Welkom op de genealogie pagina's van Jeroen en Gerdien Nikkels

I. Hermen (Harm) Willems, getrouwd met onbekend, zoon van Luicken Wilmes.
Uit dit huwelijk:
1. Engbert Willems II.1


II.1. Engbert Willems of Willemsen, getrouwd te Markelo op 13-4-1684 met Hilleken Imming, dochter van Hendrick Imming.
Uit dit huwelijk: 
1. Harmken Engbers Willemsen III.1
2. Jenneken Engbers Willems III.2
3. Gerrit Engbers Willemsen III.3
4. Berent Engbers Willems III.4
5. Hermtien Engbers Willems III.5
6. Berent Engbers Willems III.6
7. Jan Engbers Wilms III.7


III.1. Harmken Engbers Willemsen, gedoopt te Rijssen op 21-6-1685. Ze is getrouwd te Rijssen op 15-1-1719 met Jan Reijmerinck uit Zenderen. Jan was bij zijn huwelijk met Harmken weduwnaar van Aaltjen Vlutters. Na het overlijden van Jan hertrouwd Harmken te Rijssen op 25-3-1735 met Garrit Riers.

III.2. Jenneken Engbers Willems, gedoopt te Rijssen op 26-9-1686. Ze is getrouwd te Enter op 11-10-1711 met Hendrik Egbertsen Constapel.
Uit dit huwelijk:
1. Engbert Constapel, gedoopt Enter 16-5-1712.
2. Henderina Constapel, gedoopt Enter 31-12-1713.
3. Berentdina Constapel, gedoopt Enter 11-4-1717.
4. Herm Constapel, gedoopt Enter 27-11-1718.

III.3. Gerrit Engbers Willemsen, gedoopt te Rijssen op 8-7-1688. Hij is getrouwd te Markelo op 5-6-1718 met Swenne Hermens Poeling.

III.4. Berent Engbers Willems, gedoopt te Rijssen op 23-3-1690.

III.5. Hermtien Engbers Willems, gedoopt te Rijssen op 1-7-1693.

III.6. Berent Engbers Willems, gedoopt te Rijssen op 6-10-1695.

III.7. Jan Engbers Wilms of Willems, geboren te Elsen en in Rijssen gedoopt op 18-9-1697 als zoon van Engbert Willems. Hij trouwt te Rijssen op 22-4-1724 met Jenneken Kijfhorst. Jenneken is een dochter van Garrit Kijfhorst en Egbertien Jansen. In 1724 wonen ze op Wylmes met 2 personen. Ze zijn dan waarschijnlijk net getrouwd. Bij de volkstelling van 1748 wonen ze op het catersteedjen Willems in Elsen samen met de moeder van Jenneken (Egbertien Kiefhorst). Bij het hoofdgeld van 1767 staat Jan Wilmes en zijn vrouw vermeld bij de vermoogenden. Ze zijn dus overleden na 1767.
Uit dit huwelijk:
1. Engbert Willemsen IV.1
2. Garrit Willemsen IV.2
3. Berend Willemsen IV.3
4. Hendrick Willemsen IV.4
5. Egbert Willemsen IV.5


IV.1. Engbert Willemsen, geboren te Elsen op 16-6-1726.

IV.2. Garrit Willemsen, geboren te Elsen op 2-6-1727.

IV.3. Berend Willemsen Tjoonk en Willemina(Wilmpje) Elzen Koltvoort. Berend wordt geboren te Elsen wat onder Markelo valt en op 28-8-1729 aldaar gedoopt. Hij gebruikt ook de naam Wilms of Willemsen. In 1748 woont hij samen met zijn ouders op het catersteedjen Willems in Elsen. Willemina  komt ook voor met de naam Eeftink en Effink. In het register voor het Hoofdgeld van 1767 komen geen personen voor met de naam Tjoink maar wel een Berent Wilms en zijn vrouw. Het gezin woont op het halve erve Tioinck, gelegen in Elsen. De boerderij wordt in het verpondingsregister van 1475 al genoemd onder de naam Thyoding, en het is dan ook  waarschijnlijk een zeer oude Erve. De boerderij bestaat nog. Berend overlijdt tussen 1779 en 1792. Willemina leeft dan nog en woont in Goor.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Berends Tjoink V.1
2. Hendrik Tjoink V.2
3. Janna Tjoink V.3
4. Jannes  Tjoonk V.4
5. Everdina Tjoink V.5

Na het overlijden van Berend trouwt Willemina voor de tweede keer met Jannis Kolvoort. Op de huwelijksakte staat dat ze de weduwe is van Berend Willemzen. Ze trouwen te Rijssen op 30-10-1792. Jannis is eerder gehuwd geweest met Cornelia Boswinkel uit Goor. Willemina overlijdt op 72 jarige leeftijd te Goor op 16-11-1806.

