Papiermakers site van Jeroen en Gerdien Nikkels

Papiermolens aan de Beekhuizerbeek en de Rozendaalsebeek

De overzichtskaart

Beekhuizerbeek:
120. Molen op Beekhuizen
121. Molen aan de Keienberg
122. Het Horstje
123. Molen aan het Kaarsenmakersgat
124. Overhagense molen
Rozendaalsebeek:
125. Molen achter het kasteel
126. Molen aan de Kerklaan/Arnhemseweg
127. Molen voor het kasteel
128. Pannemolen
129. De Hollander
130. De Gosensmolen
131. Bovenste Jeruzalemse molen
132. Benedenste Jeruzalemse molen

Deze molens op Google Maps


Papiermolens Veluwe weergeven op een grotere kaart

De molens aan de Beekhuizerbeek

Molen op Beekhuizen

1685 molen gelegd.
1685 Alexander van Spaen - eigenaar.
1685 Lubbert Aartsen Braakman - pachter en papiermaker.
  ??    Lubbert Braakman - pachter en papiermaker.
1735 Hendricus Braakman - eigenaar, pachter en papiermaker.
1739 Lambertus Braakman - eigenaar, pachter en papiermaker.
1760 Willem Wilbrink - eigenaar, pachter en papiermaker.
1788 Jan de Bruyn (Bruin) - eigenaar, pachter en papiermaker.
1813 molen wordt gebruikt als wasserij en papiermakerij.
1822 Jan Buitenhuis - eigenaar en papiermaker.
1864 afgebrand.

Molen aan de Keienberg

1631 Zeger van Arnhem - molen gelegd.
1633 Henrick Schut - pachter en papiermaker.
1658 Hendrina van Arnhem en Alexander van Spaen - eigenaren.
1679 Henrick Maessen - pachter en papiermaker.
1689 Cornelis Henricx (Ligt)  - pachter en papiermaker.
1733 Hendrik Wilbrink - papiermaker.
1776 Hendrik Roes - pachter en papiermaker.
1785 Johannes Brouwer - eigenaar, pachter en papiermaker.
1788 Maas Hendriks de Goey(e) - eigenaar en papiermaker.
1795 Egbertje Berends - eigenaresse.
1795 Nicolaas Wouters - pachter en papiermaker.
1807 Gijsbert van Maanen - pachter en papiermaker.
1816 Jacob Aalberts - eigenaar, pachter en papiermaker.
1819 Aris van Maanen - eigenaar, pachter en papiermaker.
  ??   Gijsbertha (Gerritje) de Bruijn - papiermaakster.
         Harmen en Gerrit van Maanen - papiermakers.
1887 einde van de papiermakerij.

Het Horstje

1636 molen gelegd.
1636 Hendrik Schut - papiermaker.
1661 Alexander van Spaen - eigenaar.
1691 Alexander Bernhard van Spaen - eigenaar.
1704 Hendrik Henrix Schut - pachter en papiermaker.
1729 Gerrit Aert Schut - pachter en papiermaker.
na 1771  Hendrik Huybert Schut - pachter en papiermaker.
1801 Gerrit van Maanen - pachter en papiermaker.
1850 Willem van Maanen - papiermaker.
1855 molen gesloopt.

Molen aan het Kaarsenmakersgat

1618 molen gelegd.
1631 Geurt Snellenburch  - korenmolen verbouwd tot papiermolen.
1636 molen raakt in verval.
1658 Alexander van Spaen - eigenaar.
1720 Lambert Lubbertsen Braakman - eigenaar, pachter en papiermaker.
1735 Gerrit Driessen Oostenrijk - eigenaar, pachter en papiermaker.
1760 Jacob Beekman - papiermaker. (later eigenaar en pachter)
1780 Martha Wilbrink - papiermaakster en eigenaresse.
1780 Zeger Reijers - eigenaar van het molenwerk.
1780 Willem ter Hoeven - papiermakersknecht.
1791 Jan Reijers - eigenaar van molenwerk.
1802 Altinus Boekelman - pachter en papiermaker.
1803 Martinus Vos en Hendrik Knoops - eigenaren molenwerk.
1807 Altinus Boekelman - eigenaar molenwerk.
1850 Dirk Boekelman - eigenaar, pachter en papiermaker.
1854 Baron van Hardenbroek van Biljoen - eigenaar.
1855 Willem van Maanen - pachter en papiermaker.
1865 verbouwd tot wasserij.
1920 molen gesloopt.

