Papiermakers site van Jeroen en Gerdien Nikkels

Papiermolens aan de Hartense, Nieuwe, Geelmolense en Dorpse beken in Vaassen

De overzichtskaartHartense molenbeek:
90. Het Klundermolentje
91. Oude Hattemse molen
92. Nieuwe Hattemse molen
93. Molen op de Rollekoot I
94. Molen op de Rollekoot II
95. Molen bij de Oosterhof
Nieuwe beek:
96. Het Kraaiennest
97. Bloemkolksmolen
Geelmolense beek/Dorpse beek:
98. Westelijke Holtse molen
99. Oostelijke Holtse molen
100. De Geelmolen I
101. De Geelmolen II
102. Westelijke Brinkermolen
103. Oostelijke Brinkermolen
104. De Citadelsemolen
105. De noordelijke Dorpermolen
106. De zuidelijke Dorpermolen

Deze molens op Google Maps


Papiermolens Veluwe weergeven op een grotere kaart

De molens aan de Hartense molenbeek

Het Klundermolentje

voor 1672 Anna Coerts - eigenaresse.
1672 Fijtje Maurits - eigenaresse.
1689 Gerrit Evers - pachter en papiermaker.
1690 Berend Abrahams (Broekhuysen) - eigenaar. 
1691 Cornelis Harms (Herms) - pachter en papiermaker.
1719 Jan Laurents Montesaan - eigenaar.
        (annuleerd later de koop)
1721 Douairière van Isendoorn - eigenaresse.
1726 Jan Laurents Montesaen - pachter en papiermaker.
1749 Weduwe Jan Kers - daghuurster-bewoonster.(molen niet meer in gebruik)
1758 herstelwerkzaamheden aan het dak uitgevoerd.
1765 Frans Jan Haack - koopt grond en water van gewezen molentje.

Oude Hattemse molen

1681 Berend Abrahamse Ambrosius (Broekhuysen) - eigenaar, papiermaker.
1685 Aert Jacobs - papiermakersknecht.
1701 Michael Peters - papiermakersknecht.
1707 Jan de Goeje - pachter en papiermaker.(eigenaar molen)
1710 Derk Freriks van Marle - pachter en papiermaker.
1717 Engeltien Berends Broekhuysen - eigenaresse.
1721 Douairière van Isendoorn - eigenaresse.
1732 Johannes (Jan) Gerrits - pachter en papiermaker.
         (pacht ook de Nieuwe molen waarna de twee molens een bedrijf werden)
         (zie Nieuwe Hattemse molen)

Nieuwe Hattemse molen

1699 Berend Abrahamse Broekhuysen - molen gelegd.
1709 Jan Laurents Montesaan - papiermakersknecht.
1719 Johannes (Jannes) Kluppel - pachter en papiermaker.
1732 Johannes (Jan) Gerrits - pachter en papiermaker.
1734 Derck Poll - pachter en papiermaker.
1770 Henrikus Poll - pachter en papiermaker.
1774 Wolter Pol - pachter en papiermaker.
1779 Johannes (Jannes) Pol - pachter en papiermaker.
1790 Aert Jonker - pachter en papiermaker.
1810 Bartus Terwel - pachter en papiermaker.
1841 Johannes van Pannekoek - pachter en papiermaker.
  ??   Willem Sanders - pachter en papiermaker.
1864 Johannes Antonius Mentink - pachter en papiermaker. (1871 eigenaar)
1867 Franciscus Johannes Hallo - eigenaar.
1885 verbouwd tot wasserij

Molen op de Rollekoot I

1542 Maarten van Rossum - molen gelegd.
1680 Hendrik Jansen de Goeye (Goeien) - papiermaker.
1697 Jan Jansen de Goeye - pachter.
1707 Jan Jansz. de Goeye - papiermaker.
1724 Willem Reinder Pannekoek - papiermaker.
1725 Giliam en Maas de Goeye - mede-eigenaren en papiermakers.
1729 Reinder Luitjes - pachter, mede-eigenaar en papiermaker.
1736 Baron van Isendoorn - eigenaar.
1736 Marten Goossens Pol - pachter en papiermaker.
1746 stilstand molen.
1752 Jannes Hendriks Bosch - pachter en papiermaker.
1761 molen gaat samen met de Rollekoot II. (zie Rollekoot II)

