Papiermakers site van Jeroen en Gerdien Nikkels

Papiermolens aan de Loenensebeek

De overzichtskaart

49. De Strobroeksmolen
50. De Hunekampsmolen
51. De Grote Slatsmolen
52. De Kleine Slatsmolen
53. Bovenste molen I
54. Bovenste molen II
55. Middelste molen I
56. Middelste molen II
57. Achterste molen I
58. Achterste molen II

Deze molens op Google Maps


Papiermolens Veluwe weergeven op een grotere kaart

De molens

De Strobroeksmolen

Deze molen ligt aan de Strobroeksbeek welke uitkomt in de Loenensebeek.

1657 Olivier Hackfort - eigenaar van de Strobroeksbeek kreeg toestemming om in okt. 1657 een molentje aan het water te leggen.
1670 volmolen gebouwd.
1712 Adolph Brouwer - pachter en papiermaker.
1717 Jacob Werners Bitter en Willemina Schuerman - eigenaren en papiermakers.
1735 Engelbert Haack - eigenaar en papierkoper.
1735 - 1746  Jurrien van Blomkolk - papiermaker.
                     Johanna Blomkolk - papiermaakster.
                     Gerhard van Laar - papiermaker.
                     Jacob Blomkolk - papiermaker.
                     Johannes Blomkolk- papiermaker.
                     Nicolaas Nickel - papiermaker.
1739 Willem Box - eigenaar.
1748 Willem Box en Barta Meijer - eigenaren en papiermaker, meesterknecht tot 1767.
1762 Jan (Johannes) Evers Vierevant - lompenleverancier en eigenaar.
1762 Evert Jan Everts Viervant en Gerhard Everts Viervant - lompenhandelaren en eigenaren.
1767 Hendrik ter Hoeve en Aertje Andries - eigenaar, papiermakersknecht.
1768 Aertje Andries - eigenaresse en papiermaakster. (later geholpen door haar zonen Hendrik en Andries)
1830 Evert van Oorspronk en zijn moeder Bartha de Graaf - eigenaar en papiermaker.
1865 Jan Willem Schut en Johanna van Oorspronk - pachters en papiermakers.
1870 Baron Hacfort van ter Horst - eigenaar.
1882 Anthony van Oorspronk - pachter en papiermaker.
1887 Verbouwd tot wasserij en blekerij. (Voorn)
1919 Papiermakerij, in aug. molen afgebrand. (Hagens)
1920 Molen herbouwd als wasserij. (Hagens)

De Hunekampsmolen

Deze molen ligt aan de Zilvensebeek die verderop overgaat in de Loenensebeek.

1662 Cornelis Hendriks (Ligt) - pachter.
1664 - 1686 Lubbert Arnts (Aertsen) - pachter en papiermaker.
1686 - 1695 mogelijk Gerrit Jansen en Evertje Lubbers - papiermakers.
1697 Hendrik Peters Krijgsman - papiermaker.
1707 - 1731 Lambert Cluppel - pachter en papiermaker.
1716 Evert Melissen Ploegh en Willem Greven - pachters en papiermakers.
1732 Jan Hendriks Capel - eigenaar en papiermaker.
1788 Hendrik en Daniel Capel - eigenaren en papiermakers.
1815 (circa) Jan Daniel Capel - papiermaker.
1843 Derk van Delden - papiermaker.
        Willem van Otterloo - papiermakersknecht.
        Jacob Goossen van Otterloo - papiermakersknecht.
1860 Teunis ven Delden - papiermaker.
1882 Hendrik Mulder - timmerman, verbouwd het pand tot timmermanswerkplaats.
1894 Anthonius Johannes Aarnink - verbouwd tot wasserij.