IV.4. Hendrick Willemsen, geboren te Elsen op 18-10-1733.

IV.5. Egbert Willemsen, geboren te Elsen op 22-12-1737.


V.1. Jan Berends Tjoink, Geboren te Elsen (Rijssen) op 4-12-1771. Hij trouwt te Den Ham op 2-6-1801 met de 13 jaar oudere weduwe Co(o)ba Gerrits (van Soppers). Zij wordt geboren te Magele op 8-1-1758.  Coba is eerder gehuwd geweest met Jan Asjes (Mulder)en uit dit huwelijk heeft ze twee zonen, nl: Jan en Derk. Op 8-4-1803 maken ze te Den Ham een testament, waarin staat dat Coba wat ziekelijk is. Ze sterft dan ook datzelfde jaar. In dat testament staat dat ze elkaar alles vermaken, als er geen kinderen worden geboren uit hun huwelijk erven de kinderen van Coba als ze eerst overlijdt wat linnen, wollen en sieraden in de "Kleerkiste". Als Jan eerst overlijdt erft zijn moeder Wilmpje Koltvoort woonachtig te Goor. Na het overlijden van Coba trouwt Jan op 9-10-1803 te Den Ham met Aaltjen Jansen Ekkel. Aaltjen wordt geboren te Den Ham op 8-9-1780 als dochter van Jan Ekkel en Gerritdina Glinthuis. Samen wonen ze in Magele (Den Ham) in huisnr. 63.
Uit dit huwelijk:
1. Berendina Tjo(i)nk, geb Magele 1-6-1806, overl. 27-5-1865.
2. Jan Willem Tjoink, geb Magele 29-10-1808.
3. Willemina Tjonk, geb Magele 1813, overl. 22-11-1872.
4. Jan Tjoink, geb Magele 17-11-1816, overl. 2-2-1900.

V.2. Hendrik Tjoink, gedoopt te Elsen op 29-3-1772.

V.3. Janna Tjoink, gedoopt te Elsen op 9-7-1773.

V.4. Jannes  Tjoonk, geboren te Elsen (Rijssen) op 9-7-1775. Landbouwer. Hij trouwt met Willemina (Z)Siegerink, dochter van Mannes Siegerink en Hendrica Eeftink. Willemina wordt geboren in Ambt Delden op 26-8-1787. Voor zijn huwelijk in 1811 bezit Jannes een koe, een ooi en een vaars. Het huwelijk wordt gesloten te Goor op 24-11-1815. Jannes en Miene wonen voor hun huwelijk al in Goor, waar ze bij Arend Kleinbruggink werken als knecht en meid.  Jannes overlijd in Wierden op 6-1-1848 en Willemina op 23-12-1864. In 1848 als Jannes overlijdt wordt de bevolking van Wierden geteisterd door hevige koortsepidemieen. In verschillende aktes staat hij met verschillende familienamen: Wilmes,Wilms,Tjoonk.
Uit dit huwelijk:
1. Berendiene Wilmes Tjoonk VI.1
2. Hendrika Tjoonkt VI.2
3. Willem Wilms VI.3
4. Janna Wilmes VI.4

V.5. Everdina Tjoink, gedoopt te Elsen op 9-5-1779.


VI.1. Berendiene Wilmes, Willemsen of Tjoonk, geb. Ambt Delden circa 1817. Ze is getrouwd te Rijssen op 28-1-1842 met Wolter Grooten, zoon van Marten Grooten en Dina Meijer.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Berendina Grooten.
2. Jan Grooten.
3. Marten Grooten.

VI.2. Hendrika Tjoonkt, geboren te Wierden rond 1820. Ze is getrouwd te Wierden op 14-8-1841 met Jan van der Burg, zoon van Jannes van der Burg en Jenne Bijsterman.
Uit dit huwelijk:
1. Maria van der Burg.
2. Mannes van der Burg.