Molen op de Rollekoot II

1681 Jacob Jacobsen - papiermaker.
1700 Geurt Willems Pannekoek - papiermaker.
1739 Abram Bloemert (Blommert) - mede-eigenaar en papiermaker.
1739 Baron van Isendoorn - mede-eigenaar.
1752 Heymen Frederix Kamphuys - pachter en papiermaker.
1761 molen gaat samen met Rollekoot I.
        Heymen Frederix Kamphuys - pachter en papiermaker.
1800 Carel Kamphuis - pachter en papiermaker.
1835 Derkje Dries Vis - pachtster.
1840 Heimen Kamphuis - papiermaker.
1872 Hendrik Jansz. Pannekoek - eigenaar.
1896 Evert van Delden - eigenaar, molen is dan al wasserij en blekerij.
tot 2003:  Rentex Interlin (wasserij/stomerij)
heden: CleanLeaseFortex.

Molen bij de Oosterhof

1701 Dirck Sliggers en Willem Elen - pachters, kopermolen.
1808 Zacharias Kemper - pachter.
1867 Teunis van Lohuizen - eigenaar.
         Bauer - ijzergieterij.
1871 J.R. Kemper - eigenaar.
1871 Marten van Delden - pachter, molen ingericht tot papiermolen.
         (later eigenaar)
1896 gecombineerd bedrijf van papiermakerij en wasserij. (Evert van Delden)
1908 gestopt met papier maken.
heden: V.O.F. Gelderse Stoomwasserij van Delden

De molens aan de Nieuwe beek

Het Kraaiennest

1700 Jan Cornelissen - eigenaar en papiermaker.
1705 Jan (Joannes) Willems Pannekoek - eigenaar en papiermaker.
1719 Willem Reynders Pannekoek - papiermaker.
1724 Vrouwe van Cannenburg - eigenaresse.
1724 Gerrit Kroon - pachter en papiermaker.
1761 Maas Kroon - pachter en papiermaker.
1762 Derk Hendriks de Graaf - pachter en papiermaker.
1784 Hermannus Mulder (Muller) - papiermakersknecht.
1800 Janna Jans - pachtster.
1812-1814 stilstand molen.
  ??   Geerlich de Graaf - papiermaker.
tot 1872  Carel de Graaf - papiermaker.
1872 Gerrit te Riele - eigenaar.
1899 molen gesloopt.

Bloemkolksmolen

1697 Frederik Gerritsen - molen gelegd, eigenaar en papiermaker. (pachter van grond en water)
1710 Lucas Jansen Bonhoff - papiermaker.
1715 Vrouwe van Cannenburg - eigenaresse.
1715 Jurrien Blomkolk - pachter en papiermaker.
1738 Jacob Blo(e)mkolk - pachter en papiermaker.
1749 Peter Wolberts Hafkamp - pachter en papiermaker.
1750 Jan Wolberts Hafkamp - pachter en papiermaker.
1781 Heymen Hafkamp - pachter en papiermaker.
1788 Henricus van Kalkenstein - pachter en papiermaker.
1808 Paul Jonker - pachter en papiermaker.
1813 -1814 stilstand van de molen.
  ??   Peter Bonhof - papiermaker.
1825 Hendrik Jonker - papiermaker.
1832 L. Aarnink - pachter.
1839 Weduwe Jannes Aarnink - pachtster.
1871 Martinus Mentink -eigenaar. (begint een cichoreifabriekje)

De molens aan de Geelmolense beek / Dorpse beek:

Westelijke Holtse molen

1651 Jan Driesen - papiermaker.
1670 Gerrit Jansen - papiermaker.
  ??   Jan Dries Veenhuijsen - papiermaker.
1699 Hendrik Roelofs (Hulshof) - papiermaker.
1705 Lucas Coldeweij - eigenaar
1712 Willem Oculi (Oculy) - papiermaker.
1735 Baron van Isendoorn - eigenaar.
1735 Jannes (Johannes) Poll - pachter en papiermaker.
1741 Derck Poll - pachter en papiermaker.
1742 Johannes (Jan) Ledeboer - pachter en papiermaker.
1751 Warner Ritbroek - pachter en papiermaker.
1756 Gerrit van Beek - pachter en papiermaker.
1768 Johan Joost Herkert - pachter en papiermaker.
1782 Derk Dobbenberg - pachter en papiermaker.
1808 Frederik Roskam - pachter en papiermaker.
1831 Gerrit Roskam - pachter en papiermaker.
1865 einde papiermakerij.