De Grote Slatsmolen

1671 Tonis(Teunis) Hendriks - eigenaar en papiermaker (pachter van water).
1672 Cornelis Hendriks (Ligt) - pachter en papiermaker.
1677 Hendrick Cornelissen (Ligt) - eigenaar en papiermaker.
1717 Hendrik Petersen Ligt - eigenaar en papiermaker.
1766 Peter Beekman - eigenaar en papiermaker.
1769 Evert Jan en Gerhardus Evers Viervant - eigenaren en lompenhandelaren. Ze lieten een nieuw molenhuis en molenhoofd maken.
1770 Gerrit van Beek - pachter en papiermaker.
1773 Jannes Bello - pachter en papiermaker.
1785 Jan Limpherts Hilbrink - eigenaar.
1787 Jan Limpherts Hilbrink - papiermaker.
1830 Hendrik en Willem Limphers Hilbrink - eigenaren en papiermakers.
1858 Gesloopt en herbouwd.
1863 Jan en Hendrik Limphers Hilbrink - eigenaren en papiermakers. (pachters tot 1882)
1870 Jan Willems  Schut - papiermaker.
1874 Baron van Wijngaarden - eigenaar.
1882 Jan Willem Schut - pachter en papiermaker.
1887 Johanna van Oorspronk - pachtster en papiermaakster.
1888 Afgebrand en weer opgebouwd.
1893 Andries en Paul Jan Schut - papiermakers.
1908 Gerrit Willem Wilbrink - pachter. Hij begon hier een korenmolen.

De Kleine Slatsmolen

1628 Wolf Gabriels - eigenaar en papiermaker. (pacht het water van Hackfort)
1629 in brand gestoken door de Spanjaarden en weer opgebouwd.
1630 Wolf Gabriels - papiermaker.
1640 afgebrand.
1659 Hendrik Berends - papiermaker en eigenaar.
1662 Teunis (Antonis), Cornelis  Hendriks - papiermakers.
1679 Anneken (Anne) Willems - pachtster.
1721 Beerndt Anthony - papiermaker.
1725 Hendrick Hackevoort - eigenaar.
1742 Steven en IsaƤc van Delden - eigenaren, kooplieden en lompenhandelaren.
1743 van Wijnbergen - eigenaar.
1748 Reynder Conselaar (Conseler) - pachter en papiermaker.
1752 Jacob ten Hove - papiermaker en pachter.
1758 Aloff Wolven - pachter.
1762 Jannes Ligt - pachter en papiermaker.
1765 Jan Hesselman - pachter en papiermaker.
1785 Jan Limpherts Hilbrink - eigenaar.
1785 Derk en Bernardus Ligt - pachter, papiermaker en papiermakersknecht.
1794 Albert Nikkels - papiermakersknecht.
1798 Albert Nikkels - pachter en papiermaker.
1853 Willem Limphers Hilbrink - eigenaar en papiermaker.
1865 Jan Limphers Hilbrink - eigenaar en papiermaker.
1874 Baron van Wijnbergen - eigenaar.
1874 Jan en Hendrik Limphers Hilbrink - pachters en papiermakers.
1900 Afgebroken.

Bovenste molen I

1652  Cornelis Hendriks - molen getimmerd en papiermaker.
1666 Teunis Ambrosius - eigenaar en papiermaker.
1673 Ardt Jurriens - papiermaker en pachter.
1701 Jan Jacobsen van Til - papiermaker en eigenaar.
1740 (circa) Anthony Vos - pachter en papiermaker.
1748 Huybert Sebus de Bruin - pachter en papiermaker.
1764 Gerrit Ambrosius (Amius) - pachter en papiermaker.
1766 Gerhard Reinhorst - pachter en papiermaker.
1778 Hendrik Sweersz. Capel - pachter en papiermaker (eigenaar).
1795 Hendrik, Daniel, Jacob en  Elisabeth Capel en Gerrit Berends - eigenaars.
1795 Cornelis Hendriksz. Meijerink - pachter en papiermaker.
1799 Derk en Bernardus Ligt - pachter en papiermaker.
1817 Hendrik Jan Capel, Berend Zinnemer, Willem Scholten en Benjamin ten Hoven - eigenaars.
1819 Baron Hackfort - eigenaar.
1819 Hendrik Aarnink - pachter en papiermaker.
1827 Teunis Aarnink - pachter en papiermaker.
1843 Johannes Aarnink - pachter en papiermaker.
1876 Anthonius Johannes Aarnink - pachter en papiermaker.
1894 Hendrik Abraham Schut - papiermaker.
1900 Afgebrand.

