Papiermakers site van Jeroen en Gerdien Nikkels

Papiermolens aan de Ugchelsebeek en de Winkewijert

De overzichtskaart

Ugchelsebeek:
16. Het Voorslop
17. Hamermolen
18. Altena
19. Grote Winnemolen
20. Kleine Winnemolen
21. Bazemolen I
22. Bazemolen II
23. Klarenbeek
24. Kleine Bazemolen I
25. Kleine Bazemolen II
26. Methusalem
27. Klein Hattem
28. Bouwhofsmolen
29. Tiemensmolen I
30. Tiemensmolen II
De Winkewijert:
31. De Winkewijert
32. De Liere

Deze molens op Google Maps


Papiermolens Veluwe weergeven op een grotere kaart

De molens

Het Voorslop

1653 Daniel Jacobs Schut - papiermolen gelegd.
1682 Derck Daniels Schut - eigenaar en papiermaker.
1721 Jan Gerritse Hissink - eigenaar en papiermaker.
1733 Jan Derks en Cornelia Schut - eigenaren en papiermakers.
1766 Harmen Jansen Kop -pachter en papiermaker.
1778 Harmen Kop - eigenaar.
1782 Jannes en Gerrit Kop - eigenaren en papiermakers.
1822 Lipman van Rees - eigenaar en papiermaker.
1841 afgebrand.
1842 Frans Dikschei - koopt de verbrande percelen en bouwt de molen weer op.
1844 Jan van Houtum - eigenaar en papiermaker.
1900 Arnoldus van Houtum - eigenaar en papiermaker.
1921 fusie met de Gebr. Palm van de Brouwersmolen.
         papierfabriek Van Houtum en Palm (VHP).
1915-1980 Jacob en Jan van Houtum - directeuren.
1959
2004
heden VHP Veiligheidspapierfabriek Ugchelen bv

Hamermolen (Bovenste nieuwe molen)

1639 Jacob Jacobs - molen gelegd en het water in pacht, papiermaker.
1646 Daniel Jacobs Schut - eigenaar en papiermaker.
1682 Jan Daniels Schut - eigenaar en papiermaker.
1710 Daniel Jansen Schut - papiermaker. (eigenaar 1716)
1750 Arent Klaas Daniels Schut - eigenaar en papiermaker.
1795 Christina Schut - eigenaresse.
1797 Peter en Arend Claas van Asselt - eigenaar en papiermaker.
1827 Arend Klaas van Asselt en Sander Sanders - papiermakers.
1828 Jan van Asselt - papiermaker.
1849 Jan Geerlings - eigenaar (runmolen en korenmolen)
1859 Peter Kok Ankersmit - eigenaar.
1859 Arnoldus Pieters - pachter.
1866 Herman Geurts - eigenaar.
1876 afgebrand.
2004
heden Congres- & Verblijfcentrum De Hamermolen

Meer info op:
    website van de Hamermolen
    Nederlandse Molendatabase

Altena (Oude molen)

1613  Jacob Jacobs - molen gelegd, papiermaker.
1648 Daniel Jacobs Schut - eigenaar en papiermaker.
1698 Reynder en Gerrit Schut - eigenaren en papiermakers.
1715 Jan Aart Jochems Schut - eigenaar en papiermaker.
1730 (circa) Barthold te Water - papiermakersknecht.
1739 Daniel Jansen Schut - eigenaar en papiermaker.
1752 (circa) Arent Klaas Daniels Schut - papiermaker. (later eigenaar)
1781 Hilletje Schut - eigenaresse.
1797 Jacob Arents Schut - eigenaar en papiermaker.
1801 Marten van Delden - pachter en papiermaker.
1815 Teunis Sanders - pachter en papiermaker.
1843 Jan ter Wel (Terwel) - eigenaar en papiermaker.
1873 Johannes Lambertus van Delden - papiermaker.
1876 afgebrand.
1880 herbouwd als wasserij.
2004