Oostelijke Holtse molen

1675 Roelof Aerssen - eigenaar opstal, pachter van grond en water, papiermaker.
tot 1710 Jochem Roelofs Hulshof - papiermaker.
1715 - 1720 Jochem Roelofs Hulshof - papiermaker.
1720 Gerrit Brouwer - pachter en papiermaker. (1728 eigenaar)
1738 Hendrik, Willem, Fennetje en Gerritje Brouwer - mede-eigenaren.
1738 Willem Brouwer - pachter van water en grond en papiermaker.
1754 Teunis Wouters Buytenhuys - pachter en papiermaker.
1762 Derk Bomhoff - pachter en papiermaker.
1801 Jannes (Johannes) Aarnink - pachter en papiermaker.
1810 Wed. Aarnink - pachtster.
1812 stilstand van de molen.
1839 Hendrik Roes - pachter en papiermaker.
  ??    Lambert Mulder - pachter en papiermaker.
1860 Geert Mulder - pachter en papiermaker.
1866 Geert Palm - pachter en papiermaker. (1871 eigenaar)
1894 gestopt met papier maken.
heden: forellenkwekerij.

De Geelmolen I

1616 Jacques Heymeriks (Emmerik, Hemericx) - pachter van water.
         (bouwt ook een kruitmolen in Vaassen)
1628 Isaak en Guillaume Hemerickx - eigenaren en papiermakers.
1628 Christiaan Geres Gerrits - papiermakersknecht.
1632 Hendrik Arendsz. - pachter en papiermaker.
1634 Abraham Hemmerik (Emmerick) - eigenaar, pachter en papiermaker.
1645 papiermolen en een kopermolen.
         (op de kopermolen werd geelkoper vervaardigd, vandaar de naam Geelmolen)
1654 (circa) koperverwerking gestopt, er werd nu alleen papier gemaakt.
1653 Gerrit Jansz. - papiermakersknecht.
1656 Jan Gerrits van Apeldoorn - papierschepper.
1675 Anna Maria Emmerick - eigenarsse.
1671 Gijsbert Pelgrims ( Pelgrom) - eigenaar en papiermaker.
1691 Derk Warners van Gerrevink - eigenaar en papiermaker.
1698 (circa) Jacob Hagedoorn - papiermaker.
1734 Jannetje Peters, Willempje van Gerrevink en Dirk Wolbrink - eigenaren van de opstal, papiermakers.
1742 Dirk en Jacob Wolbrink - papiermakers.
1752 Abraham Bloemert - pachter en papiermaker.
1769 Jannes Mentink - pachter en papiermaker.
1791 Hendrik Mentink - pachter en papiermaker.
1813 stilstand van de molen.
1840 Jan Mentink - pachter en papiermaker.
1871 Martinus Mentink - eigenaar en papiermaker.
1895 Berend Zwerus - eigenaar. (wasserij)

De Geelmolen II

1634 Abraham Hemmerik (Emmerick) - eigenaar, pachter en papiermaker.
1675 Jacobus Emmerik - eigenaar en papiermaker.
1690 Lucas Arentsen Coldewey - eigenaar en papiermaker.
1745 Teunis en Gerritje Coldewey en Gerritje Brouwer - eigenaren en papiermaker.
1754 Baron van Isendoorn à Blois - eigenaar.
1754 Ernst van der Ham - pachter en papiermaker.
1758 Jacob Wolbrink - pachter en papiermaker.
1761 Abraham Bloemert - pachter en papiermaker.
1763 (An)teunis Hendriks - pachter en papiermaker.
1780 Jan Roes - pachter en papiermaker.
1809 Geertje Brouwer en Hendrik Roes - pachters en papiermakers.
1871 Gerrit Roes - eigenaar en papiermaker.
1884 Berend Zwerus - eigenaar. (wasserij)

Westelijke Brinker molen

 ??    Jan Hendrik van Isendoorn - eigenaar.
1674 Jan Aerts - pachter en papiermaker. (1689 eigenaar)
1690 Albert Jochems - papiermaker.
1695 Jannis (Joannes) Warners Veenhuysen -  pachter en papiermaker.
1710 Jannes van Laar - pachter en papiermaker.
1717 Wolter Jansen Muller - pachter en papiermaker.
1723 Wouter (Wolter) Muller - pachter en papiermaker.
1751 Egbert Dijkhuysen - pachter en papiermaker.
1754 Derk Frederiks Kamphuis - pachter en papiermaker.
1766 Jan Aerts Jonker - pachter en papiermaker.
1790 Paul Jonker - pachter en papiermaker.
1807 Willem Lubberts van Tongeren - pachter en papiermaker.
1819 Geertruy Hering - pachtster.
1819 Jan Riks - papiermaker.
1837 Paul van Tongeren - pachter en papiermaker.
1872 Jan van Delden - eigenaar.
         (vervolg zie Oostelijke Brinker molen)