Overhagense molen

1675 Willem Huygens - eigenaar.
1685 - 1696 korenmolen verbouwd tot papiermolen.
1700 Everard Huygens - eigenaar.
  ??   Goossen Roelofs - pachter en papiermaker.
1705 Henrick Roelofs Hulshoff - pachter en papiermaker.
  ??   Baron van Spaen, heer van Biljoen - eigenaar.
1742 vermoedelijk gestopt met papier maken.
1787 molenhuis gesloopt voor de aanleg van een grote vijver bij Biljoen.

De molens aan de Rozendaalsebeek

Molen achter het kasteel

1600 (circa) korenmolen verbouwt of vervangen door papiermolen.
1628 Lijntje van Aelst - pachtster.
1629 door Spaanse troepen in brand gestoken.
          (molen weer herbouwd)
1629 Lijntje (Lintjen) van Aelst - pachtster en papiermaakster, eigenaresse van opstal.
1653 Adriaan van Marle - eigenaar.
voor 1662 Willem Meigener - pachter en papiermaker.
na 1662 Jan Wolven - pachter en papiermaker.
1674 Peter Jansen Bast - pachter en papiermaker.
1685 molen afgebroken.

Molen aan de Kerklaan/Arnhemseweg 

1642 molen gelegd.
1643 Frans van Aelst - pachter en papiermaker.
1653 Jan van Aelst - pachter en papiermaker.(eigenaar molenwerk)
1662 Coenraedt Beyeren - pachter en papiermaker.
1672 Derck Jacobsen Clabots  - pachter en papiermaker.
1715 Aert Dirksen Labots - pachter en papiermaker.
1749 Johannes (Jan) - Labots - pachter en papiermaker.
1802 Gerrit Labots - pachter en papiermaker.
1850 Aart Labots - pachter en papiermaker. (1852 eigenaar opstal)
1876 molen wordt dan aangeduid als schuur.

Molen voor het kasteel aan de grote vijver

1623 Lodewijk van Aelst - eigenaar, pachter en papiermaker.
1642 Isack Ruth - pachter en papiermaker.
1645 Frans van Aelst - pachter en papiermaker.(eigenaar molenwerk)
1653 Jan van Aelst - pachter en papiermaker.(eigenaar molenwerk)
1670 Warner Jansen (van der Kolck) - pachter en papiermaker.
1700 Adolf (Alef) Vorster - pachter en papiermaker.(eigenaar molenwerk)
voor 1739 Hermen Janssen - pachter en papiermaker.(eigenaar molenwerk)
1783  Hendrik Janssen - pachter en papiermaker.(eigenaar molenwerk)
1809 Geertrui Albers, Harmen en Egbert Janssen - eigenaren en papiermakers.
1818 Jacob Alberts - eigenaar.
1819 Berend Wentink - eigenaar.
1819 Frederik Arends - pachter en papiermaker.
1838 Hester Brouwer - eigenaresse molenwerk.
1842 Willem Licht - papiermaker.(1853 eigenaar molenwerk)
1866 molen afgebroken.

Pannemolen

1565 Frederik van Boeyer - eigenaar van een kopermolen waar koperen pannen worden gemaakt. (vandaar de naam Pannemolen)
1592 Gerard van der Stappen (Verstappen) - eigenaar. molen verbouwd tot papiermolen.
1612 Diederick van Dorh - eigenaar.
1623 Lodewijk van Aelst - eigenaar, pachter en papiermaker.
1629 door Spaanse troepen in brand gestoken.
         (molen herbouwd)
1642 Isack Ruth - pachter en papiermaker.
1645 Frans van Aelst - pachter en papiermaker.
1653 Adriaan Hendriks de Ridder - pachter en papiermaker.
1674 Jurrien Thymens Meijer - eigenaar, pachter en papiermaker.
1738 Jan (Johannes) Evers Vierevant - eigenaar en lompenhandelaar.
1739 Marten Hanlee - pachter en papiermaker.
na 1740 Jacob en Jurrien Meijer - pachters en papiermakers.
1771 Jacob Meijer - pachter en papiermaker.
1784 Michiel Jansen - pachter en papiermaker.
1796 Antonie Boekelman - papiermakersknecht.
1803 Antonie Boekelman - pachter en papiermaker.
1817 Harmen Janssen en Michiel Arnold Janssen - pachter en papiermakers.
1835 Harmen, Michiel Janssen - deels eigenaar.
1863 Aart Aarts - papiermaker.