Grote Winnemolen

1671 Daniel Jacobs Schut - windmolen gelegd.
1698 Reynder Daniels Schut - eigenaar (molen verbouwd tot watermolen).
1721 Jan Hermens Steunenberg - pachter en papiermaker.
1739 Hermen Peters - pachter en papiermaker.
1740 Teunis Reinders Schut - eigenaar en papiermaker.
1750 (circa) Mechtelt Fredriks Put - eigenaresse.
1760 (circa) Berend Willems - papiermaker.
1771 Arent Klaas Daniels Schut - eigenaar.
1772 Jurrien Ritbroek - pachter en papiermaker.
1779 Jan Schut - pachter en papiermaker.
1781 Hilletje Daniels Schut (en kinderen) - eigenaresse.
1784 Cornelis Jacobs Meijerink - pachter en papiermaker.
1792 Aart Lamberts Ploegh - eigenaar en papiermaker.
1801 Cornelis Meijerink - pachter en papiermaker.
1827 Gerhardus Wilhelmus van Millingen - pachter en papiermaker.
1864 Cornelis van Millingen - pachter en papiermaker.
1871 afgebrand en herbouwd.
1882 Goossen Sanders - eigenaar
1896 afgebrand en herbouwd als wasserij.

Kleine Winnemolen

1750 (circa) Mechtelt Fredriks Put - eigenaresse.
1771 Jan Aarts Schut en Jacob Berends - eigenaren.
1771 Jan Hendriks - pachter en papiermaker.
1793 Cornelis Jacobs Meijerink - pachter en papiermaker.
tot 1828 Jan Zegers Zevenhuizen - pachter en papiermaker.
1828 Egbert de Graaf - pachter en papiermaker.
1843 Teunis Sanders - eigenaar en papiermaker.
1850 firmanaam T. Sanders en Zoon.
1859 Cornelis Lambertus Sanders - eigenaar en papiermaker.
1871 afgebrand en herbouwd.
1872 Goosen Sanders - eigenaar en papiermaker.
1896 afgebrand en herbouwd als wasserij.

Bazemolen I

1616 Thoenis (Theunis) Teunissen - "een meulenstede in pacht"
1643 Hendrik Teunissen - pachter en papiermaker.
1661 Wendelina Jans - eigenaresse.
1665 (circa) Anna (van) Veenhuyzen en Jan Francken Apeldoorn  - eigenaren.
1687 Hendrick Warners - pachter en papiermaker. (1700 eigenaar)
1729 (circa) Aeltien Hendriks Cortenbrink en Jan Steven Ritbroek - eigenaren.
1729 Anthony Vos - pachter en papiermaker.
1736 Jacob Maassen Dijkgraaf - pachter en papiermaker.
1756 Johan Justus Herkert - pachter en papiermaker.
1767 Claas Pannekoek Crombos - papiermakersknecht (later eigenaar).
1798 Claas, Gerrit en Arend Crombos - papiermakers.
1799 Cornelis Meijerink - eigenaar en papiermaker.
1807 Lambert Willems Slijkhuis - pachter en papiermaker.
1816 Teunis Jacob Box - pachter en papiermaker.
1823 Willem uit den Bogaard - pachter en papiermaker.
1868 Gerrit uit den Bogaard - pachter en papiermaker.
1879 wasserij.

Bazemolen II

1618 Daniel Martens - papiermolen gelegd.
1630 Arndt Peters - pachter en papiermaker.
1695 (circa) Jacobje Daniels Schut - eigenaresse.
1730 (circa) Lambert Cornelis Meijerink - pachter en papiermaker (Later eigenaar).
1773 Hendrika Westenenk - eigenaresse.
1781 Egbert Schuermann - pachter en papiermaker.
1782 Hendrik Wilbrink - eigenaar.
1784 Willem Tijling - pachter en papiermaker.
1795 (circa) Jan Berends en Willem ter Hoeven - pachters en papiermakers.
1797 Jacob Berends - eigenaar.
1804 Arnoldus van Houten (Houtum) - pachter en papiermaker.
1835 Peter Looys - eigenaar.
1835 Jan van Houtum - pachter en papiermaker.
1845 Teunis Sanders en Willem van Pannekoek - eigenaren en papiermakers.
1845 Arend Mensink - pachter en papiermaker.
1851 Hendrik Jansz. Pannekoek - pachter en papiermaker.
1866 Cornelis Lambertus Sanders - eigenaar en papiermaker.
1869 Jan Berend Dijkgraaf - eigenaar, molen ingericht als wasserij.

Klarenbeek

1837 Wouter Berends en Jannes van Delden - molen gelegd, eigenaren.
1839 Wouter Berends - alleeneigenaar en papiermaker.
1858 Arend Mensink - eigenaar en papiermaker.
1877 Evert Uit den Bogaard - eigenaar, molen ingericht tot wasserij.

