olthaar - eigenaar en lompenhandelaar.
1798 Hendrik van Oorspronk - pachter en papiermaker.
1803 Bartus ter Well - pachter en papiermaker.
??     Hendrika Keyzer - eigenaresse.
1810 Gerrit Palm - pachter en papiermaker.
1839 Johanna ven Gerrevink - pachtster en papiermaakster.
1850 Jan Palm - pachter en papiermaker.
1857 Wouter Berends Donker - eigenaar en papiermaker.
         Arnoldus Jacob Donker - papiermaker.
  ??   Klaas Docter - papiermakersknecht.
  ??   Hendrik ter Hoeven - papiermakersknecht.
1870 Geertruid Willems - eigenaresse. (zie Onderste Brouwersmolen)

Onderste Brouwersmolen

1671 Jan Gerritsen Westenenck - eigenaar (Brouwer)
1678 Jacob Theunis - pachter en papiermaker.
1691 Aert Gerrits Clemens - pachter en papiermaker.
1695 Johanna en Hendrikje Westenenck - eigenaressen.
1691 Willem van Bommel - eigenaar en papiermaker.
1705 Wilhelm Greeve - eigenaar en papiermaker.
1710 Jan Willemsen Meijerink - eigenaar en papiermaker.
1743 Naleke Teunis Sevenhuysen - eigenaresse.
1743 Teunis Jacobs Sevenhuysen - pachter en papiermaker.
1749 Jacobje Lamberts - eigenaresse en papiermaakster.
         Gerrit Schut - papiermakersknecht.
         Dirk Berends - papiermakersknecht.
??     Aartje van Putten - eigenaresse.
1769 Theunis Jans Box - meesterknecht.
tot 1773 Jacobje Lamberts - pachtster en papiermaakster.
1773 Gerrit Kroon - pachter en papiermaker.
1781 Gerrit van Lil - eigenaar.
1783 Lubbert van Gerrevink - eigenaar.
1783 Hendrik van Gerrevink - papiermaker.
1797 Hendrik van Delden - papiermaker.
tot 1815 Reintje Mulder - papiermaakster.
1820 Derk van Gerrevink - beheerder en papiermaker.
1831 Jan van Riessen - pachter en papiermaker.
1850 (circa) Hendrik Palm - eigenaar en papiermaker.
1866 Geertruid Willems - eigenaresse en papiermaakster.
         (koopt in 1870 ook de Bovenste Brouwersmolen)
1885 firmanaam: Gebr. Palm. ( Hendrik, Jan en Gerrit Jan Palm)
1921 fusie tussen de Brouwersmolens en het Voorslop.

De Eendracht

1672 Lambert Hendriks Huiskamp - eigenaar en papiermaker.
1706 (circa) Claas Hendriks Greeve - eigenaar en papiermaker.
1697 Jan Jansen van Orden - pachter en papiermaker.
1733 Claes en Abraham Greve - deels eigenaar.
1740 Frank Janssen (Krimp) - pachter en papiermaker.
1745 Jan Lindeman - eigenaar.
1746 Mogelijk Willem Jacobs - pachter en papiermaker.
1752 Harmen Davids - papiermaker.
1752 Steven Jans Muller - eigenaar en papiermaker.
1771 Jan Hessels - eigenaar.
1771 Nicolaas Vorster en Jan Hessels - papiermakers.
1785 - 1797 Hendrik van Asselt - papiermakersknecht.
                    Gerrit Niedeken - papiermakersknecht.
                    Jannes Reuvekamp - papiermakersknecht.
                    Daniel Ekkenhuys - papiermakersknecht.
                    Jan de Wilde - papiermakersknecht.
                    Jan Reutjes - papiermakersknecht.
                    Hendrik Willems - papiermakersknecht.
1798 Evert Ploegh - papiermakersknecht.
         Andries Korting - meesterknecht.
         Egbert van Houten - papiermakersknecht.
1801 Aleida Wesselman - eigenaresse. firmanaam: Wed. Hessels & Comp.
         (Comp = Willem Dijkhuizen)
1855 Stephanus Johannes Pannekoek - eigenaar en papiermaker.
         Roelof Fransen van Houten - papiermakersknecht.
         Egbert Kluin - papiermakersknecht.
1869 Van Gelder Zonen - eigenaar.
         bedrijf wordt steeds uitgebreid en gemoderniseerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molen bij het Berghuis De Ordermolen Hennemansmolen I en II Het Hul Bovenste en Onderste Brouwersmolen De Eendracht