Bovenste molen II

1663 Cornelis Hendriks - papiermolen gelegd, papiermaker.
1667 Tonis Ambrosius - pachter en papiermaker.
1668 Hendrick Berends - pachter en papiermaker.
1672 Rutger Swarthof - pachter en papiermaker.
1712 Philippus (Liepes) Swarthoff - pachter en papiermaker.
1720 Aert Lubbers - eigenaar en papiermaker.
1731 Luitje Gerrits - pachtster.
1739 Andries Aerts - eigenaar en papiermaker.
1743 Willem Meijerink - eigenaar en papiermaker.
1784 Cornelis Meijerink - eigenaar en papiermaker.
1795 Hendrik Pannekoek - papiermaker.
1800 Driesje Andries en Gijsbertje Meijerink - eigenaressen.
1800 Jan Gijsberts ter Buurkes - pachter en papiermaker.
1815 Willem Meijerink - eigenaar.
1819 Baron Hackfort - eigenaar.
1820 Hendrik Aarnink - pachter en papiermaker.
1843(circa) Teunis en Johannes Aarnink - pachter en papiermaker.
1876 Anthonius Johannes Aarnink - pachter en papiermaker.
1894 Hendrik Abraham Schut - papiermaker.
1900 afgebrand en opgebouwd.
1907 Andries en Paul Jan Schut - papiermakers
1924 Jan Geurts en Marten Cornelissen - eigenaars, blekers. Verbouwd tot wasserij.

Middelste molen I

 

1655 Jan Goessens - papiermolen gelegt, papiermaker.
1659 Teunis Engberts Bello - pachter en papiermaker.
1716 Teunis Cornelissen (van Delden), Egbert Teunissen Bello  - eigenaars en papiermaker.
1739 Hendrik van Veelen - papiermaker.
1746 Hendrik van Veelen - eigenaar en papiermaker.
1772 Fenneken Lamberts (met kinderen), Jan van Delden - eigenaresse en papiermakers.
1797 Hendrik Jansz. van Delden - eigenaar en  papiermaker.
1844 Harmen Jan van Delden - eigenaar en  papiermaker.
1845 afgebrand en herbouwd.
1857 Johannes van Delden - eigenaar en papiermaker.
1886 afgebrand (samen met de Middelste molen II) en herbouwd.
1893 Baron Hackfort.
1898 Hendrik Jan en Paul van Delden - pachters en papiermakers.
1908 - 1955 Gerrit Jan Bomhoff - pachter en  papiermaker.
1944 Wed. J. Schut - eigenaresse.
1955 gesloten.
1956 geopend voor papierfabricage.
1970 (circa) gesloten.
1993 (circa) restauratie aan een rad en molen.
heden: papierfabriek en museum De Middelste Molen (zie fotos).

Middelste molen II

1659 Roelof Jansz. van Til - eigenaar en papiermaker.
1660 Aryen Goesens - pachter en  papiermaker.
1666 Willem Cornelis - pachter en  papiermaker.
1667 Peter Janssen - pachter en  papiermaker.
1676 Hugo van Til - eigenaar en papiermaker.
1686 Gerrit Jansen - eigenaar.
1698 Jan Gerritsen van Gelselaer - eigenaar.
1720 Peter Jans Box - pachter en  papiermaker.
?       Willem Box - papiermaker
1737 Willem Crijgsman - eigenaar.
1737 Derck Brouwer - eigenaar en  papiermaker.
1742 Johannes Bosch - eigenaar en lompenhandelaar.
1742 - 1776 Nicolaas (Klaas) Nikkels - pachter en  papiermaker.
1777 Hendrik Willems Meijerink - pachter en  papiermaker.
1786 Hendrik Willems Meijerink - eigenaar.
1813 Hendrika Egbers Dijkhuizen, Bartus en Willem Meijerink - eigenaren en papiermakers.
1819 Fam. Hackfort - eigenaar.
1820 Hendrik de Goey - pachter en  papiermaker.
1824 Lammertje en Nicolaas  Schut - pachters en  papiermakers.
1838 Johannes van Delden - pachter en  papiermaker.
1845 afgebrand (samen met de Middelste molen I) en herbouwd.
1857 Johannes van Delden - eigenaar en papiermaker. (de twee molens worden 1 bedrijf)
1886 afgebrand.