VI.3. Willem Wilms, geboren in Enter (Wierden), op 8-2-1823.In 1833 deed men onderzoek in geheel Twente naar de beste school, men vond Enter de beste boerenschool hebben. 's Winters gingen hier 300 kinderen naar school, in de zomer hielpen ze mee op het land. Willem heeft zeer waarschijnlijk op deze school gezeten. Hij heeft als beoep: Boerwerker en Wever. Het weven werd vaak afgewisseld met landarbeid. In het jaargetijde, waarin alleen met weven  voor de boeren wat geld te verdienen was, was een werkdag van 14 uur heel normaal. Willem is overleden te Rijssen op 31-1-1891. Mogelijk is hij overleden aan de griep, in 1891 heerste er een griepepidemie in Rijssen waar 173 personen aan stierven. Het laatst heeft hij gewoond aan de Tabaksgaarden. Hij trouwt op 29-10-1850 in Wierden met Gerridina Trinen, dochter van Lambert Trinen en Leideken Nijland. Gerridina is geboren op 2-1-1829 te Markelo. Ze overlijdt in Wierden op 28 jarige leeftijd op 10-10-1857.
Uit dit huwelijk:
1. Jannes Wilms VII.1

Tr.2: Willem trouwt in 1858 met Christina Gerritdina ten Hoopen, dochter van Hendrik ten Hoopen en Janna Geertrui Vunderink. Ze wordt geboren in Neede op 20-6-1835. Ze is eerder gehuwd geweest met Gerrit Jan Velthuis. Gerrit Jan overlijdt na 2 jaar huwelijk in Markelo. Uit dat huwelijk heeft ze een zoon. Christina is dan dienstmeid in Markelo. Ze sterft op 31 jarige leeftijd in Wierden op 18-2-1867.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Willems VII.2
2. Mina Willems VII.3
3. Janna Willems VII.4

Tr.3. Een half jaar na het overlijden van Christina, trouwt Willem met haar zuster Gerritjen ten Hoopen. Zij is geboren op 4-2-1840 te Neede. Op 31-7-1867 is ze uit Neede vertrokken naar Wierden,waar ze op 3-8-1867 met de 17 jaar oudere Willem trouwt. Bij hun huwelijk moeten ze "een afschrift van zijner Majesteits besluit van 27 july jongstleden, naarbij den comparanten vergunning tot het aangaan van dit huwelijk wordt verleend", overleggen. Tussen 1874 en 1890 verhuizen ze naar Rijssen. Gerritjen overlijdt in Rijssen op 56 jarige leeftijd op 12-5-1896, in een huis aan de Tabaksgaarden, de zogenaamde huisjes voor de armen.
Uit dit huwelijk:
1. Garrit Hendrik Wilms VII.4
2. Gerrit Jan Wilms VII.5
3. Hermannes Wilms VII.6

VI.4. Janna Wilmes, geboren te Enter (Wierden) op 25-12-1829, en is overleden op 6 jarige leeftijd te Enter op 27-10-1836. Ze wonen dan in huisnr. 482.


VII.1. Jannes Wilms, geboren te Wierden in 1851. Fabrieksarbeider en Groentekoopman. Hij trouwt te Rijssen op 28-10-1876 met Maria (S)Ziegerink, zij wordt geboren te Wierden op 15-11-1854 als dochter van Mannes Siegerink en Janna van der Burg. Maria overlijdt te Rijssen op 28-12-1940. Jannes is dan al overleden. Kinderen uit dit huwelijk:
1. Marinus Wilms, geb. Rijssen circa 1891, grondwerker.

VII.2. Jan Willems, geboren te Enter (Wierden) in 1859, overleden op 5 jarige leeftijd in Enter op 31-3-1864.

VII.3. Mina Willems (Wilms), geboren te Wierden circa 1863. Ze is getrouwd te Markelo op 31-3-1888 met Gerrit Jan Groot Ulen, zoon van Arend Jan Groot Ulen en Gerritdina Holstege. Gerrit Jan was sjouwerman van beroep.
Uit dit huwelijk:
1. Arend Jan, geb. Hengelo circa 1895.

VII.4. Janna Willems, geboren Wierden 1865 en overleden te Almelo in 1921. Ze is getrouwd te Almelo op 4-11-1886 met Jan Stegehuis. Jan was weduwnaar van Gerritdina Ibbenhorst en wever van beroep.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Gerritdina Stegehuis, Almelo 1887, weefster.
2. Mina Stegehuis, Almelo 1891, spoelster.
3. Hendrika Stegehuis, Almelo 1892, weefster.
4. Naatje Stegehuis, Almelo 1893, naaister.
5. Gerrit Stegehuis, Almelo 1896, wever.
6. Janna Stegehuis, Almelo 1897, weefster.

