Papiermakers site van Jeroen en Gerdien Nikkels

Papiermolens aan de Renkumsebeek en Oliemolenbeek

De overzichtskaart

Renkumsebeek:
154. Kwadenoord I
155. De Hartense papiermolen
156. Papiermolen bij de oude kerk
157. Papiermolen bij herberg De Bock
Oliemolenbeek:
158. Kwadenoord II
159. Molen bij de Kortenburg
De afgebrande beek:
160. Kwadenoord III

Deze molens op Google Maps


Papiermolens Veluwe weergeven op een grotere kaart

De molens aan de Renkumse beek

Kwadenoord I

1703 Frederik Hendrik van Gent - eigenaar.
1709 Reynder van Marle - eigenaar opstal.
1715 Lubbert (Jansen) - pachter en papiermaker.
1717 Cornelis van Schoonhoven - eigenaar opstal en papiermaker.
1732 Jacobus Vorster - eigenaar opstal.
1745 Paul (Pouwel) Schut - eigenaar opstal en papiermaker.
1766 Hendrik en Neeltje Schut - eigenaren en papiermakers.
1815 Nicolaas Pannekoek - eigenaar.
  ??   Neuy Pannekoek - eigenaar.
tot 1872 Hendrik Capel - meesterknecht.
1874 Gerrit van Maanen - eigenaar en landbouwer.
          (bouwde de molen om tot korenmolen, brandde af en werd kleiner herbouwd)
1875 F.C.W. Koker - eigenaar.

De Hartense papiermolen

1720 Jan Dibbets - molen gelegd en papiermaker.
1732 Johanna Dibbets en Egbert A(a)lberts - papiermakers.
1742 Johanna Dibberts en Egbert Aalberts - eigenaren opstal.
1754 Fam. van Gent - eigenaren opstal.
1773 Geurt Wessels - pachter en papiermaker.
1791 Fam. Herx - eigenaren.
1791 Sander Schut - pachter en papiermaker.
1798 Abraham Pannekoek - eigenaar en papiermaker.
1852 Willem Sanders - eigenaar en papiermaker.
1881 Jan Mars Bernard Beuker en Frederik van Moorsel - eigenaren.
         (firma W.Sanders Tzn.)
1907 Van Gelder Zonen - eigenaren.
1981 Gem. Renkum - eigenaar.

Papiermolen bij de oude kerk

1715 Reynder van Marle - eigenaar.
1718 Reynder Oosterhof - eigenaar en papiermaker.
1735 (circa) Jan Dibbets - eigenaar en papiermaker.
1740 Neuy Hersmen Houtdorp - eigenaar en papiermaker.
1754 Baronesse van Gendt - eigenaresse.
1767 Cornelis Schut - pachter en papiermaker.
1800 molen gesloopt.

Papiermolen bij herberg De Bock

1598 (circa) Willem van Santen - eigenaar.
1606 Jacob den Engelsman - eigenaar en papiermaker.
1621 Laurens Sluyter - eigenaar en papiermaker.
1628 (circa) Peter van de Poel - pachter en papiermaker.
1639 (circa) Hendrik van essen - eigenaar.
na 1647 Aelbert - papiermaker.
  ??   Gosen Hendriks - papiermaker.
1719 Reinder van Marle - pachter en papiermaker.
         Hendrik Gosens - meesterknecht.
1735 Berent Hendriks - eigenaar opstal, pachter en papiermaker.
1754 Baronesse van Gendt - eigenaresse opstal.
tot 1781 Lubbertus Schut - pachter en papiermaker.
1781 Peter Epping - eigenaar opstal en papiermaker.
1812 stilstand van de molen.
1819 Abraham Pannekoek - eigenaar.
         (molen wordt niet meer als papiermolen gebruikt)
1865 molen gesloopt.

Molens aan de Oliemolenbeek/Kortenburgse beek

Kwadenoord II

1713 Daniel Warners Boekelman - eigenaar opstal en papiermaker.
1749 Johannes (Jannes) Boekelman - eigenaar opstal en papiermaker.
1778 Lambertus Boekelman - eigenaar opstal en papiermaker.
1789 Fam. Vierevant - eigenaren.
1795 Jannes (Johannes) Mulder - pachter en papiermaker.
1810 (circa) Abraham Pannekoek - eigenaar, molen wordt verbouwd tot oliemolen.

Molen bij de Kortenburg

1706 (circa) molen gelegd.
voor 1730 Jan Dries Veenhuysen - eigenaar opstal, pachter en papiermaker.
1745 Egbert Frederiks - eigenaar opstal en papiermaker.
1746 Anna van den Broeck - eigenaresse.
1747 papiermolen wordt verbouwd tot korenmolen.

Molen aan de afgebrande beek

Kwadenoord III

1722 (circa) molen gelegd.
1722 Elias Boekelman - papiermaker.
1732 Johannes (Jan) van der Pol - beheerder en papiermaker.
1746 Jan (Johannes) Daniel Boekelman - papiermaker.
1784 Elias Boekelman - papiermaker.
1791 Johannes Ferdinandus Krepel - eigenaar.
1800 (circa) molen gesloopt.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwadenoord I Papiermolen bij de oude kerk Papiermolen bij herberg De Bock Molen bij de Kortenburg De Hartense papiermolen Kwadenoord II en III