Papiermakers site van Jeroen en Gerdien Nikkels

Papiermolens aan de Soerense beek

De overzichtskaart


117. Nagedacht
118. Goedgedacht
119. Welbedacht

Deze molens op Google Maps


Papiermolens Veluwe weergeven op een grotere kaart

De molens

Nagedacht

1793 Carel Otto van Kesteren - molen gelegd.
1793 Abraham Pannekoek - pachter en papiermaker. (later eigenaar)
1799 Willem en Cornelis Pannekoek - pachters en papiermakers.
1808 Hendrik Brouwer - pachter en papiermaker.
1830 (circa) Daniel Veenhuizen - eigenaar opstal.
1835 Willem en Jan Hissink - eigenaren.
1842 Albert Brouwer - pachter en papiermaker.
1847 Harmina Bosman - eigenaresse.
1849 Hendrik Anthonie Brinkhorst - pachter en papiermaker.
1849 gekocht door de stichting Bethesda.
tot 1898 Gerrit Albertus Slijkhuis - pachter en papiermaker.
1898 afgebrand en herbouwd tot wasserij.

Goedgedacht

1796 molen gelegd.
1797 Willem Willemsen (van Pannekoek) - pachter en papiermaker.
1807 Paul Brouwer - eigenaar en papiermaker.
1845 Peter en Gerhardus Brouwer - eigenaren en papiermakers.
1849 gekocht door de stichting Bethesda.
1878 Lenderink verbouwd de molen tot wasserij.

Welbedacht

1791 Carel Otto van Kesteren - molen gelegd.
1791 Marten Pannekoek - pachter en papiermaker.
1795 Bernardus Nikkels en Luitje Andriessen en Hendrik Pannekoek - eigenaren en papiermakers.
1800 Gerrit Ritbroek - papiermakersknecht.
1803 Jacob Ritbroek - papiermakersknecht.
1806 Gerrit Jan en Hendrik Brouwer - papiermakers.
1806 Gradus Wentink - papiermakersknecht.
1808 Gerrit Jan Brouwer - papiermaker.
1808 G.J. Brouwer & Comp.
1847 Jan Arnoldus Troost - eigenaar.
1849 gekocht door de stichting Bethesda.
1864 Hendrik Sanders - papiermaker.
1878 molen verbouwd tot wasserij.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagedacht Goedgedacht en Welbedacht