De Hollander

voor 1615 Frans van Aelst - pachter van een kopermolen.
 (verbouwd later de molen tot papiermolen)
1643 Adriaan de Ridder - pachter en papiermaker.
1678 Lourend de Ridder en Klaas Rittenhuisen (Rittinghausen) - pachters en papiermakers.
1695 Johannes Vorster en Nicolaas Rittinhuizen - pachter en papiermaker.
1706 Adrianus Vorster - pachter en papiermaker.
1719 Willem Jansen Brouwer - pachter en papiermaker.
1748 molen afgebroken en opnieuw gebouwd.
1749 Mordechay Teunissen Goetinks (Goedings) - pachter en papiermaker.
1779 Teunis Goedings - pachter en papiermaker. (eigenaar opstal)
1832 Gerrit Labots - pachter en papiermaker.(eigenaar opstal)
1852 Johannes Labots - pachter en papiermaker. (eigenaar opstal)
1868 Hendrik van Delden - eigenaar molenwerk en papiermaker.
1873-1876 molen afgebroken.

De Gosensmolen

1600 Heer van Rozendaal - eigenaar van korenmolen die verbouwd is tot papiermolen.
1602 Peter Custer - pachter en papiermaker.
1629 door Spaanse troepen in brand gestoken. (herbouwd)
1644 Lintje (Lijntjen) van Aelst - pachtster, eigenaresse opstal.
1652 Adriaan van Marle - eigenaar opstal.
1652 Willem Meigener - pachter en papiermaker.
1662 Jacob Bastiaans - pachter en papiermaker.
1664 Warner Jansen (van der Kolck) - pachter en papiermaker.(eigenaar opstal)
1671 Adriaan de Ridder - pachter en papiermaker.(eigenaar opstal)
1678 Mathijs Vorster - pachter en papiermaker.(eigenaar opstal)
1693 Johannes Meyer - pachter en papiermaker.(eigenaar opstal)
1725 (circa) Jacob Labots - pachter en papiermaker.(eigenaar opstal)
1748 Cornelis van Vossen - pachter en papiermaker.
1749 Gerrit Labots - pachter en papiermaker.(eigenaar opstal)
1775 Gerardus Alberts - pachter en papiermaker.(eigenaar opstal)
1812 -1830Jacob Alberts - pachter en papiermaker.(eigenaar opstal)
1819 Gerrit Jacobus Belder - eigenaar.
1823 Vrouwe van Rozendaal - eigenaresse.
1830 Derk van Delden - pachter en papiermaker. (eigenaar)
1881 Gradus van Delden - papiermaker.

Bovenste Jeruzalemse molen

1603 Jan (Johan) Cabbeliau - erfpacht. (1614 eigenaar)
         (korenmolen wordt verbouwd tot papiermolen)
1605 Jhelis van (Z)Santvliet - papiermakersknecht.
1618 Frans van Aelst - pachter en papiermaker. (1639 eigenaar)
1653 Jan van Aelst - eigenaar.
1681 Samuel de Lannoy - eigenaar.
1707 Ryck Tacken - pachter en papiermaker.
1713 Louijs de Lannoy - eigenaar.
1718 Jan Tacken - pachter en papiermaker.
tot 1740 Johannes Wijdius - pachter en papiermaker.
1740 Marten Handelee (Hanle) - pachter en papiermaker.
1798 Geertrui Gerritsen - pachtster en papiermaakster.
1803 Egbert Alberts - pachter en papiermaker.
1799 Jacob Marten Hanle - papiermaker.
1802 Egbert Aalbers - eigenaar molenwerk.
1832 Hermannus Jan Hendrik Ledeboer - pachter en papiermaker.
1873 Engel Berends - eigenaar.
         (begint een grutterij)

Benedenste Jeruzalemse molen

1597 Gerrit Verstappen (van Stappen) - verbouwd de oliemolen tot een papiermolen.
1603 Jan (Johan) Cabbeliau - erfpacht. (1614 eigenaar)
1603 Frans van Aelst - pachter en papiermaker. (1639 eigenaar)
1653 Jan van Aelst - eigenaar.
1681 Samuel de Lannoy - eigenaar.
1681 Adolf  Vorster - pachter en papiermaker.
1700 Nicolaus Vorster - pachter en papiermaker.
1706 Louis de Lannoy - eigenaar.
1723 Samuel van Eck - eigenaar.
1730 (circa) Johannes Vorster - pachter en papiermaker.
1739 Willem Jansen en Hendrik Limphers Hillebrink - eigenaren molenwerk.
1749 Wessel Swarthoff - pachter en papiermaker.
1760 Lubbert Jan van Eck - eigenaar.
1761 Abraham Hendrik Buytenhuys - pachter en papiermaker.
1767 Arnoldus Loman - pachter en papiermaker.
1769 Jacob Willem van Eck - eigenaar.
1777 Willem Stevens van Otterloo - pachter en papiermaker.
1811 molen vervallen.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molens achter en voor het kasteel, aan de Kerklaan en de Pannemolen De Hollander De Gosensmolen Bovenste en Benedenste Jeruzalemse molen Molen op Beekhuizen Molen aan de Keienberg Het Horstje Molen aan het Kaarsenmakersgat Overhagense molen