VII.5. Garrit Hendrik Wilms, geboren te Wierden in 1868.  Hij is getrouwd met Hendrina Beunk. Zijn vrouw sterft op jonge leeftijd. Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gerritdina, geb. Rijssen circa 1891, volgens overlevering zou ze ongetrouwd een dochter krijgen?? In 1918 is ze getrouwd met Berend Hendrik Keuzink.
2. Hendrika Wilms, geb Rijssen circa 1904. Hendrika overlijdt ongetrouwd in 1977 en haar huisje vermaakt ze aan de Hervormde Gemeente van Rijssen.
Garrit Hendrik Wilms Garrit Hendrik Wilms (Bassen-Hendrik).

VII.6. Gerrit Jan Wilms, geboren te Wierden rond 1870. Hij werkt eerst als boerwerker later als commies. Op 19-8-1893 is hij getrouwd te Rijssen met Janna Karkdijk uit Holten, dochter van Willem Karkdijk en Jenneken Klein Hegeman. Janna is mogelijk overleden in 1922 in Holten. Gerrit Jan zou zijn overleden rond 1950. De kinderen van zijn broer Hermannes erfden ieder 150 gulden.

Hermannes WilmsVII.7. Hermannes Wilms, geboren te Wierden op 1-5-1873. Hij trouwt in Rijssen op 10-2-1894 met Geesken Veneman, dochter van Gerrit Jan Veneman en Janna Scherphof. Ze wordt geboren in Rijssen op 2-8-1870. Ze loopt mank. Het gezin gaat wonen aan de Tabaksgaarden. Hermannes heeft jaren gewerkt bij Ter Horst, op de stoffenafdeling en als stoker om de resten jute te verbranden. Hij kreeg hier dan ook de bijnaam van "Stofbasse". Hij verdiende hier 2 gulden in de week mee. Als Geesken weet dat ze kanker heeft en niet lang meer te leven, spaart ze van centen en stuivers een bedrag bij elkaar om voor haar zoon Evert Jan een zakhorloge te kopen bij een marskramer. Ze overlijdt op 44 jarige leeftijd in Rijssen op 27-4-1915. Hermannes gaat dan nog een poosje werken in Duitsland. De kinderen worden dan ondergebracht bij familie en vrienden. Hun zoon Evert Jan gaat bij Janna Veneman en haar man Jan Pongers, een zuster van Geesken wonen. In de jaren 30 woont hij aan de Nijverdalseweg 95 en 143 en aan de Oosterhof 78, vervolgens gaat hij op 23-3-1940 bij zijn zoon Evert Jan en zijn vrouw Everdina inwonen aan de Stationdwarsweg 30. De moeder van Everdina woont hier dan ook. Op 15-8-1941 pleegt hij zelfmoord in Rijssen.
Uit dit huwelijk:
1. Gerritjen Willemina Wilms VIII.1
2. Janna Wilms VIII.2
3. Evert Jan Wilms VIII.3 
4. Evert Jan Wilms VIII.4
5. Gerritjen Wilms VIII.5
6. Gerrit Jan Wilms VIII.6
7. Geesken Wilms VIII.7
8. Gerritdina Wilms VIII.8


VIII.1. Gerritjen Willemina Wilms, geboren te Rijssen op 10-5-1894. Getrouwd met Gerrit Jan Hageman. In de oorlog is hij lid geweest van de NSB. Als gevolg daarvan altijd ruzie gehad met haar broer en zusters. Pas op haar sterfbed wordt  het weer goed gemaakt. Overleden te Rijssen op 24-10-1970. Kinderen uit dit huwelijk:
1. Frederik Hageman (gesneuveld in de oorlog)
2. Willemina Hageman
3. Geeske Hageman
4. Gerrit Hageman (getrouwd met een Duitse vrouw en in Duitsland gaan wonen)

 

VIII.2. Janna Wilms, geboren te Rijssen op 16-7-1896. Getrouwd met Gerrit Jan Keizer, die de bijnaam had van "Lievevaatjen".Hij ventte petroleum uit een vaatje, vandaar de bijnaam. Hij maakte stoven en ging met de kruiwagen de boeren langs om die te verkopen. Gerrit Jan had een huidkanker, vooral in gezicht en nek. Hij is dan ook heel jong overleden en Janna bleef op 36 jarige leeftijd achter met 9 kleine kinderen. Ze woonden toen aan de Zuiderstraat. Haar broer Evert Jan en zijn vrouw hebben altijd geholpen met kleding en eten. Janna overlijdt in Rijssen op 24-4-1974.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hermina Gerritdina (Mina) Keizer, geb. Rijssen 18-10-1915, overl. aug. 2003.
2. Gerrit Willem (Willem) Keizer, geb. Rijssen 9-3-1917, overl. 16-12-1987.
3. Johan Willem (Jan) Keizer, geb. Rijssen 17-9-1920.
4. Gerhard Hermannus (Gerard) Keizer, geb. Rijssen 8-1-1922.
5. Jannes (Jans) Keizer, geb. Rijssen 27-5-1923.
6. Geeske Johanna (Geeske) Keizer, geb. Rijssen 6-7-1924.
7. Janna Gerritdina (Janna) Keizer, geb. Rijssen 4-2-1926.
8. Gerrit Jan Keizer, geb. Rijssen 22-3-1927, overl. 14-12-1927.
9. Gerrit Jan Keizer, geb. Rijssen 30-9-1928, overl. Almelo 12-1-2001.
10. Egberdina (Dientje) Keizer, geb. Rijssen 19-9-1931.