Achterste molen I

1665 Cornelis Hendriks - molen gelegd, eigenaar en papiermaker. (water in pacht)
1670 Rutger Swarthoff - eigenaar en papiermaker.
1672 Gerrit Reinders Pannekoek - pachter en papiermaker.
1707 Matthijs van Heyl - pachter en  papiermaker.
1714 Jacob Jansen van Til - pachter en  papiermaker.
1719 Jan Jacobs van Til - eigenaar.
1722 Claes Jansen van Amersfoort en Heymerik Hugen van Til - eigenaren en papiermakers.
1739 Hendrik van Veelen - pachter en  papiermaker.
1746 Egbert Everts - pachter, eigenaar en  papiermaker.
1758 Gerhardus Brouwer - pachter en  papiermaker.
1766 Sjabbe de Vries - pachter en  papiermaker.
1770 Jannes Bello - pachter en  papiermaker.
1772 Fenneken Lammers - eigenaresse.
1774 Jan van Delden - pachter en  papiermaker.
1781 Willem Reynders - pachter en  papiermaker.
1782 Jan Driessen - pachter en  papiermaker.
1784 Johannes Luitjes - pachter en  papiermaker.
1790 Lammert van Delden - pachter en  papiermaker.
1808 Reintje Roemerman (Reumerman) (Teunis van Delden) - eigenaresse en papiermaakster.
1815 Gerrit Berends en Hendrik Slikhan - papiermakersknecht.
1820 Hackfort - eigenaar.
1820 Teunis van Delden  (Lammert van Delden) - pachter en  papiermaker.
1856 Hendrik Abraham Schut - eigenaar, pachter en  papiermaker.
1864 Paul Jan en Jan Willem Schut - pachters en  papiermakers.
1873 Cornelia Eekhoff - papiermaakster.
1881 afgebrand
1882 Cornelia Eekhoff - koopt de afgebrande molen met waterrecht. (herbouwd)
1888 Cornelia Eekhoff en Hendrik Abraham Schut - vennootschap.
1889 afgebrand en herbouwd.
1889 Hendrik Abram en Johannes Schut - eigenaren.
1906 afgebrand.
1907 Hendrik Abram Schut en Gerrit Jan Berends - kopen  de afgebrande molen met de waterrechten.
1907 Bedrijf wordt voortgezet als Schut en Berends.
1933 Delen van de watermolen worden gebruikt om in het Nederlands Openlucht Museum een watermolen na te bouwen.

Achterste molen II

1665 - 1678 Cornelis Hendriks - molen gelegd, papiermaker.
1681 Lambert Hendriks - eigenaar en papiermaker.
1682 Peter Hendrix - pachter.
1699 (circa) Albert Reinders ten Ho(e)ve - pachter en papiermaker.
1717 Jurrien Jansen Ritbroek - pachter en papiermaker.
1724 Hendrikje Peters - pachtster.
1726 Lambert Jurriens Ritbroek - pachter en papiermaker.
1749 Wed. Hacfort (ter Horst) - eigenaresse.
1749 Hendrik Simon(i)s - pachter en papiermaker.
1756 Jantje Put - pachtster.
1757 Jan van Delden - pachter en papiermaker.
1757 Willem Wegerink - molenbaas.
1781 Willem Teilling (Teylink) - pachter en papiermaker.
1783 Egbert Schuurman - pachter en papiermaker.
1788 Jan van Delden en Jannetje Put - eigenaren.
1790 Teunis van Delden -pachter en papiermaker.
1819 Teunis Lammertsz. van Delden - eigenaar.
1819 Derk en Hendrik  Ligt - pachter en papiermaker.
1827 Hendrik Ligt - pachter en papiermaker.
1856 Hendrik Abraham Schut - eigenaar, pachter en papiermaker.
1933 Delen van de watermolen worden gebruikt om in het Nederlands Openlucht Museum een watermolen na te bouwen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achterste molen I en II Middelste molen I en II Bovenste molen I en II De Strobroeksmolen Grote en Kleine Slatsmolen De Hunekampsmolen