Oostelijke Brinker molen

  ??    Jan Hendrik van Isendoorn - eigenaar.
1668 Warner Jansen (Veenhuijsen) - pachter en papiermaker. (1689 eigenaar)
1710 Joachim Roelofs Hulshoff - eigenaar, pachter van grond en water, papiermaker.
1715 Baronesse van Isendoorn - eigenaresse.
1715 Jan Berghorst - pachter en papiermaker.
1725 Warner Jansen Veenhuizen - pachter en papiermaker.
1744 Heymerink van den Brink - pachter en papiermaker.
1761 Hendrik en Lubbert Jansen van Beek - pachters en papiermakers.
1767 Lubbert van Beek - pachter en papiermaker.
1772 Jan Roes en Jochem Scherrenberg - pachters en papiermakers.
1780 Aart Jonker - pachter en papiermaker.
1782 Johan Joost Herkert - pachter en papiermaker.
1790 Jan Aerts Jonker - pachter en papiermaker.
1808 Jan Christoffel Herink (Heering) - pachter en papiermaker.
1819 Hermen Everts Westhof - pachter en papiermaker.
1822 Hendrik Reuvekamp - pachter en papiermaker.
1828 Marinus Smit - pachter en papiermaker.
1871 Evert uyt den Bogaard - pachter en papiermaker.
1872 Jan van Delden - eigenaar.
1903 "Papierfabriek Westerenk"
1915 Hendrik van Delden - eigenaar.
1980 fabriek stilgelegd.

De Citadelsemolen

1674 Marten Geurtsen - pachter en papiermaker. (1689 eigenaar)
1690 Hendrik Keyenberg - pachter van water en grond, eigenaar en papiermaker.
1710 Lucas Egberts Wolbrink - pachter en papiermaker.
1729 (circa) Maria (Marritje) Jans Veenhuysen - eigenaresse.
1735 Baron van Isendoorn - eigenaar.
1736 Berend de Man en Aart Groen - pachters en papiermakers.
1740 Jan Willems - pachter en papiermaker.
1749 Jacob Wolbrink - pachter en papiermaker.
1758 Jan(nes) Hendriks Bosch - pachter en papiermaker.
1763 Teunis Hendriks - pachter en papiermaker.
1783 Hendrik Wolven - pachter en papiermaker.
1803 Trijntje Steenbergen en Gerrit Jan Wolven - pachters en papiermaker.
1840 (circa) Derk Smit - pachter en papiermaker.
1866 Jan Christoffel Mulder - pachter en papiermaker.
1872 Lammert Aarnink - eigenaar.
1893 Jan van Delden - eigenaar. (molen afgebroken)

De noordelijke Dorpermolen

1774 Lubbertus van Gerrevink - pachter en papiermaker.
1808 Lambert van Gerrevink - pachter en papiermaker.
1813 stilstand van de molen.
1814 Willem Anthoon - pachter en papiermaker.
1842 Evert van Delden - pachter en papiermaker.
1847 Hendrik Mentink - pachter en papiermaker.
1871 Teunis van Lohuizen - eigenaar.
1880 einde van de papiermakerij.
         (molen wordt samengevoegd met de zuidelijke Dorpermolen)

De zuidelijke Dorpermolen

1559 kopermolen. (eigenaar Hendrik van Isendoorn)
1726 Aleida van Steenbergen - eigenaresse kopermolen.
1735 Hendrik Backer - eigenaar kopermolen.
1735 Frans Jan Haack - pachter.
1751 Baron van Isendoorn - eigenaar.
1751 Lambert Jans Muller - pachter.
  ??   Berend Wolven - pachter.
1772 molen verbouwd tot papiermolen.
1790 Jannes Muller - pachter en papiermaker.
1813 stilstand van de molen.
1833 Lammert Mulder - pachter en papiermaker.
tot 1866 Jan Christoffel Mulder - pachter en papiermaker.
1866 Hendrik Jansz. Pannekoek - pachter en papiermaker.
1871 Teunis van Lohuizen - eigenaar.
         (begint hier een IJzergieterij)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Klundermolentje Oude en Nieuwe Hattemse molen Molen op de Rollekoot I en II Molen bij de Oosterhof Westelijke en Oostelijke Holtse molen De Geelmolen I en II Westelijke en Oostelijke Brinkermolen De Citadelsemolen Het Kraaiennest Bloemkolksmolen De noordelijke en zuidelijke Dorpermolen