Papiermakers site van Jeroen en Gerdien Nikkels

Papiermolens aan de Wenumsebeek

De overzichtskaart

1. Huygensmolen
2. Dijkgraafsmolen
3. Pannekoeksmolen
4. Papiermolen bij de Wildkamp

Deze molens op Google Maps


Papiermolens Veluwe weergeven op een grotere kaart

De molens

Huygensmolen

1677 Aert Jansen - pachter en papiermaker.
1696 Jacobje Daniels Schut - pachtster.
1700 Aalbert Jansen - pachter en papiermaker.
1701 Marten Jansen Schut - pachter en papiermaker.
1739 Jan Huygen - pachter en papiermaker. (1745 eigenaar)
1774 Jacob Huygen - papiermaker.
1798 Jacobus van Oorspronck - eigenaar.
1798 Heimen Oosterbroek - pachter en papiermaker.
1801 Derk van Oorspronk - pachter en papiermaker.
1804 Hendrik van Oorspronk - pachter en papiermaker.
1811 Derk Koldewijn - pachter en papiermaker.
1817 Anthony Scherrenberg - pachter, eigenaar en papiermaker.
1829 Jannes Mulder - papiermakersknecht.
         Albert de Gunst - papiermakersknecht.
         Peter Steenbergen - papiermakersknecht.
         Jannetje Voogd - papiermakersmeid.
         Derkje Kruitbos - papiermakersmeid.
1839 Andries Kortink - papiermakersknecht.
         Arend Krombos - papiermakersknecht.
         Elsje Kortink - papiermakersmeid.
         Antje Blaauw - papiermakersmeid.
1855 Jacobus en Everdina Scherrenberg - eigenaar en papiermaker.
1860 (circa) Frans Palm - pachter en papiermaker.
1886 Frans Palm - eigenaar, molen verbouwd tot wasserij.

Dijkgraafsmolen

1648 Steven Jansen Coperslager (Potgieter) - eigenaar.
? Jan Potgieter - papiermaker
1683 Wilhelmus Greve - eigenaar, pachter en papiermaker.
1683 Claes Jansen - papiermakersknecht.
1701 Teunis Huiberts - pachter en papiermaker.
1711 Hendrick Dries(sen) - eigenaar en papiermaker.
1720 (circa) Aelbert Jansen Schurink - pachter en papiermaker.
1730 (circa) Egbert Dries - pachter en papiermaker.
1741 Geertje Hendriks en Teunis Gijsberts Dijkgraaf - eigenaren en papiermaker.
1767 Willem V - eigenaar.
1767 Teunis Dijkgraaf - pachter en papiermaker.
1780 (circa) Harmannus Muller - papiermakersknecht.
         Wijntje Sevenhuysen - papiermakersmeid.
1784 Frederik van Luyk - papiermakersknecht.
1795 Frederik van Luyk - pachter en papiermaker.
1798 Aart Florens - papiermakersknecht.
         Hendrik Ritbroek - papiermakersknecht.
1802 Theeuwis (Teunis) Nieland - pachter en papiermaker.
1811 stilstand van de molen.
1812 Adriaann Dobbenberg - pachter en papiermaker.
1814 J. Hoegen - pachter en papiermaker.
1820 Teunis Luttikhuizen - pachter en papiermaker.
1827 Andries Bovenman - pachter en papiermaker.
1829 Egbert Nikkels - papiermakersknecht.
         Aalbert Mensink - papiermakersknecht.
         Janna Tamboer - papiermakersmeid.
         Aaltje Veldhuis - papiermakersmeid.
1839 Jan Telling - papiermakersknecht.
         Gradus Telgen - papiermakersknecht.
         Bartus Bomhof - papiermakersknecht.
         Jan Westenberg - papiermakersknecht.
         Maria Koller - papiermakersmeid.
1845 Hendrik ter Hoeven - eigenaar en papiermaker.
1858 Willem Hendrikus de Heus - eigenaar.
1861 Gerrit Jonker - eigenaar en papiermaker.
1863 Daniel Meijer - papiermakersknecht.
1865 (circa) afgebrand en herbouwd.
1876 Cornelis Eikendal - eigenaar, molen ingericht tot wasserij.

Pannekoeksmolen

1627 Jan Ariens - molen gelegd
1638 Jan en Evert Willems - eigenaars en papiermakers, pachters van water.
1648 Reinder Pannekoek - eigenaar en papiermaker.
1678 (circa) Jan Jansen Corthals - eigenaar.
1679 (circa) Roelof Jansen - pachter en papiermaker.
1682 Claas Jansen Pannekoek - pachter en papiermaker.
1693 Willem Reinders Pannekoek - pachter en papiermaker.
1721 Willem Pannekoek, Reinder en Loogh Corthals - beheerders.
1736 Loogh en Reinder Corthals - papiermakers.
1741 (circa) Jan en Abraham Corthals - eigenaren en papiermakers.
1745 Rijk Beernts en Tonis Sevenhuysen - pachters en papiermakers.
1748 Rijk Berends en Aart Schut - pachters en papiermakers.
1751 Dithmar Hendriks van Putten en Aart Schut - pachters en papiermakers.
1753 Daniel de Jongh - eigenaar, molen  ingericht als kopermolen.

Papiermolen bij de Wildkamp

1690 Cornelis Driessen - molen gelegd, papiermaker.
1721 Nooy en Teeuwis Cornelis Nijland - eigenaars en papiermakers.
1747 Berend van Marle - pachter en papiermaker.
1753 Daniel de Jongh - eigenaar, molen ingericht als kopermolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huygensmolen Dijkgraafsmolen Pannekoeksmolen Papiermolen bij de Wildkamp