Kleine Bazemolen I (Steenbeek)

1646 Hendrik Thonisz. (Teunissen) - eigenaar en papiermaker.
1662 Wendeline Jans - eigenaresse.
??     Jan Franken Apeldoorn - eigenaar.
1696 (voor) Jurrien Everts - eigenaar.
1696 Berend Hendriks - eigenaar en papiermaker.
1745 Jacob, Hendrik en Gerrit Jan Berends - 1/3 eigenaar.
1745 Jacob Berends - papiermaker.
1751 Abraham Aerts Schut - 1/3 eigenaar.
1756 Jacobs Berends - 1/3 eigenaar.
1775 Jacob en Jan Jacobs Berends - papiermakers.
1780 firmanaam : Jacob Berends & Zoon.
1783 molen wordt voor het eerst Steenbeek genoemd.
1807 Jan en Jacomina Jacobs Berends - ieder voor de helft eigenaar.
1815 Jacob, Derk en Bernardus Berends - eigenaren en papiermakers.
1830 Jacob Berends - papiermaker.
1830 (circa) Wouter Berends en Jannes van Delden - papiermakers.
1836 firmanaam Berends & van Delden - eigenaren.
1839 Jannes van Delden - alleeneigenaar.
1843 helft van de molen wordt een Grutmolen.
1870 afgebroken.

Kleine Bazemolen II (Steenbeek)

??     Jan Hendriks Baas - eigenaar en papiermaker.
1685 (circa) Jan Put - eigenaar en papiermaker.
1712 Maas Sandersen Trijl - pachter en papiermaker.
1724 Reynder Daniels Schut - eigenaar.
1728 Gerrit Sebus en Frank Janssen - pachters en papiermakers.
1740 Teunis Reinders Schut - eigenaar.
na 1740 Mechelt Fredriks Put - eigenaresse.
tot 1751 Jacob Berends - pachter en papiermaker.
1751 Abraham Aerts Schut - eigenaar.
1756 Jacob Berends - eigenaar. (de twee Kleine Bazemolens gaan dan als 1 bedrijf werken)

Methusalem

1674 Jan Pauls (Pouwels) - molen gelegd, papiermaker.
1700 Paul Jans Schut - eigenaar en papiermaker.
1728 Abraham Roelofs Schut en Huybert Tonis - deels eigenaar.
1738 Tonis Huyberts - deels eigenaar.
1739 Warner en Jan Bitter - pachters en papiermakers. (eigenaar)
1764 Arnoldus Bosch - eigenaar en papiermaker. (pachter)
1778 Hendrik van Lil - pachter en papiermaker. (eigenaar)
1814 Jacobus ten Ho(o)ve - eigenaar (herbergier).
1816 Lambert Willems Slijkhuis - pachter en papiermaker. (1828 eigenaar)
1850 Jan Willem Slijkhuis - eigenaar en papiermaker.
1860 Frans Palm - pachter en papiermaker.
1871 afgebrand en herbouwd.
1887 Derk Kamphuis - eigenaar. (1894 ingericht tot wasserij en blekerij)

Klein Hattem (Schutsmolen)

1611 Jan Jansen - molen gelegd.(getimmerd door Timen Jacobs)
1625 Paul (Pouwel) Martens - eigenaar en papiermaker.
1672 (circa) Daniels Pauls Schut - eigenaar en papiermaker.
1700 (circa) Aert Daniels Schut - eigenaar en papiermaker.
1710 (circa) Johanna Koldewey - eigenaresse voor de helft.
1715 Jan Aerts Schut - deels eigenaar.
1715 Daniel Paul Aerts Schut - pachter en papiermaker. (deels eigenaar)
1734 Abraham Aerts Schut - pachter en papiermaker. (deels eigenaar)
1779 Jacob Berends en Jannetje Schut - helft eigenaren.
1780 Aart Lamberts Ploeg - eigenaar en papiermaker.
1783 Margarita Klein - deels eigenaresse.
1793 Evert Janssen de Graaf - pachter en papiermaker.
1800 Aart Daniels Schut - deels eigenaar.
1800 Willem van Riel - pachter en papiermaker.
1812 Teunis Bello - pachter en papiermaker.
1814 Derk Koldewijn -pachter en papiermaker.
         Hendrik Hendriks Veldhuis - papiermakersknecht.
1829 Jan Buitenhuis - papiermakersknecht.
         Bartus Jansen - papiermakersknecht.
1839 Hendrik van Apeldoorn - papiermakersknecht.
         Hendrikus Middelink - papiermakersknecht.
         Willem Steenbergen - papiermakersknecht.
1850 Andries Koldewijn - pachter en papiermaker.
1859 Gerrit Bosgoed - papiermakersknecht.
         Albert Beumkes - papiermakersknecht.
         Hendrikus van den Hof - papiermakersknecht.
1886 tot wasserij herbouwd.

