Papiermakers site van Jeroen en Gerdien Nikkels

Papiermolens aan de Groevenbeek en de Schoonderbeek

De overzichtskaart

Groevenbeek:
172. Groevenbeekse molen
173. Molen bij de Vanenburg
Schoonderbeek:
174. Molen bij Schoonderbeek

Deze molens op Google Maps


Papiermolens Veluwe weergeven op een grotere kaart

De molens aan de Groevenbeek

Groevenbeekse molen

1661 Hendrik van Essen - molen gelegd.
1663 Aalt Hendriksen - pachter en papiermaker.
1701 Jan Gerritsen van Grubbebeek - pachter en papiermaker.
  ??   Derck Jansen en Jan Daniels - eigenaren.
1703 Gerrit Evertsen - pachter en papiermaker.
1709 Lambert Lubbertsen Braakman - pachter en papiermaker.
1720 (circa) Derk Roelofsen Rakhorst - pachter en papiermaker.
1731 Dirk Woutersen Roskam - eigenaar opstal, pachter en papiermaker.
1749 Hendrik Jansen Montesaan - papiermakersknecht.
1754 Bart Willems - papiermakersknecht.
1768 Evert Gijsbertsen - papiermakersknecht.
1779 Dirk Horseling - meesterknecht.
  ??    Anna Woutersen Roskam - eigenaresse opstal.
1785 Dirk Horseling - eigenaar opstal.
1800 Maria van Dam - eigenaresse en papiermaakster.
1825 (circa) Gerrit Horseling - papiermaker.
1871 Dirk Horseling - papiermakersknecht.
1879 Gerrit van Steeg - papiermakersknecht.
1879 gestopt met papier maken.
1880 verkoop van de molen en afgebroken.

Molen bij de Vanenburg

1661 Hendrik van Essen - molen gelegd.
1661 Claas Thomassen - pachter en papiermaker.
1681 Roelof Jansen - papiermaker.
1690 Philip van Essen - eigenaar.
1705 Meuwis Dirks - papiermaker.
1709 Giel Hermens - papiermaker.
1741 Gerrit en Berent Stevensen - papiermakers.
1749 Gijsbertje Gielen - papiermaakster.
1756 Jan Willemsen - papiermakersknecht.
         Heymen Martensen - papiermakersknecht.
1762 Giel Gerritsen - papiermaker.
1809 Cozijn Gielen - papiermaker.
1812 Gerrit Camphuis - papiermaker.
1826 Dirk Camphuis - papiermaker.
1836 Gerrit Helmich van Millingen - pachter en papiermaker.
1843 Elbert Dirks Beekman - pachter en papiermaker.
1848 Petronella Horseling - pachtster.
1854 Hendrik van Steeg - pachter en papiermaker.
1874 molen afgebroken.

De molen aan de Schoonderbeek

Molen bij Schoonderbeek

1690 (circa) Hendrick van Middachten - molen gesticht.
1702 Jan Hendriks (Pampyermaker) - pachter en papiermaker.
1707 Frederik Gerhard van Zuylen van Nyveld - eigenaar.
1718 Derk Roelofsen Rackhorst - pachter en papiermaker.
1735 Anna van Voorst en Jan Peter Becker - eigenaren.
1738 Aart Hermsen - eigenaar en papiermaker.
1749 Gijsbert Willem van Dedem - eigenaar.
1749 Joan Bastiaens - eigenaar.
1749 Willemtje Gerrits - pachtster en papiermaakster.
1753 Dithmar Hendriks van Putten - papiermaker.
1765 Reyer van Montisaan - papiermaker.
1775 Samuel Heshusius - eigenaar.
1784 Johannes Barends Pasman - pachter en papiermaker.
1798 Jannes Klomp - pachter en papiermaker.
1805 - 1833 Lubbertje de Bruyn - pachtster en papiermaakster.
1812 Frederik Hendrik Schmidt - eigenaar.
1817 Barend Huibert Pasman - pachter en papiermaker.(later eigenaar)
1851 Gerrit Jan en Jan de Graaf - pachters en papiermakers.
1856 Gerrit Johan Pasman - boer.
         (mogelijk na 1858 gestopt met papier maken)
1867 Johanna Pasman - eigenaresse.
1869 Dirk Beekman - pachter en papiermaker.
1871 molen afgebrand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molen bij de Vanenburg Molen bij Schoonderbeek Groevenbeekse molen