VIII.3. Evert Jan Wilms, geboren te Rijssen op 9-2-1898, en 7 maanden later overleden op 18-9-1898.

Evert Jan Wilms en Everdina ten HoeveVIII.4. Evert Jan Wilms,geboren te Rijssen op 10-10-1899. Toen hij 12 jaar was kon hij een bewijsje krijgen dat hij de leerplicht had vervult, zodat hij kon gaan werken bij "Stoom", Ter Horst jutefabriek. Hij heeft hier ruim 52 jaar gewerkt. Op 5-2-1927 trouwt hij met Everdina ten Hoeve, dochter van Willem ten Hoeve en Johanna Hansman, zie verder parenteel ten Hoeve. Ze wordt geboren in Ambt Ommen op 8-9-1907. Everdina werkt dan bij de KSW te Nijverdal. Na hun huwelijk wonen ze een half jaar in Nijverdal , dan verhuizen ze naar de Steege in Rijssen. Tussen 1930 en 1932 verhuizen ze naar de Walstraat en een jaar of 6 later verhuizen ze naar de Stationdwarsweg. In de oorlog krijgt Evert Jan een ongeluk met hout hakken. De bijl vliegt van de steel af in zijn knie. Zijn knie wordt vastgezet in het ziekenhuis van Leiden. De rest van zijn leven blijft hij moeilijk lopen. Als hun dochter trouwt gaan ze daarbij inwonen. Evert Jan overlijdt aan kanker in het ziekenhuis van Almelo op 15-12-1986. Hij wordt begraven in Rijssen. Everdina is dan al dement en zij sterft op 1-1-1989.
Uit dit huwelijk:
1. ........Wilms IX.1
2. Geesken Wilms IX.2

VIII.5. Gerritjen Wilms, geboren in Rijssen op 12-1-1903. Getrouwd met Jan ten Hoeve, een broer van Everdina (zie bij Evert Jan en parenteel ten Hoeve). Samen krijgen ze 7 zonen en 1 dochter. Het gezin heeft altijd in Nijverdal gewoond. Op latere leeftijd verhuizen ze naar "Eltheto", bejaardencentrum te Rijssen. Gerritjen overlijdt op 23-3-1985.

VIII.6. Gerrit Jan Wilms, geboren te Rijssen op 4-11-1905, hij overlijdt op 19 jarige leeftijd aan longontsteking op 17-8-1924 te Rijssen.
Gerrit Jan Wilms Gerrit Jan Wilms.

VIII.7. Geesken Wilms, geboren te Rijssen op 27-9-1907. Getrouwd met Gerhard te Brinke. Samen krijgen ze 5 kinderen. Ze hebben altijd gewoond in een boerderij aan de Luttenbergseweg te Hellendoorn. Geesken overlijdt hier ook op 11-3-1982. Kinderen uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina ten Brinke, getrouwd met H.D. Wieldraaijer.
2. Gerrit ten Brinke, ongehuwd.
3. Dine (Gerritdina)ten Brinke, getrouwd met G.H. Schepers.
4. Geertje ten Brinke, getrouwd met G. van de Vegte.
5. Willem ten Brinke, getrouwd met Hennie Nieman.

Evert Jan en Geesken Wilms
Evert Jan en Geesken Wilms

VIII.8. Gerritdina Wilms, geboren te Rijssen op 17-4-1910, 8 maanden later overleden op 26-12-1911.


IX.1. ........Wilms, geboren in de winter van 1927, als Everdina naar het ziekenhuis wordt vervoert, bevriest onderweg het water in de auto, zodat ze met pech langs de weg komen te staan. Als ze eindelijk in het ziekenhuis aankomen wordt er een meisje geboren via een keizersnee. Het kind wordt levenloos geboren op 21-12-1927.

IX.2. Geesken Wilms, geboren in het ziekenhuis van Almelo op 1-10-1929. Ze trouwt in Rijssen op 16-8-1951 met Gerrit Jansen, zie verder parenteel Jansen.