Bouwhofsmolen

voor 1686 Willem Pauls - molen gelegd.
1686 - Jan Willems Schut - eigenaar en papiermaker.
1722 Elias Johannis Boekelman - pachter en papiermaker.
1731 Willem Paul Jansen Schut - papiermaker.
1738 Abraham Roelofs Schut - eigenaar.
1740 (circa) Rijk (Hendrik) Pannekoek - pachter en papiermaker.
1742 Cornelis Gerrits - pachter en papiermaker.
1747 Hendrik Cornelissen (ven den Berg) - papiermaker.
1750 Peter Ekkenhuis (Elkenhuysen) - pachter en papiermaker.
         Hendrik Ekkenhuis - papiersmakersknecht.
1761 Gerrit Pieters - papiersmakersknecht.
         Gerrit Nickels - papiersmakersknecht.
         Benjamin Eckenhuis - papiersmakersknecht.
         Gerrit Jansen Velthuysen - papiermakersknecht.
         Jannetje Rix - papiermakersmeid.
1765 Anthoni de Bruyn - pachter en papiermaker.
1773 Lammertje Jansen - eigenaresse.
1774 Anthoni de Bruin - eigenaar.
1775 Hermannus Nab - papiersmakersknecht.
1778 Geurd Berends - papiersmakersknecht.
1784 Peter Ledeboer - papiersmakersknecht.
1792 Hendrik van Lil - papiersmakersknecht.
1798 Grasa Margrita Bros - papiermaakster.
1808 Wed. A. de Bruin en Zoon.
1809 Gerrit en Reinder de Bruin - eigenaren en papiermakers.
1829 Giel Gielen - papiersmakersknecht.
         Lubbert Niesen - papiersmakersknecht.
         Evert Heijkamp - papiersmakersknecht.
         Isak Kortink - papiersmakersknecht.
1839 Derk Kamphuis - eigenaar en papiermaker.
         Hermanus Kamphuis - papiersmakersknecht.
         Arend van Apeldoorn - papiersmakersknecht.
         Gerrit van Houtum - papiersmakersknecht.
         Willem Holtman - papiersmakersknecht.
         Willemijna Hoegen - papiermakersmeid.
         Johanna van Koldenhove - papiermakersmeid.
1850 Willem Hendrik Mulder - papiersmakersknecht.
         Roelof Wayenberg - papiersmakersknecht.
1860 Jan van Beek - papiersmakersknecht.
         Jan van de Hel - papiersmakersknecht.
         Gerrit van Houtum - papiersmakersknecht.
1865 (circa) Gebr. Kamphuis (Dirk, Wouter en Johannes) - eigenaren.
1883 Evert Uit den Bogaard - eigenaar, molen ingericht tot wasserij.

Tiemensmolen I (later de Olifant)

1619 Thijmen Jacobs - molen gelegd, papiermaker. (later waard)
1648 (circa) Willem Tiemens - eigenaar en papiermaker.
??     Maritje Willems en Isack Servaes - eigenaren en papiermakers.
1699 Dirck Hermsen - pachter en papiermaker.
1717 (circa) Cornelis (Kneelis) Willems Meijerink - eigenaar en papiermaker.
1760 Hendrik Meijerink - eigenaar en papiermaker.
1790 Gijsbertje Meijerink en Harmen Hendriks (Mulder) - eigenaren en papiermakers.
1816 Arend Jacob Lypman van Rees - eigenaar, koopman. (noemt de molen de Olifant)
1843 Lubbert van Gerrevink - pachter en papiermaker.
1847 Evert van Delden - eigenaar en papiermaker.
1876 L. Quartel - eigenaar.
1877 molen geveild. 
         Herman ten Voorde - eigenaar, molen wordt korenmolen, later wasserij de Olifant.

Tiemensmolen II (later de Olifant)

1660 (circa)Aert Willems -  molen gelegd, papiermaker.
1675 Jan Warners - mede eigenaar, papiermaker. (1676 eigenaar)
1700 Jurrien Jansen Warners - eigenaar.
1700 Tijs en Hendrik Warners - pachters en papiermakers.
1706 Willem Jansen Warners en Harmen Sebus Sevenhuysen - eigenaren. (Hermen papiermaker)
1740 (circa) Willem Jansen en Jan Willems (Cortenbrink) - voor 1/3 part eigenaren.
1747 Jan Harms Sevenhuysen - papiermaker (1752 eigenaar).
1782 Sebus Zevenhuizen - eigenaar en papiermaker.
1816 Arend Jacob Lypman van Rees - eigenaar, koopman. (noemt de molen de Olifant)
        (beide Tiemensmolens in eigendom, wordt een bedrijf)
1877 A. Cornelissen - wasserij de Olifant.

De Winkewijert

1623 Wijnant van Sallant - molen gelegd.
1648 Jacob Hendriks - pachter en papiermaker.
1689 Willem Bartels - 2/10 eigenaar.
         Hendrik Janssen Smit en Luitje Jansen Westenenk - deels eigenaren.
1689 Henrick Jansen - pachter en papiermaker.
1698 Willem Bartels Smit - eigenaar en papiermaker.
1699 Reinder Daniels Schut - eigenaar.
1739 Jacob Cornelissen Meijerink - pachter en papiermaker.
1747 Teunis Reynders Schut - eigenaar.
1750 Magtelt Fredriks Put - eigenaresse.
1751 Jacob Meijerink - eigenaar.
1764 Gijsbertje Meijerink en Hendrikus Koldewijn - 1/6 part eigenaar en papiermaker  (1785 5/6 part)
1807 (circa) Albert Luttikhuysen - papiermakersknecht.
         Jacob Koldewijn - papiermaker.
1827 Jacob Koldewijn - eigenaar en papiermaker.
1851 Hendrik(us)  Koldewijn - eigenaar en papiermaker.
1876 Johannes van Delden - eigenaar. (molen vernieuwd)
1885 E.J. Middelbeek - eigenaar. (verbouwd tot wasserij en blekerij)

De Liere

1691 Hendrik Janssen Smit (Roekel) en Luitje Jansen Westenenk - eigenaren.
1696 Jacomina Westenenk - 2/3 part eigenaresse.
1696 Frederik Gerrits Put - pachter en papiermaker.
1700 Gerrit Frericx Buytenhuys en Johanna Gerrits Buytenhuys en Wigmoed van Lieren - eigenaren.
1712 Gerrit Schraa(d)t en Teeuwis Cornelissen Nijlant - ieder voor de helft eigenaar.
1712 Teeuwis Cornelissen Nijlant - papiermaker.
1721 Wouter Cornelissen Nijlant - mede eigenaar en papiermaker.
1749 Berend Capel - mede eigenaar.
1750 (circa) Warner Ritbroek - papiermakersknecht.
1751 Cornelia Jansen Middelink - eigenaresse en papiermaakster.
1763 Jan Wouters Nieland (Nijland) - eigenaar en papiermaker. (1798 papiermakersknecht)
1780 Gijsbertus en Arnoldus Middelburg - eigenaren.
1780 Godfried Riesler - pachter en papiermaker.
1791 Jan Hessels - eigenaar.
1798 Hendrik Jan Toets - papiermakersknecht.
1800 Jan Rutjes - papiermakersknecht.
         Peter Veldhuis - papiermakersknecht.
         Jan Pannekoek - papiermakersknecht.
         Albert Schut - papiermakersknecht.
         Gerrit Jan Dijkgraaf - papiermakersknecht.
1801 firmanaam Wed. Hessels & Comp.
1811 waarschijnlijk molen stilgelegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klein Hattem, Bouwhofsmolen en Methusalem Bazemolen I en II Kleine Bazemolen I en II Grote en Kleine Winnemolen Klarenbeek Altena Hamermolen Het Voorslop De Winkewijert Tiemensmolen I en II en De Liere